ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Комп’ютери, які надсилають запити до серверів, називаються клієнтами. Статус серверів і клієнтів у Інтернеті аналогічний їх статусу в локальній мережі клієнт–сервер.

Термінологія і технології клієнт–сервер» застосовуються також для програмного забезпечення, яке підтримує роботу в Інтернеті. ПЗ клієнтів взаємодіє з користувачем і створює запит, а серверне ПЗ відповідає на ці запити. Наприклад, клієнтами можуть бути поштова програма, браузер для перегляду Web-сторінок.

Провайдери

Незважаючи на те що вся поверхня Землі вже покрита системами ліній зв’язку, доступ до них має бути технічно забезпечений. Зв’язок між клієнтами та Інтернетом здійснюють організації або приватні особи, так звані ISP (Internet Service Provider – постачальник послуг Інтернету) – провайдери. Сервер провайдера має більше одного, зазвичай до тисячі входів і більше, до яких можуть приєднуватися користувачі для доступу до Інтернету, а також лінії зв’язку з іншими провайдерами.

Провайдер надає користувачам такі послуги:

Доступ до інформаційних ресурсів Інтернету;

Надання адреси електронної пошти (за додатковими угодами);

Виділення необхідного простору на своєму вузлі для Web-сторінок абонента (за додатковими угодами).

Можливі й інші додаткові послуги (реєстрація індивідуального домену користувача, надання лінії зв’язку тощо). Нині, завдяки постійному розвитку мереж, користувач може обрати провайдера з необхідним пакетом послуг.

Що ж приваблює мільйони користувачів до Інтернету? Ресурси, які стають доступними після підключення до мережі.

Содержание

Гіпертекстова система WWW (World Wide Web) – глобальна комп’ютерна система зберігання електронних документів, у якій для пошуку та перегляду файлів застосовуються гіпертекстові зв’язки.

Електронна пошта – засіб обміну повідомленнями в формі листів, але значно швидший і зручніший за звичайну пошту.

Віддалений доступ до мережі – спосіб доступу до комп’ютера з будь-якого підключеного до Інтернету. Якщо комп’ютер під’єднано до мережі, можна переглянути електронну пошту, виконати пошук файлів на вінчестері комп’ютера тощо.

Тематичні конференції Usenet – електронні дошки, куди учасники конференції передають (публікують) повідомлення та отримують від — повіді на них (нині втрачає популярність завдяки використанню Веб

2.0 технологій).

Розмова в мережі або IRC (Internet Relay Chat) – спілкування спів — розмовників уведенням тексту з клавіатури.

Голосове спілкування і відеоконференції – надають можливість двом абонентам і більше чути й бачити одне одного. Для проведення голосових та відеоконференцій абоненти повинні мати певне обладнання (мікрофон, динаміки, відеокамеру) і програмне забезпечення.

FTP (File Transfer Protocol – протокол передавання файлів) – переда — вання програм і файлів даних між комп’ютерами глобальної мережі (до деякої міри застарілий спосіб використання ресурсів, але ще досить активно застосовується для надійного пересилання великих за обсягом повідомлень).

Майже про всі ці сервіси ви вже знаєте, більшість із них вивчатимете при подальшому навчанні інформатики.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Приєднання до Інтернету здійснюється лініями зв’язку від комп’ютера користувача, через проміжний пристрій (пристрої) до комп’ютера провайдера. Локальні мережі та лінії від розподільного пристрою до комп’ютерів користувача здебільшого прокладають витою парою (див. рис. 2.2), швид — кість передавання даних якою становить 1 Гбіт/с і більше. Ці з’єднання виконуються за стандартами Ethernet (вимовляється [‘i’θəˌnɛt] від англ. ether [‘iːθə] – етер і англ. network – мережа). Майже обов’язковою частиною локальної мережі є комутатор (англ. switch [swɪtʃ] – перемикач), який

Здійснює аналіз і адресування пакетів даних.

