Визначення Або їх поєднаннями; в) елементами, вибираними з меню; г) кнопками або іншими графічними об’єктами


Або їх поєднаннями; в) елементами, вибираними з меню; г) кнопками або іншими графічними об’єктами.

Комірка — див. Клітина. Компілятор [компілююча програма] – комп’ютерна програма (або набір програм), що перетворює початковий (первинний) текст програми користувача, написаний на деякій мові програмування високого рівня (source language – C++, Object Pascal та ін.) у вихідну мову для подальшого переведення в машинний код конкретного процесора відповідної платформи. Компілятори, залежно від призначення, бувають однопрохідні (sіngle-pass) і багатопрохідні (multі-pass), налагоджувальні, оптимізуючі і з негайним виконанням (load-and-go). Сам процес компіляції складається з двох стадій: аналізу (лексичного, синтаксичного, семантичного) і синтезу. На стадії аналізу програма розбивається на складові частини й створюється її подання проміжною мовою. На стадії синтезу із внутрішнього подання спочатку генерується програма проміжною мовою, що потім оптимізується, після чого кодогенератор породжує програму цільовою мовою. Комп’ютер – пристрій, що обробляє дані відповідно до деякого набору інструкцій (команд) і який, як правило, називають обчислювальною машиною (електронно — обчислювальною машиною). Комп’ютер являє собою комплекс технічних засобів, призначених для автоматичної обробки інформації в процесі рішення обчислювальних та інформаційних завдань. Комп’ютеризація – процес розвитку та впровадження комп’ютерів, що забезпечують автоматизацію інформаційних процесів і технологій в різних сферах людської діяльності. Комп'ютеризація навчання – багатоцільове використання засобів електронної обчислювальної техніки в навчальному

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Процесі. Комп'ютер є одним з компонентів інформаційної технології, тому замість терміна «комп'ютерне навчання» часто використається в тому ж самому значенні термін «інформатизація навчання». Комп'ютерне навчання має на меті підготувати підростаюче покоління до життя в інформатизованому суспільстві, тобто в суспільстві, де значна питома вага в різних видах діяльності належить інформаційним технологіям.

Читать  Визначення Термінологічний словник з інформаційних технологій Настільні комп’ютери, ноутбуки...
[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]