Визначення Адаптерів кілька, але вони підключені до однієї мережі, то цей термін не застосовують


Адаптерів кілька, але вони підключені до однієї мережі, то цей термін не застосовують.

Multi-homed host (багатомережний хост) – комп’ютер, приєднаний до декількох фізичних ліній даних. Ці лінії можуть належати як до однієї, так і до різних мереж (типів мереж). Multicast (групове (багатоадресне) передавання) – повідомлення, що посилається одночасно групі вузлів мережі. Форма широкомовлення, коли повідомлення передають від одного відправника конкретній групі мережних пристроїв, тобто декільком одержувачам. Multicasting (мультимовлення, групове мовлення, групова адресація) – див. broadcast, unicast – передавання пакетів даних з однієї точки кільком комп’ютерам (групі комп’ютерів) мережі, на відміну від широкомовного режиму, коли інформацію передають усім вузлам одразу. Multimedia (мультимедія) – комп'ютерні системи з інтегрованою підтримкою звукозаписів і відеозаписів. Multimode fiber – оптичний кабель, діаметр якого перевищує довжину хвилі, забезпечуючи можливість існування декількох оптичних мод одночасно. Багатомодові кабелі, як правило, використовуються на порівняно коротких лініях (2 кілометри й менше). Multinetting (множинне зв’язування) – зв’язування декількох логічних інтерфейсів IP на одному пристрої або фізичному інтерфейсі. Multi-touch [multi-touch screen] (множинний дотик) – комплексна технологія, запатентована компанією Apple Inc в 2009 р., що поєднує сенсорний екран (дисплей) спеціальної конструкції, а також програмне забезпечення, необхідне для обробки керуючих дій рук користувача. На відміну від звичайних сенсорних екранів, у яких відслідковується дотик одного пальця,
Читать  Визначення Швидкодія – показник швидкості роботи комп’ютера і його продуктивності за одиницю часу

Термінологічний словник з інформаційних технологій

У системі Multi-touch обробляється не тільки кілька різних способів руху пальців, але й деякі жести рук для маніпуляцій з екранним зображенням. Екран Multi-touch може сприймати складний рух, вироблений двома пальцями. Наприклад, зведення пальців над поверхнею екрана реалізує функцію зменшення екранного зображення, а розсування пальців – її збільшення.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]