Визначення Абсолютне посилання на комірку – в MS Excel посилання, в якому вказана позиція комірки на робочому аркуші


Абсолютне посилання на комірку – в MS Excel посилання, в якому вказана позиція комірки на робочому аркуші. За допомогою символу $ фіксують адресу комірки, стовпчик або рядок, наприклад, $А$1, $ А1, А$ 1. Абстрактна машина – представлення про обчислювальну машину в термінах інформаційних ресурсів і операцій, доступних програмі. Ці ресурси та операції можуть відповідати реальним або імітуватися операційним середовищем. Абстрактна машина може не враховувати деякі можливості реального комп’ютера. При цьому можливе визначення абстрактної машини без її реального втілення для опису семантики мови або доказу властивостей програм. Аватар – в індійській релігії – одне із земних втілень бога Вишну. Невелика індивідуальна картинка користувача. Синтетичний інтерактивний об’єкт, який представляє користувача у віртуальному світі. Автозаповнення – автоматична вставка послідовностей значень, які часто використовуються в таблицях MS Excel,

А

Наприклад, нумерація рядків, стовпчиків, послідовність календарних місяців року тощо.

Автокорекція – виправлення типових друкарських помилок, пов’язаних з розташуванням клавіш на клавіатурі або помилковим використанням символів іншого регістра. Автомат – пристрій або сукупність пристроїв, що виконують які-небудь дії без безпосередньої участі людини. Автоматизація – розробка та використання методів і засобів, що дозволяють здійснювати роботи й технологічні процеси з мінімальною участю людини (оператора). Наприклад, автоматизація виробничих процесів, використання систем автоматизації проектування (САПР), автоматизація програмування та ін. Автоматизація навчання – прийом технології навчання, в якому частина рутинних функцій, що виконувались раніше викладачем, передається автоматичним пристроям, які реалізують можливості інформаційних та комунікаційних технологій. Мета автоматизації навчання – підвищити ефективність навчання. Автоматизація програмування – розробка методів автоматизованого складання програм для вирішення прикладних та інших завдань на комп’ютерах. Автоматизована інформаційна система – організаційно — технічна система, що використовує автоматизовані інформаційні технології в цілях навчання, інформаційно-аналітичного забезпечення науково-інженерних робіт і процесів керування. Відповідно до даного визначення ГІС потрапляє в клас автоматизованих інформаційних систем. Автоматизована інформаційно-пошукова система – інформаційно-пошукова система, реалізована на базі використання комп’ютерної техніки, в якій автоматизовані
Читать  Визначення С++ (вимовляється «сі плюс плюс») є універсальною комп’ютерною мовою програмування

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Процеси пошуку, видачі, а у ряді випадків і введення (індексування) документів, даних і запитів.

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]