ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Завантажити базу даних житл_компл.

Дослідити базу даних, нарисувати схему відношення. Проаналізувати можливості, які надають подібні бази даних.

Застосовуючи фільтри, знайти найстарішу будівлю, працівника з найбільшим окладом.

Використовуючи запити, в тому числі запити з обчислюваним полями та параметрами, знайти серед майстрів тих, хто заробляє найбільше, і тих, хто заробляє найменше.

Використовуючи запити, в тому числі запити з обчислюваним полями та параметрами, знайти серед майстрів тих, хто має найбільший стаж, і тих, хто має найменший стаж.

 

Тема Запити і їх використання

Мета Ознайомитися з технологіями пошуку даних у реляційних базах даних

 

Практична робота № 23

Завдання

Для бази даних житл_компл побудувати запит, який би дав змогу знаходити всі будівлі, рік уведення яких у експлуатацію перебуває в пев — ному часовому проміжку.

Для бази даних житл_компл побудувати запит, який вивів би в нову таблицю телефони всіх майстрів та їх прізвища.

Створити форму для наповнення даними таблиці Будівлі. Урахувати при цьому зручність уведення даних у табличну форму.

Увести за допомогою створеної форми дані про не менше ніж 15 нових будівель.

 

Тема Створення звітів

Мета Ознайомитися з технологіями застосування звітів

 

Практична робота № 24

Завдання

1. Завантажити базу Школа. Створити таблицю, яка дала б змогу усім або більшості учнів брати участь у роботі гуртків.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Поради людини, що створила не одну професійну базу даних

Починати завжди слід із того, що конкретно має опрацьовувати ваша база даних. На цьому етапі бажано взяти декілька аркушів паперу, озброї — тися ручкою або олівцем і далі акуратно записувати в стовпчик усі вимоги та побажання замовників.

Не намагайтеся що-небудь одразу систематизувати. Як підтверджує практика, лише спеціально навчені й дуже талановиті люди здатні відразу врахувати всі аспекти конкретної задачі, правильно систематизувати всі тонкощі й побудувати адекватну модель. Для всіх інших якраз і потрібні олівець і папір. Залежно від того наскільки детально ви продумали меха — нізм роботи своєї майбутньої бази даних, складений вами перелік займе одну або декілька рукописних сторінок.

Далі треба переглянути всі перелічені вимоги і провести над ними дві операції. Спочатку вилучити всі запити, що повторюються, або умови, що взаємовиключаються, які неминуче з’являються в результаті будь-якого “мозкового штурму”. Пункти, що залишилися, зведіть в одну загальну таблицю, яка може бути дуже довга.

Потім потрібно ще раз провести опитування замовників, бажано – людей, які вже багато років поспіль виконують цю роботу, з’ясувати й ретельно записати звідки, коли, як і в якій формі надходять дані, куди, коли і в якій формі надаються звіти.

І лише після цього можна розпочинати проектувати таблиці, запити і звіти.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

image

СЛОВНИЧОК

Атрибути – спеціальні об’єкти, за допомогою яких можна задати правила опису властивостей.

База даних – сукупність взаємозв’язаних даних, використовуваних бага — тьма користувачами.

Екземпляр об’єкта – одиничний об’єкт.

Клас – множина об’єктів реального світу (або їх моделей), які мають однакові властивості й залежність їх від зовнішнього впливу.

Об’єкт – модель реального об’єкта, в якій узагальнено властивості, спільні для деякої множини об’єктів реального світу, або абстрактних об’єктів.

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]