ІНФОРМАТИКА для 9 класу


У чому полягає суть запитів на створення таблиць? image

Який загальний порядок розроблення запиту на створення таблиць? image

Для чого використовується кнопка Параметри…? image

Наведіть приклад запиту створення нової таблиці на основі таблиць Майстри та Будівлі. image

 

12.10. Звіти. Звіти з обчисленнями

Звіт – об’єкт бази даних, призначений для відтворення даних у формі, близькій до форми документів на папері.

Звіт слід розглядати як засіб підготовки даних до друку. Дані для ство — рення звіту містяться в таблицях або можуть бути вибрані за допомогою запиту. За допомогою звіту, на відміну від форми, не можна змінювати дані в базі даних. Дії, які виконуються за допомогою запитів і звітів, можна виконувати безпосередньо в таблицях, зокрема, з використанням інстру — ментів сортування, фільтрів тощо. Для кінцевого користувача краще все ж отримати звіт як остаточний документ.

Для кожної бази даних може бути створено декілька звітів різної форми і з різними даними, наприклад, звіт для директора школи, для батьків.

Інакше кажучи, звіт містить відомості, які відповідають потребам певних категорій користувачів.

Створення звітів

Для створення звітів використовуються ті ж команди та інструменти, що й для створення форм. Але якщо форми забезпечують уведення та модифікацію даних у базі даних, то звіти – лише зручний їх перегляд і друкування.

У Access є такі основні способи створення звітів: Звіт (автоматичне ство — рення звіту), Майстер звітів, Порожній звіт, Етикетки, Конструктор звітів. На початку створення звіту визначається джерело, з якого вибирати — муться записи. Якщо всі поля, які потрібно включати у звіт, містяться в одній таблиці, то вона і є джерелом. Якщо ці поля в різних таблицях, то для цих таблиць створюється запит, який формує дані з потрібними полями.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Тоді джерелом є запит.

Далі розглядаємо порядок і технологію автоматичного створення звіту за допомогою Конструктора звітів.

Автоматичне створення звітів

Автоматичне створення – найпростіший і найшвидший спосіб створення звіту. Звіт формується одразу без визначення додаткової інформації. Ство — рення звіту на основі таблиці або запиту здійснюється в цьому випадку за допомогою інструмента Звіт, а в звіті будуть представлені всі поля певної таблиці або запиту. Такий звіт можна одразу переглянути, надіслати e-mail або роздрукувати.

Розглянемо створення звіту на прикладі таблиці Майстри. Відкриваємо базу даних житл_компл, а потім таблицю Майстри, яка буде джерелом звіту. Відкриваємо вкладку Створити і в групі Звіти натискаємо кнопку Звіт. У результаті буде створено звіт, який відображається в режимі макета (рис. 12.45).

image

Рис. 12.45. Звіт, створений автоматично

У режимі макета можна змінити розміри полів, форматування звіту, обрати спосіб відтворення даних.

Щоб зберегти звіт у поточній базі даних, натискаємо кнопку Збе — регти на панелі швидкого доступу. Вводимо ім’я звіту, наприклад звіт1, і натискаємо кнопку ОК. Ім’я цього звіту з’явиться в області переходів. Закриваємо звіт1.

Створення звіту в режимі конструктора

Оскільки звіт є документом, який подається у вигляді електронного документа або його паперової копії, у ньому виокремлюють такі основні елементи (див. п. 5.1–5.2):

Заголовок звіту – розміщується на початку звіту перед верхнім колон — титулом.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Верхній колонтитул звіту – розміщується у верхній частині сторінки.

Заголовок сторінки – друкується перед кожною новою групою записів звіту.

Подробиці – основний зміст звіту.

Нижній колонтитул сторінки – використовується для нумерації сторінок та інформації за ними. Друкується в нижній частині сторінки.

Нижній колонтитул звіту – містить підсумкову інформацію про звіт.

Друкується в кінці звіту.

image

Рис. 12.46. Початок створення звіту

Основні елементи керування розміщені в групі Елементи керування вкладки Конструктор (Назва, Номери сторінок, Напис, Дата і час та ін.).

Нехай потрібно створити звіт для бази даних житл_компл із таблиць Майстри та Будівлі. У звіті розміщуватимемо поля ПІБ і Телефон із таблиці Майстри, і поля Адреса та рік із таблиці Будівлі.

Відкриваємо базу даних житл_компл і вкладку Створити. Потім у групі Звіти натискаємо кнопку Конструктор звітів. У результаті буде створений порожній звіт у режимі конструктора (рис. 12.46).

Для додавання рядка заголовка при відкритій вкладці Конструктор натискаємо в групі Елементи керування кнопку Назва, вводимо в поле звіт2 текст заголовка (наприклад, Майс-

image

Три і будівлі) і натискаємо клавішу Enter.

Можна змінити місце розташування цього тексту.

В області Список полів натискаємо клавішу миші на позначці плюс (+) перед іменами тих таблиць, поля яких треба включити до звіту. Для нашого прикладу натискаємо цей знак перед іменами таблиць Майстри та Будівлі. Відкриються імена полів цих таблиць (рис. 12.47).

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

У розділ Подробиці додаємо всі необ — хідні поля таблиць: із таблиці Майстри

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]