Визначення Автоматизована обробка даних – обробка даних, що виконується автоматичними засобами при можливій участі людини


Автоматизована обробка даних – обробка даних, що виконується автоматичними засобами при можливій участі людини. Автоматизована система – комплекс технічних (апаратних) і програмних засобів, що виконує певні функції в автоматичному режимі. Автоматизована система керування – комплекс програмних, технічних, інформаційних, лінгвістичних, організаційно-технологічних засобів і персоналу, призначений для керування різними об’єктами. Автоматизована навчальна система – система, яка включає комплекс навчально-методичних матеріалів (демонстраційних, теоретичних, практичних, контролюючих) і комп’ютерні програми, що керують процесом навчання. Автоматизоване робоче місце студента або викладача – робоче місце, обладнане персональним комп’ютером із необхідними технічними засобами й ПЗ, що дозволяє з найменшими витратами вирішувати поставлені перед студентом або викладачем спеціалізовані завдання з обробки інформації, що надходять. Автоматизовані навчальні системи – навчальні комплекси, в яких присутнє комбіноване використання комп'ютерної графіки, анімації, живого відеозображення, звуку, інших медійних компонентів. Завдяки автоматизованим навчальним системам модель реального об'єкту стає максимально наочною, а тому зрозумілою та доступною для учня. Автоматика – галузь науки і техніки, що охоплює теорію і принципи побудови систем керування технічними процесами. Теоретичні проблеми автоматики тісно пов’язані із завданнями

А

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]

Читать  Визначення 2,75G – мережа 2,75 покоління, 2,75 покоління безпровідного зв’язку