Визначення Дистанційна освіта – це освіта, яка може використовувати окремі елементи денної (очної), заочної, вечірньої форм навчання та екстернату на основі…


Дистанційна освіта – це освіта, яка може використовувати окремі елементи денної (очної), заочної, вечірньої форм навчання та екстернату на основі нових інформаційних технологій та систем мультимедіа. Сучасні засоби телекомунікацій та

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Електронних видань дають змогу подолати недоліки традиційних форм навчання, зберігаючи, при цьому, всі їх достоїнства.

Дистанційне навчання – це форма здобуття освіти, поряд з денною та заочною, при якій в освітньому процесі використовуються кращі традиційні та інноваційні засоби, а також форми навчання, що ґрунтуються на комп'ютерних і телекомунікаційних технологіях. Основу освітнього процесу при ДН становить цілеспрямована і контрольована інтенсивна самостійна робота студента, який може навчатися в зручному для себе місці, за індивідуальним розкладом, маючи при собі комплект спеціальних засобів навчання і погоджену можливість контакту з викладачем за телефоном, електронною та звичайною поштою, а також очно. Дистанційні навчальні заклади – це комерційні структури надання освітніх послуг, які працюють на принципах самооплатності. Дистрактори — неправильні альтернативи у тестових питаннях. Дистанційний курс – це сукупність навчально-методичних матеріалів з навчальної дисципліни, зорієнтованих на задоволення певних освітніх потреб студентів. Діагностика – інформація, необхідна для виявлення помилок і/або несправностей, а також системи тестування, що виявляють та ізолюють помилки в апаратурі. Процес виявлення збоїв і несправностей в апаратурі та ПЗ. Діалогове меню – елемент графічного інтерфейсу користувача. Як правило, є спливаючим меню. Невидиме на екрані меню, яке з’являється тільки після того, як користувач виконає дію, що змушує програму або ОС вивести його на екран. Один із видів діалогового меню – контекстне меню, яке викликається клацанням правої кнопки миші в будь-якому місці екрану.
Читать  Визначення Lead-Out поточної сесії

Д

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]