Визначення Аудіо або відео файлів і називаються, відповідно, програвачі аудіо (аудіоплеєри) і програвачі…


Аудіо або відео файлів і називаються, відповідно, програвачі аудіо (аудіоплеєри) і програвачі відео (відеоплеєри). Розробники таких програвачів прагнуть зробити їх якомога зручнішим для відтворення відповідних форматів.

Медіа-сервер – пристрій, що виконує обробку інформаційних потоків при наданні мультимедійних послуг. Медіатека – програмна система, створена для накопичення та керування медіа-контентом, що може включати: музику (музичні файли), відеофайли, фільми, телешоу, аудіокниги, підкасти та ін. За методом побудови може також просто створювати керуючу структуру для організації доступу до вже існуючого медіа-контентa. Меню – елемент інтерфейсу користувача, що дозволяє вибрати одну (у найпростішому випадку) з декількох перерахованих опцій. У сучасних ОС меню є основним елементом графічного інтерфейсу користувача, на відміну від інтерфейсу командного рядка, де команди комп’ютеру вводяться у формі текстових команд. Мережа – система взаємодіючих елементів, пов’язаних між собою, для забезпечення місцевого або віддаленого зв’язку (голосового, візуального, обміну даними тощо) і для обміну відомостями між користувачами, які мають спільні інтереси. Мережева освіта – процес створення електронних співтовариств, заснований на добровільному, а іноді і безкоштовному обміні інформацією з різних тем. Мережеве оточення – папка з іконкою на Робочому столі. Її наявність вказує, що комп’ютер підключений до локальної комп’ютерної мережі, а отже, є можливість користуватися загальними ресурсами цієї мережі: дисками інших комп’ютерів, мережними принтерами, модемами тощо.
Читать  Визначення Як сервіс» (Software as a Service, SaaS), оскільки термін...

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Мережна адреса – унікальний числовий ідентифікатор пристрою, що працює в комп’ютерній мережі. Мережна операційна система – комплекс програм, що забезпечують в мережі керування обробкою, зберіганням і передачею даних. Визначає взаємозалежну групу протоколів верхніх рівнів, які забезпечують основні функції мережі. До них насамперед відносяться: адресація об’єктів, функціонування служб, забезпечення безпеки даних і керування мережею. Мережна плата – периферійний пристрій, що дозволяє комп’ютеру взаємодіяти з іншими пристроями мережі. Інтерфейсна плата для організації підключення комп’ютера до мережі, яка розміщується в комп’ютері й керується мережним драйвером. При створенні мережі встановлюється в кожну робочу станцію для надання можливостей комунікації з іншими станціями і з серверами. Мережне з’єднання – процес передачі даних поміж двома комп’ютерами. Мережні ресурси – мережними ресурсами, як правило, називаються мережні компоненти, що піддаються обліку й керуванню, зокрема, наступні: а) мережне устаткування – сервери, робочі станції, кабелі, повторювачі, вузли, концентратори та мережні інтерфейсні плати; б) інші пристрої – жорсткі диски, принтери, модеми; в) мережне ПЗ – мережні ОС, мережні служби (комунікації, черги друку, компоненти обслуговування файлів) та ін.; г) додаткові програми – драйвери, протоколи, ПЗ мостів, маршрутизаторів, шлюзів, засоби контролю й керування та прикладні застосування; д) інші об’єкти

– процеси, засоби захисту, структури даних, користувачі, томи та ін.

Читать  Визначення Логограма – певне написання назви (іменування) компанії або її продукту
[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]