ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Майже всі зазначені протоколи, точніше – програмні засоби, що їх підтримують на рівні комп’ютера користувача, встановлюються разом з сучасною операційною системою. Водночас знаючи призначення протоколів

Обміну даними, можна оперативно реагувати на збої операційної системи, наслідком яких може стати зникнення даних, їх спотворення.

Перевіряємо себе

image

Потрібно передати декілька файлів між двома комп’ютерами, що містяться в одній будівлі на різних поверхах. Назвіть можливі

Варіанти виконання. image

 

Які переваги і які недоліки мають відомі вам методи (засоби) перенесення інформації з одного комп’ютера на інший? image

Що таке канал зв’язку? Поясніть роль кожної складової. image

Які процеси відбуваються з даними у каналі зв’язку? Чи відбувається у каналі зв’язку опрацювання інформації? image

 

Від чого залежить пропускна здатність каналів зв’язку?

За якими ознаками можна класифікувати канали зв’язку?

Назвіть види каналів зв’язку за способом комутування. image За їх фізичною реалізацією. image

Які ви знаєте мережні пристрої? image Поясніть їх призначення. image

Які обмеження накладає на швидкість передавання даних якість лінії зв’язку? image

Навіщо потрібно стандартизувати способи передавання даних? image

Що описує модель OSI? image

Які існують протоколи мережної взаємодії? image

Що таке драйвер? image Що є спільного між драйвером пристрою і протоколом обміну даними? image

Що таке дейтаграмний протокол? image

 

Які функції передбачені протоколами канального рівня?

Чим відрізняються дейтаграмний і канальний протоколи? Де і коли вони використовуються? image

 

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Які функції описують протоколи середнього рівня?

Які функції описують протоколи верхнього рівня?

Укажіть основне призначення протоколів прикладного рівня. image

Що таке точка доступу? image Які протоколи забезпечують нам приєднання до точки доступу без виконання додаткового налагодження? image

Виконуємо

image

Знайдіть у мережі Інтернет значення швидкостей передавання даних за допомогою витої пари, коаксіального кабелю, оптичного

Кабелю, радіоканалів. (Bluetooth і Wi-Fi). Виокремте дані й збережіть для наступного використання. image

Електромагніт

Для приведення в рух рухомих контактів

Рухомі контакти

Контакти ліній абонентів, яких можна викликати Контакти ліній абонентів, який викликає

 

Рис. 2.7. Кроковий шукач – основний пристрій перших автоматичних телефонних станцій (АТС)

Розгляньте зображення на рис. 2.7 і спробуйте описати, як працює цей пристрій (потрібну інформацію можна знайти за запитом: АТС, кроковий шукач»). image

image

Рис. 2.8. Карта і QR-код одного з джерел відомостей про першу лінію міжконтинентального зв’язку

 

Першими міжконтинентальними лініями зв’язку були теле — графні підводні кабелі, якими повідомлення передавалися з використанням азбуки Морзе (рис. 2.8). Швидкість переда-

Вання повідомлень становила приблизно 100 знаків за хвилину. Оцініть цю швидкість, використовуючи відомі вам одиниці. У якому році вперше про-

Кладено кабель? За можливості скористайтеся QR-кодом. Отримані дані збережіть для виконання проекту. image

2.2. Призначення й структура Інтернету. Способи під’єднання до Інтернету, функції провайдера

2.2. Призначення й структура Інтернету. Способи під’єднання до Інтернету, функції провайдера

 

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Основні інформаційні процеси, комп’ютерна мережа, локальні, регіональні, глобальні мережі, інформаційні, обчислювальні та інформаційно-обчислювальні мережі, Інтернет – всесвітня мережа, IP-адреса, доменне ім’я, URL-адреса.

 

Структура та призначення Інтернету

Інтернет (англ. Internet – з’єднання між мережами) – поєднання бага — тьох мереж, що забезпечує поширення інформаційних потоків по всій земній кулі. Інтернет – глобальна мережа, що налічує понад 2 мільйони комп’ютерів, які обслуговують десятки мільйонів користувачів. Завдяки об’єднанню мереж, комп’ютери, які обмінюються інформацією, можуть бути віддалені один від одного на значну віддаль.

Як відомо, фізичні відстані в Інтернеті не важливі. Обмін даними відбуватиметься однаково між комп’ютерами, розташованими як у різних півкулях Землі, так і в сусідніх кімнатах. Мережі, які є складовими Інтер — нету, можуть мати великі розміри і перекриватися територіально, тому будь-яка пара вузлів зв’язана між собою не одним, а багатьма каналами зв’язку, завдяки чому Інтернет забезпечує сталий зв’язок навіть за умов військових дій. У разі руйнування частини мережі пакети даних можуть

«обходити» пошкоджені ділянки.

Комп’ютери, які працюють у мережі Інтернет, називають вузлами (інколи – хостами, хоча за протоколом TCP/IP хостом є будь-який пристрій, що має IP-адресу, тобто і IP-відеокамери, IP-холодильники, роутери тощо). Інтернет є множиною вузлів, кожен із яких може зв’язатися з будь-яким іншим.

Вузлами є й потужні комп’ютери (мейнфрейми), менш потужні та персональні комп’ютери. Серед них є такі, що надають послуги іншим комп’ютерам – сервери. Під час отримання електронної пошти ви зверта — єтесь до поштового серверу, бажаєте переглянути будь-яку Web-сторінку – зв’язуєтесь з іншим Web-сервером.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Сервери – цілодобово увімкнені й постійно підключені до Інтернету потужні комп’ютери. На них зберігаються дані, необхідні для виконання запитів. Сервери захищені від збоїв електромережі, зазвичай працюють під операційною системою Unix.

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]