ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Як здійснюється додавання таблиць у бланк запиту?

Які дії необхідно виконати для збереження запиту? image

image

У чому полягає сутність запиту з полями, що обчислюються?

Який загальний порядок створення запиту з полями, що обчислю — ються? image

Наведіть приклад запиту з полями, що обчислюються, на основі таблиць Майстри та Будівлі. image

image

Наведіть приклад запиту з полями, що обчислюються, на основі таблиць Майстри та Будівлі. image

У чому полягає сутність запиту із зовнішнім з’єднанням таблиць? image

Який загальний порядок створення запиту із зовнішнім з’єднанням таблиць? image

Як встановлюється режим зовнішнього з’єднання таблиць? image

У чому полягає сутність запиту з внутрішнім з’єднанням таблиць? image

Який загальний порядок створення запиту з внутрішнім з’єднанням таблиць? image

Як встановлюється сортування записів у запиті з внутрішнім з’єднанням таблиць? image

12.9. Запити на створення і модифікацію таблиць

Запити на модифікацію таблиць у системі Access дають змогу зміню — вати дані, що зберігаються в таблицях бази даних, наприклад, додавати, вилучати й оновлювати дані. СКБД забезпечує можливість створення таких типів запитів:

Запит на створення нової таблиці на основі даних, що зберігаються в наявних таблицях;

Запит на додавання даних до наявної таблиці;

Запит на оновлення даних в окремих полях таблиці;

Запит на вилучення непотрібних записів із таблиць.

 

Запит на створення таблиці

Запит на створення таблиці вибирає дані з однієї або кількох таблиць бази даних і розміщує ці дані в новій таблиці. Нова таблиця може бути створена в поточній базі даних або в іншій, ім’я якої вказується під час конструювання запиту. Такі запити створюються головно в тих випадках, коли потрібно скопіювати, або записати дані в архів.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Нова таблиця не зв’язана з таблицями, з яких вона створена, тому дані в ній автоматично не оновлюються в разі зміни їх у таблицях-джерелах. Задля створення запиту на створення таблиці вміст бази даних має бути повністю включений. У режимі Конструктор створюється запит на вибірку, який видає саме ті дані, які треба скопіювати в нову таблицю

(див. рис. 12.39–12.40).

Розробимо запит, який створює таблицю з ім’ям Зведена, яку збері — гатимемо в базі даних житл_компл. Таблиця має містити дані по полях Адреса, Квартир таблиці Будівлі й дані по полях ПІБ і Ставка таблиці Майстри для будинків із роком уведення в експлуатацію, більшим за 2000 рік. Бланк запиту матиме вигляд, поданий на рис. 12.43.

image

Рис. 12.41. Вигляд бланка запиту

Виконаємо створений запит і переконаємося в тому, що він видає пра — вильний результат. Перейдемо знову в режим Конструктор.

Перетворимо запит на вибірку на запит на створення таблиці. Для цього при відкритій вкладці Конструктор у групі Тип запиту натиснемо на кнопку Тип запиту: створення таблиці. На екрані з’явиться діалогове вікно Створити таблицю (рис. 12.42).

image

Рис. 12.42. Діалогове вікно Створити таблицю

image

У поле Ім’я таблиці вводимо ім’я таблиці Зведена і варіант збере — ження таблиці Поточна база даних. Зберігаємо встановлення, натис — нувши на кнопку ОК. Потім зберігаємо запит. У полі

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Запити з’явиться новий запит зі знаком оклику (рис. 12.43), який свідчить про те, що це запит на ство — рення таблиць.

Після збереження БД і виконання запиту на ство — рення таблиці, з’явиться діалогове вікно із запитом щодо створення нової таблиці і потім – із запитом щодо встав-

Лення до неї нових рядків (рис.12.44). У полі Таблиці з’явиться ім’я нової таблиці Зведена.

Рис. 12.43. Запит до БД на змінення таблиці

image

Рис. 12.44. Діалог щодо створення нової таблиці у БД

Перевіряємо себе

Як виконується запит на додавання записів? image

Наведіть загальну послідовність створення запиту на додавання даних. image

Наведіть приклад запиту на додавання запису на основі таблиць Майс — три та image

Які типи запитів на модифікацію таблиць можна створювати в системі Access? image

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]