ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Вилучення елементів керування

Спочатку відкриваємо форму і перехо — димо в режим Конструктора. Виокремлюємо елемент, який треба вилучити. Для цього натискаємо клавішу миші на цьому елементі. Натискаємо клавішу Delete або правою кла-

Рис. 12.30. Меню властивостей текстового поля

Вішею миші на елементі й вибираємо у меню, що відкрилося, команду Видалити. Як наслідок, цього елемента вже не буде на макеті форми. Якщо елемент вилучено помилково, то для відновлення його на формі порібно на панелі швидкого доступу натискаємо кнопку Скасувати Видалення. Для збереження виконаних змін натискаємо кнопку Збе — регти.

Використання форм

Форми створюються для додавання, редагування й вилучення записів із таблиць або запитів. Розглянемо порядок і технологію виконання цих операцій на прикладі форми – Форма1.

Додавання записів

У кінці кожної таблиці є порожній запис. До нього можна перейти, послідовно натискаючи кнопку Наступний запис або кнопку Створити запис, які розташовані на панелі навігації. Загальний порядок додавання нового запису такий. Слід перейти на порожній запис, заповнити його поля даними і натиснути клавішу Enter. Після введення усіх записів зберігаємо форму. Введені в форму записи автоматично додаються до таблиці. Переглянути або змінити значення цієї властивості можна в області Аркуш властивостей.

image

Новий запис буде додано, якщо властивість Дозволити додавання

Має значення Так.

Додавання запису на прикладі форми з ім’ям Форма1 бази даних житл_компл. Відкриваємо форму. За замовчуванням вона відкриється на першому записі таблиці в режимі форми. На панелі навігації натиска — ємо кнопку Створити запис. Заповнюємо порожні поля даними. Після заповнення всіх полів натискаємо клавішу Enter. Уведений запис буде занесений до таблиці Будівлі, а форма знову перейде до режиму додавання нового запису. Після введення записів натискаємо кнопку Зберегти для збереження форми зі змінами.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Редагування записів

За допомогою форм у поля записів можна вносити будь-які зміни. Для переходу на певний запис можна скористатися кнопками навігації в нижній частині форми. У цій же частині висвітлюється поточний номер запису. Якщо відомо номер запису, який маємо редагувати, то вводимо його в це поле і натискаємо клавішу Enter.

Для пошуку необхідного запису можна скористатися полем Пошук на панелі навігації. Наприклад, якщо курсор встановлено на полі Адреса, а в поле Пошук ввести Вишнева, то на екран виведеться поле певного запису. Для пошуку необхідного запису можна також скористатися фільтром.

Після того як запис виведено на екран, можна внести зміни в поля, а для збереження форми натиснути кнопку Зберегти.

Вилучення записів

Для вилучення запису з таблиці за допомогою форми викликаємо її на екран. Після цього відкриваємо меню кнопки Видалити (вона розміщена в групі Записи вкладки Основне), і виконується команда Видалити запис.

image Для зв’язаних таблиць не завжди можна просто вилучити записи.

Якщо запис не має підлеглих записів у пов’язаних таблицях

Або дозволено каскадне вилучення записів, то вилучення можливе. Тоді з’явиться вікно з проханням підтвердити вилучення. Для підтвердження

Натискаємо кнопку Так. Інакше з’явиться повідомлення про неможливість вилучення.

Перевіряємо себе

 

Як створити форму способом Форми? image

Які особливості має спосіб Розділити форму? image

Як здійснюється вилучення елементів керування? image

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Яким чином відбувається встановлення параметрів відображення форми? image

Які основні властивості форми можна змінювати? image

Які дії можна виконувати в процесі модифікації форми? image

Для чого призначені форми? image

Які є способи створення найпростіших форм? image

Які основні можливості Конструктора форм? image

Які групи елементів керування має Конструктор форм? image

Які основні розділи має форма, створена за допомогою Конструктора форм? image

У чому полягає сутність технології створення форм за допомогою Кон — структора форм? image

Який існує загальний порядок додавання записів до таблиці за допо — могою форм? image

У чому полягає сутність технології редагування записів за допомогою форм? image

Як здійснюється вилучення записів із таблиць за допомогою форм? image

 

Виконуємо

image

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]