Визначення Блоку відкритої інформації, представленої в деякому цифровому кодуванні – блок шифрованої інформації, також представленої в цифровому кодуванні


Блоку відкритої інформації, представленої в деякому цифровому кодуванні – блок шифрованої інформації, також представленої в цифровому кодуванні.

Шифрування з відкритим ключем – система шифрування для реалізації електронного підпису в електронних платіжних системах. Шлюз – Intеrnet-вузол, підключений одночасно до двох і більше мереж різної архітектури, який перетворює дані на відповідний формат при переході з однієї мережі в іншу. Шлях [маршрут] – послідовність з імен каталогів або символів «..», розділених символом «» (бекслеш). Цей шлях задає маршрут від поточного каталогу або від кореневого каталогу диска, до того каталогу, в якому знаходиться потрібний файл. Шрифт – набір символів, які мають при зображенні спільну гарнітуру, кегль і стиль, а також, можливо, забезпечені деякою сукупністю спецефектів. Як правило, кожний шрифт є єдиним, повним набором букв, розділових знаків, цифр і спеціальних символів з несуперечливим і пізнаваним зображенням, насиченістю та розміром. Кожен із шрифтів має назву й зберігається в окремому файлі. Штучний інтелект – розділ інформатики, що вивчає можливість забезпечення розумних міркувань і дій за допомогою обчислювальних систем та інших пристроїв штучного походження. При цьому в більшості випадків заздалегідь невідомий алгоритм рішення поставленої для вирішення задачі.

Щільність – кількісна міра (коефіцієнт) упаковки деякого об’єму даних на певній ділянці середовища зберігання.

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Щільність даних – кількість знаків або елементів пам’яті, що розміщуються на одиниці довжини, площі або об’єму носія даних. Як правило представляється кількістю бітів, записуваних на одному міліметрі довжини.

Читать  Визначення Мікропроцесор – програмований логічний пристрій обробки...

Юзербар – графічне зображення, що використовується як підпис учасниками веб-форумів, інтернет-конференцій та інших засобів спілкування в Інтернеті. Основною метою розміщення картинки — юзербару є вираження яких-небудь переконань, пристрастей, захоплень і прихильностей користувача.

Ядро операційної системи – частина операційної системи, що як правило резидентно перебуває в оперативному запам’ятовуючому пристрої персонального комп’ютера і виконує такі найважливіші завдання, як: а) забезпечення безпеки виконання кодів програм; б) обслуговування таймера; в) диспетчеризація завдань; г) дисковий ввід-вивід; д) розподіл простору оперативного запам’ятовуючого пристрою й системних ресурсів між завданнями й процесами. Таким чином, ядро виконує завдання операційної системи, які забезпечують базову функціональність комп’ютера. Якість – сукупність властивостей і характеристик продукції або послуги, які додають їм здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби. Якість інформації – сукупність властивостей, що відображають ступінь придатності конкретної інформації про об’єкти та їх взаємозв’язки для досягнення цілей, що стоять

Я

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]