Визначення Абзац – окремий набір текстових даних в офісних програмах, Який відрізняється своїми параметрами форматування: вирівнювання, інтервали, стилі тощо


Абзац – окремий набір текстових даних в офісних програмах,

Який відрізняється своїми параметрами форматування: вирівнювання, інтервали, стилі тощо. Наприкінці абзацу завжди наводиться знак абзацу, який вводиться автоматично при натисненні клавіші <Enter>.

Абзацні відступи – вибір розташування першого рядка: виступ, відступ. Абонентська машина [комп’ютер] (user machine) – комп’ютер, який надає або споживає ресурси обчислювальної мережі. Абонентська система (subscriber system) – система, яка є постачальником або споживачем інформації. Системи називаються абонентськими по двох причинах: вони обслуговують абонентів-користувачів, але часто й самі є абонентами інформаційних мереж. Абонентська система, яка створена для роботи окремого фахівця (програміста, менеджера, інженера), іменується робочою станцією. Абонентська система обробки даних (data processing user system) – система обробки даних, що виконує функції, пов’язані з наданням і споживанням ресурсів обчислювальної мережі. Абонентський канал (user channel, abonent channel, local loop) – канал, що сполучає абонентську систему обробки даних з комп’ютерною мережею. Абревіатура – укорочена форма слова або фрази, використовувана для скорочення місця, займаного текстом при друкуванні або для спрощення вимови. Як правило, складається з перших букв або перших декількох букв, що завершуються крапкою. Наприклад, WWW – World Wide Web, ЛОМ – локальна обчислювальна мережа.

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Абсолютна адреса – уточнене положення інформації в оперативному запам’ятовуючому пристрої комп’ютера, замість виразу для обчислення адреси. Наприклад, змінні BIOS задаються в програмі, як правило, у вигляді абсолютної адреси, тоді як доступ до змінних в програмі проводиться через відносну адресу. Абсолютне значення – позитивне значення числа, безвідносно до його знаку (позитивному або негативному). Наприклад, абсолютне значення числа -4 є значення 4. У мовах програмування і в формулах застосування MS Excel абсолютне значення числа отримують шляхом використання функції на ім’я ABS. Наприклад, вираз, що записується формулою «=ABS( –7 )»

Читать  Визначення Сторінка віртуальної пам’яті – одиниця фіксованого обсягу віртуальної пам’яті, використовувана при переміщенні...

– дає у клітині значення 7.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]