Визначення Адаптер – пристрій, що дає змогу з’єднувати фізично неоднорідні системи (наприклад, плата, що забезпечує зв’язок шини комп’ютера із зовнішнім пристроєм – дисплеєм, вінчестером…


Адаптер – пристрій, що дає змогу з’єднувати фізично неоднорідні системи (наприклад, плата, що забезпечує зв’язок шини комп’ютера із зовнішнім пристроєм – дисплеєм, вінчестером тощо). Адаптивність системи керування – властивість, що відбиває здатність системи швидко й гнучко реагувати на будь — які зміни й виробляти адекватні керівні команди, що дозволяють зводити до мінімуму дію факторів, що її збурюють. Адміністратор бази даних – людина, яка відповідає за розміщення, збереження, цілісність, використання інформації БД, мережі та надає відповідні повноваження користувачам. Адміністратор [комп’ютерної] мережі – особа, яка може мати найбільш привілейований доступ до керування ресурсами системи, а також їх модифікації, розподілу та захисту. Даний фахівець відповідає за працездатність комп’ютерної мережі, додавання робочих станцій і мережної периферії, авторизацію користувачів та ін. Оскільки в системі підтримується, як правило, тільки один кореневий вхід, адміністраторів також не може бути декілька (тобто один вхід можуть використовувати декілька осіб). Як правило, в інформаційній панелі крупних систем указується ім’я адміністратора та способи зв’язку з ним. Адреса – число, код або ідентифікатор, що специфікують регістр, елемент пам’яті, область запам’ятовуючого пристрою, зовнішній пристрій або вузол мережі. Унікальний ідентифікатор

А

Або номер, що привласнюється пристрою або об’єкта для операцій з ним. Одне з основоположних понять обчислювальної техніки. Адреси бувають фізичними, логічними й мережними.

Читать  Визначення Швидкодія – показник швидкості роботи комп’ютера і його продуктивності за одиницю часу
Адреса віртуальна – адреса елемента віртуальної пам’яті, тобто адреса у віртуальному адресному просторі. Мається на увазі, що віртуальна адреса складається з ідентифікатора адресного простору і адреси усередині цього адресного простору. Адреса електронної пошти (e-mail address) – закодоване позначення пункту відправлення або призначення даних в мережі Інтернет; ідентифікація об’єкта (наприклад, об’єкта мережі). Будується за так званою доменною системою адресації. Це означає, що адреса користувача мережі складається з двох частин: ідентифікатора користувача і назви домена з розділовим символом @ (офіційна назва символу – «комерційне at (ет)», жарг. – «собака»): (user)@(domain). Як назва домена, так і ідентифікатор користувача можуть ділитися на сегменти, що розділяються точкою. В адресі допустимі латинські букви, цифри

Та деякі інші символи.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]