Визначення Блоки навчальних дисциплін – це довільне об’єднання дисциплін за графіком навчального процесу у локальних…


Блоки навчальних дисциплін – це довільне об’єднання дисциплін за графіком навчального процесу у локальних ЦДН з метою поетапного надання освітніх послуг та проведення обов’язкових аудиторних занять. Браузер – програмне забезпечення, що має графічний інтерфейс для інтерактивної навігації, перегляду й обробки даних у мережі. Найчастіше використовується для перегляду WWW — сторінок. Булеві оператори – логічні оператори, що дозволяють створювати логічні вирази: І, АБО, НІ. Використовуються при створенні складних запитів до інформаційно-пошукових систем. Буфер – швидкодіюча пам’ять для проміжного (тимчасового) зберігання даних. Як правило, використовується для компенсації різниці в швидкості обробки інформації при передачі даних між двома пристроями з різною швидкодією. Буфер обміну – тимчасова пам’ять, виділена в розпорядження користувачу операційною системою комп’ютера для тимчасового зберігання даних, що використовується для переміщення, копіювання та інших операцій з даними. Буферний регістр – регістр, через який відбувається обмін між оперативною пам’яттю і зовнішнім пристроєм. Електронний пристрій, широко використовуваний в схемотехніці для узгодження асинхронних процесів, наприклад, для введення в комп’ютер даних з повільного зовнішнього пристрою.

Вартість реєстрації електронної адреси користувача і надання IP-входу для сеансового підключення окремого комп’ютера – первісний вид оплати, яка вноситься користувачем при його підключенні до певного провайдера послуг Internet.

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Вбудована система – комп’ютерна система, що працює спільно з іншим устаткуванням і розміщувана з ним або в одному конструктиві, або усередині даного устаткування. Введення формул MS Excel – процес формування виразів, до складу яких можуть входити числа, математичні оператори, адреси комірок та вбудовані функції. Створення формул починають із введення знаку рівняння =, який є ознакою початку математичної операції і вказує системі на необхідність збереження наступного за ним виразу у вигляді формули. Excel зберігає формули у внутрішньому форматі та виводить їх в рядку формул, але в комірці замість формули містить результат обчислень. У формулах використовуються стандартні арифметичні операції (+, -, /, *), а також спеціальні операції. Введення числових значень MS Excel – дія з введення числа в комірку. Для неї потрібно виділити комірку за допомогою миші або клавіатури, набрати число і натиснути клавішу <Enter>. При введенні число поступово відображається в активній комірці та в рядку формул, що служить для редагування вмісту комірок. Якщо при наборі даних виникла помилка, достатньо клацнути клавішею миші в рядку формул, підвести курсор у потрібну позицію і відредагувати дані. Введення-виведення – пересилання даних між оперативною пам’яттю і зовнішніми пристроями. Ввід (input) – команда виконавцеві узяти порцію даних з певного місця зовнішнього середовища й помістити її в пристроях комп’ютера для подальшої обробки. Ввід-вивід [даних] – обмін даними під керуванням комп’ютера. Термін позначає як саму підсистему вводу-виводу комп’ютера, так і різноманітні операції пересилання даних між процесором або оперативною пам’яттю та зовнішніми пристроями. Існує кілька основних способів виконання операцій

Читать  Визначення Метод доступу – набір правил, що забезпечують можливість доступу до транспортної мережі передачі

В

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]