Визначення Combo (combine box – комбінований пристрій) – пристрій, що включає кілька компонентів


Combo (combine box – комбінований пристрій) –пристрій, що включає кілька компонентів. Наприклад, дисковод для дискет і стример в одному корпусі та ін. Communication Link – канал зв'язку. Це обладнання і програмне забезпечення, призначене для зв'язку двох кінцевих користувачів. Componentware (компонентне програмне забезпечення) – програмне забезпечення, розроблене для функціонування у вигляді компонентів у складі крупніших застосувань. Являє собою набір стандартних модулів, які дозволяють швидко компонувати системи із заданим набором функціональних властивостей, що виводяться із властивостей компонентів і засобів їх інтеграції. Оскільки всі інтерфейси між компонентами стандартизовані, існує можливість варіювати компоненти різних виробників в рамках однієї системи. Аналітики вважають, що компонентне програмування є природним продовженням об’єктно-орієнтованого програмування. Компоненти застосовуються не тільки для розширення функціональності існуючих програм, але й для розробки нового ПЗ. Зокрема, в рамках методології візуального програмування, активно застосовуються стандартні візуальні компоненти і їх бібліотеки. Compression/decompression – упакування/розпаковка. Метод кодування/декодування сигналів, який дає змогу передавати (або запам'ятовувати) більший обсяг даних, ніж дозволяє носій. Computer engineering (конструювання комп’ютерів, проектування ЕОМ) – дисципліна, у рамках якої розглядаються питання вдосконалювання архітектури обчислювальних систем і методи розробки комп’ютерів. Computer science (Computing science – комп’ютерні науки, теорія обчислювальних машин і систем, обчислювальна техніка (як галузь), інформатика) – галузь знань, що вивчає інформаційні

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Процеси, які відбуваються в комп’ютерах і відображаються в них.

Читать  Визначення Необмежені мережні послуги (unlimited) – необмежений обсяг надання послуг мережі кінцевому користувачу за умови сплати ним певної суми грошей провайдеру. Несанкціонований...
[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]