ІНФОРМАТИКА для 9 класу


image

Рис. 12.51. Параметри сторінки

Обираємо необхідну орієнтацію звіту: Книжкова або Альбомна. Установлюємо розмір полів звіту. Для цього натискаємо кнопку Поля. На екрані з’являються можливі розміри, з яких вибираємо потрібний. Можна також встановити параметри сторінок, ввести їх номери подібно до того, як це виконується в інших програмних засобах.

Додавання елементів керування

Елементи керування додають у звіт для того, щоб перетворити його на електронний документ із розширеними можливостями. Їх додавання здійснюють у режимі конструктора.

Вставлення елементів керування у звіт подібне до вставлення об’єктів у форму в середовищі Lazarus (див. п. 7.1–7.3). Меню елементів керування подано на рис. 12.52.

Друкування звіту (за умови, що до комп’ютера підключено принтер або налагоджено друкування у файл) виконується так само, як будь-якого документа.

Відкриваємо звіт у режимі Подання звіту, двічі натиснувши клавішею миші в області переходів на його імені. Натискаємо кнопку Offtce і вибираємо пункт Друк. На екрані з’явиться діа — логове вікно налаштування параметрів друку. Далі – налаштовуємо режим дру — кування і друкуємо.

Перевіряємо себе

Для чого призначені звіти? image

Які є способи створення звітів? image

image

Рис. 12.52. Меню (палітра) елементів керування

У чому полягає суть автоматичного створення звітів? image

У яких режимах можна переглянути звіт? image

Які основні операції можна виконувати в процесі модифікації звіту? image

У чому полягає сутність зміни властивостей звіту? image

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

 

Як встановлюються параметри сторінки звіту?

Як додаються нові елементи керування до звіту?

Як здійснюється вилучення елементів керування зі звіту? Які операції потрібно виконати для друкування звіту? image

Назвіть основні розділи image

Як відбувається створення звіту в режимі конструктора? image

Як здійснюється групування записів у звіті? image

Які основні можливості системи Access для надання звіту естетичного вигляду? image

image

Тема Робота з готовою базою даних. Уведення й редагування даних

Мета Ознайомитися зі способами роботи в СКБД

 

Чим відрізняється документ, отриманий як звіт СКБД від документа, створеного в текстовому редакторі? Що між ними спільного? image

Практична робота № 21

Завдання

Підготувати комп’ютер до роботи. Завантажити базу даних Школа.

Дослідити таблиці бази даних. Описати структуру бази даних і від — ношення, які вона відображає.

Увести назви класів у таблицю Класи.

Дослідити таблиці Учні та Гуртки. Визначити типи даних для кож — ного поля.

Доповнити списки учнів у таблиці Учні.

Зберегти БД у власному сховищі.

 

Тема Пошук даних у базі даних. Використання запитів і фільтрів

Мета Ознайомитися з технологіями пошуку даних у реляційних базах даних

 

Практична робота № 22

Завдання

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]