Визначення Цільова система – інформаційна система, на якій виконуватиметься розроблюване програмне забезпечення


Цільова система – інформаційна система, на якій виконуватиметься розроблюване програмне забезпечення. Поділ на інструментальну і цільові системи як правило здійснюється під час розроблення програмного забезпечення для бортових цифрових обчислювальних машин і вбудованих систем.

Час життя – час, протягом якого змінна існує в пам’яті комп’ютерної системи. Час звернення – інтервал часу між подачею на схему пам’яті сигналу початку звернення і появою інформації на виході пам’яті. Час циклу – час, потрібний процесору для виконання найпростішої команди, або час, необхідний пам’яті для виконання дій, пов’язаних із зверненням до неї, і для повернення в початковий стан після виконаного звернення. Частота регенерації [або відновлення екрана монітора] – величина, що показує, як часто за одну секунду оновлюється зображення на екрані. Чат (chat – англ. розмова) – засіб спілкування користувачів у мережі в режимі реального часу за допомогою клавіатури комп’ютера, а також програмне забезпечення, що дозволяє організовувати таке спілкування (наприклад, в Інтернеті). Забезпечує ведення онлайнової бесіди поміж користувачами мережі, які перебувають у різних точках земної кулі. Чекбокс – елемент графічного інтерфейсу користувача. Невеликий квадратик в діалоговому вікні або у заповнюваній формі. Такий квадратик можна помітити або очистити клацанням

Ч-Ш

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]

Читать  Визначення Інформаційно-комунікаційні технології – сукупність методів, виробничих...