Визначення Блоку відкритої інформації, представленої в деякому цифровому кодуванні – блок шифрованої інформації, також представленої в цифровому кодуванні


Блоку відкритої інформації, представленої в деякому цифровому кодуванні – блок шифрованої інформації, також представленої в цифровому кодуванні.

Шифрування з відкритим ключем – система шифрування для реалізації електронного підпису в електронних платіжних системах. Шлюз – Intеrnet-вузол, підключений одночасно до двох і більше мереж різної архітектури, який перетворює дані на відповідний формат при переході з однієї мережі в іншу. Шлях [маршрут] – послідовність з імен каталогів або символів «..», розділених символом «» (бекслеш). Цей шлях задає маршрут від поточного каталогу або від кореневого каталогу диска, до того каталогу, в якому знаходиться потрібний файл. Шрифт – набір символів, які мають при зображенні спільну гарнітуру, кегль і стиль, а також, можливо, забезпечені деякою сукупністю спецефектів. Як правило, кожний шрифт є єдиним, повним набором букв, розділових знаків, цифр і спеціальних символів з несуперечливим і пізнаваним зображенням, насиченістю та розміром. Кожен із шрифтів має назву й зберігається в окремому файлі. Штучний інтелект – розділ інформатики, що вивчає можливість забезпечення розумних міркувань і дій за допомогою обчислювальних систем та інших пристроїв штучного походження. При цьому в більшості випадків заздалегідь невідомий алгоритм рішення поставленої для вирішення задачі.

Щільність – кількісна міра (коефіцієнт) упаковки деякого об’єму даних на певній ділянці середовища зберігання.

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Щільність даних – кількість знаків або елементів пам’яті, що розміщуються на одиниці довжини, площі або об’єму носія даних. Як правило представляється кількістю бітів, записуваних на одному міліметрі довжини.

Читать  Визначення «Www.» на «wap.». Wapplet (похідне від «WAP» + «applet») – процес пошуку й злому уразливих точок доступу безпровідних мереж...

Юзербар – графічне зображення, що використовується як підпис учасниками веб-форумів, інтернет-конференцій та інших засобів спілкування в Інтернеті. Основною метою розміщення картинки — юзербару є вираження яких-небудь переконань, пристрастей, захоплень і прихильностей користувача.

Ядро операційної системи – частина операційної системи, що як правило резидентно перебуває в оперативному запам’ятовуючому пристрої персонального комп’ютера і виконує такі найважливіші завдання, як: а) забезпечення безпеки виконання кодів програм; б) обслуговування таймера; в) диспетчеризація завдань; г) дисковий ввід-вивід; д) розподіл простору оперативного запам’ятовуючого пристрою й системних ресурсів між завданнями й процесами. Таким чином, ядро виконує завдання операційної системи, які забезпечують базову функціональність комп’ютера. Якість – сукупність властивостей і характеристик продукції або послуги, які додають їм здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби. Якість інформації – сукупність властивостей, що відображають ступінь придатності конкретної інформації про об’єкти та їх взаємозв’язки для досягнення цілей, що стоять

Я

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]