ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Поля ПІБ і Телефон, із таблиці Будівлі

Поля Адреса та рік. Для вставлення поля двічі натискаємо назву поля в області Спи-

Сок полів. У звіті з’явиться група з двох зв’язаних елементів – власне поля і ліво — руч – підписів до них (за замовчуванням

Рис. 12.47. Початок вибору полів таблиць

Підпис збігається з іменем поля). Обираємо розміщення полів. Вилучаємо непотрібні підписи полів.

Групуємо записи, які будуть включені до звіту, за прізвищами пра — цівників, тобто групування записів виконуємо за полем ПІБ. Для цього при відкритій вкладці Конструктор натискаємо кнопку Групування та сортування, яка розташована в групі Групування та підсум… Під звітом з’явиться область, зображена на рис. 12.48.

image

Рис. 12.48. Додавання групи

Натискаємо кнопку Додати групу. На екрані з’являться імена всіх обраних полів. Обираємо ім’я поля ПІБ, за яким здійснюватиметься гру — пування записів. У області звіту з’явиться нова область Групувати за

ПІБ. Встановлюємо сортування згрупованих записів по полю Адреса, натиснувши кнопку Додати сортування, а потім – поле Адреса. Виконані налаштування відобразяться в діалоговому вікні.

Усі поля розміщуємо в одну лінію біля верхньої межі розділу Подро — биці; розміщуємо поля так, як ми хотіли б бачити їх у звіті.

До звіту можна додати елементи керування. Наприклад, перед полем ПІБ розмістимо надпис Обслуговує. Для цього при відкритій вкладці Конструктор натискаємо кнопку Підпис, потім натискаємо клавішу миші в розділі Верхній колонтитул ПІБ ліворуч від поля ПІБ й вводимо текст Обслуговує. За аналогією над полями Телефон, Адреса, рік вводимо в область Верхній колонтитул ПІБ назви Телефон, Адреса, рік.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

За бажанням можна відформатувати окремі складові звіту, наприклад, підписи даних оформити жирним шрифтом або курсивом. Для цього натискаємо клавішу Shift і, не відпускаючи її, натискаємо ліву клавішу миші на певному написі. Потім при відкритій вкладці Конструктор натискаємо в групі Шрифт, наприклад, кнопку Жирний.

Зменшуємо по вертикалі розміри кожної області так, щоб їх розміри були якомога меншими.

Переглянемо зовнішній вигляд створеного звіту. Для цього при відкри — тій вкладці Конструктор у групі Подання натискаємо кнопку трикутника

image

Під назвою Вигляд, а в меню, що відкрилося, виконуємо команду Подання звіту. На екрані з’явиться звіт (рис. 12.49), у якому перевіря — ємо правильність даних і їх розта — шування. Якщо у звіті є помилки, або потрібно інакше розмістити його елементи, слід повернутися в режим Конструктора і виправити їх.

Для збереження звіту в базі даних натискаємо кнопку Збе — регти. З’явиться вікно, у поле Ім’я звіту якого вводимо заголо-

Вок Звіт1 і натискаємо кнопку

Рис. 12.49. Попередній макет звіту для редагування

ОК. Назва звіту з’явиться в області переходів.

Тепер можна надати звіту естетичного вигляду. Наприклад, змінити колір і форматування кожного елемента звіту. Для перегляду оформлення звіту слід переключитися в режим Подання звіту. Для цього переходимо в режим Подання звіту. На екрані з’явиться нове оформлення сторінки звіту (рис. 12.50).

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

image

Рис. 12.50. Нове оформлення сторінки звіту

Модифікація звіту

Інколи виникає потреба модифікувати створений звіт. У процесі моди — фікації можна:

Змінювати властивості звіту;

Вносити зміни в параметри сторінок звіту;

Вибирати новий стиль автоматичного форматування звіту;

Додавати нові елементи керування;

Змінювати властивості елементів керування звіту;

Вилучати непотрібні елементи керування.

Редагування звіту

Редагування (зміну властивостей) звіту розглянемо на прикладі звіт1. У базі даних житл_компл відкриваємо звіт1 у режимі Конструктора. Для цього натискаємо праву клавішу миші на імені звіт1 у області переходів і у вікні, що відкрилося, виконуємо команду Конструктор. Для налаштування властивостей розділу звіту натискаємо праву клавішу миші у будь-якому вільному місці вибраного розділу. Відкриється контекстне меню, в якому вибираємо команду Властивості. У вікні праворуч з’явиться область Аркуш властивостей, у якому відображені всі доступні властивості вибраного розділу звіту.

Для зміни будь-якої властивості розділу натискаємо поле праворуч від назви цієї властивості й встановлюємо нове значення властивості. Для зміни загальних властивостей звіту натискаємо праву клавішу миші у будь-якому вільному місці звіту й обираємо необхідні опції з контекстного меню, наприклад:

Порядок переходів… – для зміни послідовності переходів між полями звіту;

Сортування й групування – для сортування та групування даних звіту;

Обробка подій – для зміни процедури оброблення подій звіту.

Для збереження змін натискаємо кнопку Зберегти, потім закриваємо

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Звіт1.

Зміна параметрів сторінки

Зміну параметрів сторінки розглянемо на прикладі звіт1. У відкритій базі даних житл_компл відкриваємо звіт1 у режимі конструктора. Від — криваємо контекстну вкладку Параметри сторінки. З’являться команди, зображені на рис. 12.51.

Для встановлення розміру аркуша паперу друку в групі Макет сто — рінки натискаємо кнопку трикутника з назвою Розмір; у меню, що від — крилося, вибираємо потрібний розмір аркуша паперу (ця опція доступна, якщо в системі встановлено хоча б один принтер).

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]