Провайдери з’єднані між собою високошвидкісними каналами зв’язку (оптичними, супутниковими). Лінії зв’язку від провайдера до розподільника локальної мережі здебільшого прокладаються оптично-волоконною лінією зв’язку, яка забезпечує швидкість передавання даних 40 Гбіт/с і більше. Нині комутовані лінії зв’язку (телефонні мережі) для зв’язку між комп’ютерами майже не використовуються. Виняток становить технологія ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line – асиметричне цифрове ущільнення лінії), яка забезпечує передавання швидкісного цифрового сигналу звичайною аналоговою телефонною лінією та дає змогу кори — стуватися одночасно телефоном і Інтернетом. Вона забезпечує швидкість передавання даних у напрямі абонента – до 24 Мбіт/с, від абонента – до 3,5 Мбіт/с. За використання ADSL телефонна лінія використовується як виокремлена, оскільки для кожного абонента встановлюються два пристрої – модем у абонента і мультиплексор на телефонній станції. Позаяк сучасні телефонні лінії забезпечують смугу пропускання до 1,15 МГц, то ADSL для передавання даних від абонента використовує частоти від 25,875 кГц до 138 кГц, а частоти від 138 кГц до 1,1 МГц – вхідного

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Потоку даних.

Особливим випадком лінії зв’язку є радіоканал надвисоких частот, або Wi-Fi. Назва Wi-Fi (вимовляється вай-фай і не є абревіатурою, хоча спочатку ідентифікувалось як Wireless Fidelity [‘waɪə. ləs fɪ’del. ə.ti] – бездро — това правильність) є загальною назвою для бездротових мереж діапазонів надвисоких частот – 2,4 ГГц і 5 ГГц. Для Wi-Fi розроблено групу стандартів 802.11b (2,4 ГГц, швидкість обміну даними – до 11 Мбіт/с), 802.11a (5 ГГц, швидкість 54 Мбіт/с), 802.11g (2,4 ГГц, 54 Мбіт/с), 802.11n, який забезпечує швидкість до 320 Мбіт/с.

Основою мережі Wi-Fi є точка доступу (Access Point), яка підключається до каналу Інтернет-провайдера. Зазвичай точка доступу складається із приймача, передавача (разом – трансивера) та програмного забезпечення для налаштування. Навколо точки доступу створюється зона радіусом 50–100 метрів (її називають хот-спотом, або зоною Wi-Fi), у межах якої можна користуватися мережею.

image Більшість сучасних смартфонів також може працювати в режимі точки доступу, “роздаючи” доступ до Інтернету, отриманий через

Стільникову мережу GPRS (англ. General Packet Radio Service [‘dʒenrəl ‘pækɪt ‘reɪdiəʊ ‘sɜːvɪs] – загальний (спільний) пакетний падіо сервіс) або наступних поколінь (генерацій), зокрема 3G, тобто бути Точками доступу.

Перевіряємо себе

Що називають сервісом мережі Інтернет? image

Назвіть відомі вам стандартні сервіси Інтернету. image

image

3. image Кого (що) називаємо провайдером? Назвіть функції провайдера.

Що таке модем? image

Що таке комп’ютерна мережа? image

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Які ви знаєте мережні пристрої? Поясніть їх призначення. image

image

На які види поділяються модеми залежно від: розташування відносно ПК; виду каналу зв’язку? image

Які ви знаєте способи під’єднання до Інтернету? image

Ваш ноутбук має приймально-передавальний модуль Wi-Fi стандарту 802.11n і через нього під’єднаний до точки доступу, яка утворена на базі ADSL модему. З якою максимальною швидкістю можна приймати і передавати дані з Інтернету? image

 

Виконуємо

image

image

Визначте, яким чином комп’ютер, за яким ви зараз працюєте, під’єд — наний до Інтернету. Що ви зробили для виконання цього завдання? image

 

Знайдіть такий текст у цьому параграфі: “…за протоколом TCP/IP хостом є будь який пристрій, що має IP-адресу, тобто і IP-відеока — мери, IP-холодильники…” – і проаналізуйте його, доповніть

Список. Пов’яжіть це з поняттям “Інтернет речей”, відомості про яке знайдіть у Вікіпедії. image

 

Якщо доступний вам смартфон забезпечує роботу в режимі точки доступу, налаштуйте його в парі з ноутбуком і переко — найтеся у наявності зв’язку. Визначте швидкість з’єднання. image

image image

Рис. 2.9. Інтерфейс програмного засобу для вимірювання швидкості обміну даними між комп’ютером і мережею Інтернет

 

Зайдіть на сайт https://2ip. ua/ua/services/ip-service/speedtest (рис. 2.9), визначте швидкість з’єднання. Повторіть декілька разів. Поясніть, чому щоразу ви отримуєте різні значення. image

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]