Визначення Апаратні засоби – матеріальна частина обчислювальної системи…


Апаратні засоби – матеріальна частина обчислювальної системи (комп’ютера), що включає електричні, електронні, електромеханічні та механічні елементи (включаючи стояки та корпуси).

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Апаратні компоненти мережі – основними компонентами, складовими будь-якої мережі, є: а) маршрутизатори ; б) комутатори; в) хаби (концентратори мережні); г) шлюзи; д) вузли (точки) доступу; е) мережні інтерфейсні плати; є) мережні кабелі; ж) модеми; з) адаптери ISDN; и) файрволи (брандмауери); і) сервери та інші супутні компоненти. Усі з’єднання в мережі здійснюються за допомогою спеціальних мережних кабелів. Основними характеристиками мережного кабелю є швидкість передачі даних і максимально допустима довжина. Апроксимація – заміна одних математичних об’єктів іншими, в тому або іншому сенсі близькими до початкових. Апроксимація дозволяє досліджувати числові характеристики та якісні властивості об’єкта, зводячи завдання до вивчення простіших або зручніших об’єктів (наприклад, таких, характеристики яких легко обчислюються або властивості яких уже відомі). Архів – файл, який був стиснутий (ущільнений, упакований) для зменшення займаного ним на носіях інформації простору. Для створення архівів потрібної інформації за звичай використовуються програми-архіватори, такі, як ZIP, PKZIP, Tar, RAR або Staffit. Наприклад, archіve fіle – файл архіву – файл, що складений з одного або більше файлів разом з метаданими, який може включати структуру підкаталогів, інформацію для відновлення, коментарі файлів і використовує деяку форму стиску без втрат. Файли архіву можуть також бути зашифровані частково або цілком. Файли архіву використовуються, щоб зібрати файли різних даних разом у єдиний файл для полегшення мобільності та зберігання. Архіватор – програма стиснення текстових, графічних та інших файлів (наприклад, ZIP, RAR та ін.).

Читать  Визначення S Працездатності дорогого встаткування й ПЗ, що розгортається і працює на ньому

А

Архівація – процес збереження даних або створення резервних копій даних з використанням деякої форми стиску без втрат. При архівації файли записують у більш щільному виді для економії місця на обраному носії. Часто архівацією називають сам процес упакування або стиску даних. Архітектура інформаційних систем – офіційне визначення правил бізнесу, структур систем, технічних обмежень і суті вироблюваної продукції для інформаційних бізнес-систем. Архітектура інформаційних систем складається з чотирьох рівнів: а) архітектура бізнесу; б) архітектура систем; в) технічна архітектура; г) виробнича архітектура. Архітектура інформаційної мережі – концепція, що визначає основні елементи інформаційної мережі, характер і топологію взаємодії цих елементів, а також представляє логічну, функціональну та фізичну організацію технічних і програмних засобів мережі. Розрізняють п’ять основних видів архітектури: а) архітектура термінал-головний комп’ютер; б) архітектура інтелектуальної мережі; в)архітектура клієнт/сервер; г) однорангова архітектура; д) архітектура комп’ютер-мережа. Архітектура комп’ютера – організаційна структура комп’ютера (обчислювальної системи), що включає потоки та представлення даних, інтерфейси, набір команд, способи адресації, регістри, апаратне та програмне забезпечення. Асинхронна передача даних – спосіб передачі та метод виймання даних з безперервного потоку повідомлень, при яких сторона, що передає, в кожен передаваний об’єкт даних вводить стартовий і стоповий біти, вказуючи, де об’єкт даних починається і де закінчується. Є достатньо надійним способом передачі даних. Використовується, як правило, при модемному зв’язку.

Читать  Визначення Програмування є окремим випадком математичного програмування

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Атака – будь-яка дія порушника, що призводить до реалізації загрози безпеці шляхом використання слабких місць обчислювальної системи. Атрибут класу – характеристика або властивість, загальна для всіх екземплярів класу. Ця інформація зберігається у визначенні класу. Атрибут файлу– підтримувана файловою системою ознака, що дозволяє упорядкувати роботу з файлами. У різних ОС файли мають різні набори атрибутів. Наприклад, в MS DOS файл може бути оголошений «архівним», «системним», «тільки для читання» і «прихованим». Атрибут файлу зберігається в елементі каталога носія даних. Аудіальні (слухові) засоби навчання – засоби, що передають інформацію, розраховану на сприймання органами слуху: комплекти грамплатівок; записи програмних художніх творів; записи музичних творів; документальні звукозаписи; звукозаписи для організації самостійної роботи на уроці; записи з радіо спеціальних навчальних і виховних передач для учнів; документальні, драматичні; фрагменти радіоспектаклів, музичні передачі. Аудіо – звуковий, звукова інформація, аудіоінформація. Мова, музика та інші звуки, записані в цифровій або аналоговій формі. Звукові навчальні засоби. Інтерактивні технології дистанційного навчання включають такі навчальні засоби: телефон, аудіоконференцію, короткохвильове радіо. Пасивні (односторонні) звукові навчальні засоби включають аудіокасети і радіо. Аудіовізуальні (зорово-слухові) засоби навчання – звукове кіно, телебачення, дидактичні машини, комп'ютери тощо. До таких засобів можна віднести навчальні кінофільми, телебачення, відеозаписи. Ці засоби навчання деякі вчені вважають окремим

А-Б

Читать  Визначення Термінологічний словник з інформаційних технологій...
[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]