ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Розглянемо послідовність створення форми з ім’ям форма3 для таблиці Будівлі з полями Шифр, Адреса, Квартир і ПІБ, причому перед першими трьома полями введено текст Будівлі, а перед прізвищем – Обслуговують. Для відкритої бази даних житл_компл і таблиці Будівлі відкриваємо вкладку Створити. У групі Форми натискаємо кнопку Конструктор форм. На екрані відобразиться заготовка форми (рис. 12.25). Якщо на екрані немає області Список полів, натискаємо у групі кнопку Додати наявні поля. Натискаємо кнопку Назва вкладки Конструктор і додаємо до форми рядок заголовку. Встановлюємо курсор у область заголовка (в поле форма1), уводимо текст заголовка (Розподіл об’єктів обслуговування)

І натискаємо клавішу Enter.

image

Рис. 12.25. Макет форми

У поле Подробиці макета форми додаємо всі необхідні поля таблиці. Для цього в полі Список полів натискаємо знак плюс (+) поряд із табли-

image

Цею, яка містить ці поля. Якщо у форму включаються поля з кількох таблиць, слід роз — крити списки полів цих таблиць. Додаємо до форми поля Адреса, Квартир і ПІБ. Уведемо зверху перед цими полями підзаголовок Будівлі. Для цього перехо — димо на контекстну вкладку Конструктор і натискаємо

Рис. 12.26. Розміщення назв полів і введених кнопку Напис. Після цього

Текстів на формі

Натискаємо клавішу миші над іменами полів, уводимо текст назви (Будівлі) і натискаємо клавішу Enter.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Аналогічно вводимо під назвами трьох полів другий текст назви – Обслуговують. Розміщуємо назви полів і введені тексти, наприклад, так, як зображено на рис. 12.26.

image

Збережемо нову форму в поточній базі даних. Для цього на панелі швидкого доступу натискаємо кнопку Зберегти. З’явиться вікно збереження форми. Вво — димо ім’я – Форма1 і натискаємо кнопку ОК. Назва форма з’явиться в області переходів.

Спочатку замінимо, наприклад, колір тла форми. Для цього натискаємо праву клавішу миші на вільному місці розділу з назвою Додавання будинку. З’явиться контекстне меню (рис. 12.27).

Обираємо пункт меню Колір заливки/

Фону. На екрані з’являться зразки кольору заливки. Вибираємо потрібний колір. У результаті розділ Верхній колонтитул форми буде зафарбований цим кольором. Так само можна змінити колір області Подробиці і розділу Нижній колонтитул форми.

Змінимо колір тла і тексту заголовка форми Розподіл об’єктів обслуговування. Для цього натискаємо праву клавішу миші на заголовку форми. З’явиться контекстне меню (рис. 12.28). Викликаємо створену форму на екран, для чого в області переходів двічі натискаємо кла — вішу миші на імені форма3. Створена форма відкриється в режимі форми. Як бачимо, у формі розміщені дані першого запису таблиці Будівлі. Можна за допомогою елементів навігації, що в нижній частині форми, переглянути інші записи

Або ввести новий запис.

Редагування форми

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Зміни до існуючої форми можна здійснювати й у режимі макета, але краще робити це в режимі Конструктора.

Рис. 12.27. Меню редагування форми

image

Рис. 12.28. Меню редагування об’єкта

Зміна властивостей форми

Порядок і технологію зміни властивостей форми розглянемо на прикладі форми – форма1.

Відкриваємо форму і переходимо в режим Конструктора. Натиска — ємо праву клавішу миші в будь-якому вільному місці розділу й обираємо команду Властивості із контекстного меню (див. рис. 12.20). У правій частині вікна форми з’явиться область Аркуш властивостей, у якій відо — бразяться всі доступні властивості вибраного розділу форми (рис. 12.29).

image

Для зміни будь-якої властивості розділу натискаємо клавішу миші на полі праворуч від назви цієї властивості й установлюємо її нове зна — чення (параметр обирається з наведеного списку, або вводиться з клаві — атури).

Рис. 12.29. Меню властивостей розділу

Додавання елементів керування

Додавання елемента керування до існуючої форми виконується в режимі Конструктора. Задля цього в групі Елементи керування натискаємо кнопку відповідного елемента (Поле, Назва, Логотип, Кнопка та ін.). Потім натиска — ємо клавішу миші на тому місці форми, де хочемо розмістити вибраний елемент керування.

Зміна властивостей елементів керування

Для налаштування або зміни властивостей доданого елемента керування натискаємо на ньому праву кнопку миші й обираємо пункт Властивості, а потім необхідні властивості еле — мента в області вікна Аркуш властивостей. Для збереження виконаних змін натискаємо кнопку Зберегти.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Натискаємо клавішу миші на тому елементі керування, властивості якого потрібно змінити (наприклад, Адреса). За бажанням можна змі — нити місце розташування елемента стандартним способом системи Windows.

Для зміни кольору й стилю оформлення цього

Елемента натискаємо на ньому правою клавішею миші, вибираємо необ — хідну команду в контекстному меню і потім бажаний колір:

Колір тексту; Колір заливки/фону; Оформлення (для зміни стилю оформлення елемента).

Для зміни базових параметрів оформлення елемента відкриваємо вкладку Конструктор і в групі Елементи керування натискаємо кнопку

Відповідного параметра оформлення (Товщина лінії, Тип линії або ін.). Для перегляду всіх властивостей поточного елемента керування натискаємо праву клавішу миші на цьому елементі й вибираємо в меню команду Властивості. На екрані з’явиться вікно Аркуш властивостей,

image

У якому відображаються доступні властивості вибраного елемента (рис. 12.30).

У цьому вікні кожна вкладка містить певні властивості елемента керування:

Формат – властивості стилю оформлення; Дані – властивості оформлення даних; Подія – властивості, які визначають реак-

Цію елемента на дії користувача;

Інші – властивості, яких немає в перших трьох вкладках;

Усі – повний перелік властивостей обраного елемента.

Для зміни властивості на обраній вкладці вікна Аркуш властивостей натискаємо поле праворуч від назви цієї властивості й установ — люємо нове значення властивості. Для збере — ження виконаних змін натискаємо на панелі швидкого доступу кнопку Зберегти.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)
[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]