Визначення Цифрові дані – форма подання, в якій конкретні об’єкти або цифри використовуються для позиціонування суті реального…


Цифрові дані – форма подання, в якій конкретні об’єкти або цифри використовуються для позиціонування суті реального миру (наприклад, температури або часу), з метою можливості підрахунку та застосування інших операцій для здійснення точних обчислень. Цифровий [син. – електронний] – чисельне значення. У найбільш загальному значенні поняття «цифровий» відноситься до форми подання, в якій окремі об’єкти (або цифри) використовуються для вираження або представлення об’єктів

«реального світу» (наприклад, часу або температури).

Цифровий підпис [син. – електронний підпис] – засіб підтвердження авторства зашифрованого повідомлення, файлу або будь-якої іншої зашифрованої цифрової інформації. Аналог власноручного підпису фізичної особи, представлений як послідовність символів, отримана в результаті криптографічного перетворення електронних даних з використанням закритого ключа електронного цифрового підпису. Цифровий сертифікат – документ, підписаний за допомогою цифрової сигнатури, який встановлює, що заданий відкритий ключ відповідає об’єкта, який має певне ім’я. Як правило, сертифікати підписуються або виходять від довіреної третьої сторони до покупців, серверів і авторизованих сторін, що підписали документи замовлення. Формується у вигляді невеликого файлу, вміст якого унікально ідентифікує користувача чи сайт, що можна довіряти певній інформації. Цифровий сигнал – дискретний сигнал постійної форми. Як правило, пов’язаний з представленням будь-яких значень даних у вигляді 0 і 1 (нулів і одиниць), сприйманих і оброблюваних комп’ютерами. Цільова мова –це мова, у яку транслюють початковий текст програми. Цільовою мовою може бути інша мова програмування
Читать  Визначення FAQ (Frequently Asked Questions – питання, що часто...

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Чи машинна мова якогось процесора – від мікроконтролера до суперкомп’ютера.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]