ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Які є способи фільтрування даних у Access 2007–2010? image

У якій послідовності виконується фільтрування даних способом виокрем — лення комірки? image

Як виконується копіювання таблиць в одній і тій же базі даних? image

image

image Які є варіанти копіювання таблиць? 14.Як здійснюється вилучення таблиць? image

image

Який недолік і які переваги має введення даних у таблицю за допомогою Майстра підстановок? image

Як можна здійснити навігацію в таблиці? image

 

Як можна здійснити швидкий пошук даних у таблиці?

Яким чином відбувається розширений пошук даних?

 

Виконуємо

image

У створеній БД ПРИВАТНІ_АВТОМОБІЛІ, в якій є дві таблиці для відносин “АВТОМОБІЛЬ(Виробник, Модель, Рік випуску, Державний номерний знак, Ідентифікаційний код власника)” і “ВЛАС-

НИК(Ідентифікаційний код, Прізвище, Ім’я, По батькові)”, заповніть таблицю ВЛАСНИК (до 10 записів). Упорядкуйте за полем ПІБ. image

image

Відкрийте таблицю Будівлі БД і самостійно введіть додаткові дані в цю таблицю. Після заповнення збережіть таблицю і БД.

image

image

Проаналізуйте твердження “Використання Майстра підста — новок і Маски введення підвищують надійність уведення”.

image

Наведіть кілька тверджень “за” і “проти”, поясніть свій висновок, вико — риставши приклади роботи в реальних Інтернет-сервісах (пошукових системах, ігрових програмах тощо). Сформулюйте висновки про доцільність і недоцільність застосовування подібних складових користувацького інтерфейсу.

12.7. Форми. Уведення даних за допомогою форм

image Форма – об’єкт СКБД, який забезпечує введення даних у таблиці, зміну й відображення даних із таблиць або запитів.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

image

Рис. 12.21. СКБД “Зустрічаємо Великдень”, інтерфейс якої створено з використанням кількох форм

Форма зберігається у файлі бази даних. Дії, виконання яких забезпечує форма, здійснюють безпосередньо в таблицях або за допомогою запитів. Однак зручніше виконувати їх за допомогою форм. Форми забезпечують первинне введення даних у таблиці, перегляд і редагування записів у звичайному для користувача вигляді, що нагадує документи, з якими він працює у повсякденному житті. За допомогою форми можна визначити які поля відображатимуться у разі введення даних у таблицю (рис. 12.21). Форми розробляються на основі вже існуючих таблиць або запитів, причому для введення частіше використовуються форми, пов’язані з таблицями, а для перегляду обраних даних – форми, пов’язані із запи — тами. Спочатку розглянемо способи й технологію створення форм, потім

Модифікацію форм та їх використання.

Створення форм

Система Access має кілька способів створення форм. Ці способи перелі — чені в групі Форми при відкритій вкладці Створити (рис. 12.22).

image

Рис. 12.22. Створення форми

Для відкритої таблиці або запиту проста форма створюється автома — тично після натискання кнопки Форма. Створена за цим способом форма виводить на екран лише один запис. Створимо, наприклад, форму з ім’ям форма1 для таблиці Майстри.

image

Рис. 12.23. Форма, створена з таблиці

Відкриваємо базу даних житл_компл і таблицю Майстри. Далі від — криваємо вкладку Створити і в групі Форми натискаємо кнопку Форма. Буде створено форму, зображену на рис. 12.23.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Зауважмо, що з таблиці Майстри у формі показано лише один запис, але під формою розміщені всі записи таблиці Будівлі, зв’язані з відповідним записом таблиці Майстри (тобто дані про будинки, які обслуговує майстер Василенко Петро Максимович). Якби зв’язку між таблицями не було, то на екран була б виведена форма тільки для таблиці Майстри. Створену форму можна редагувати (змінити розмір полів, додати написи, змінити тло тощо).

У нижній частині форми розміщені елементи керування (для пере — міщення по записах і додавання нових записів, поле для введення кри — теріїв пошуку запису, інформація про увімкнення/вимкнення фільтра).

Дія цих елементів поширюється лише на таблицю, з якою вони зв’язані. Якщо під час створення форми в таблиці був увімкнений фільтр, то він діє й у формі.

Для збереження форми натискаємо кнопку Зберегти, після чого ім’я форми з’явиться в області переходів.

Створення форм за допомогою конструктора

Конструктор форм дає змогу створювати зовнішній вигляд форми та розміщених на ній елементів керування. Можна також змінювати колір і стиль зображення, налаштовувати властивості самої форми.

Конструктор форм має значну кількість елементів керування, за допо — могою яких здійснюються доступ і робота з даними, що містяться в таблицях бази даних. Такими елементами є поле для введення, відображення та коригування даних, які зберігаються в комірках таблиці бази, прапорці, кнопки, перемикачі, списки, надписи, рамки об’єктів для відображення графіки й об’єктів OLE. Відкрийте базу даних, наприклад, Школа, потім вкладку Створити. У групі Форми натисніть кнопку Конструктор форм. Відкриється вікно, у групі Елементи керування якого (рис. 12.24) доступні базові елементи керування.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

image

Рис. 12.24. Створення форм за допомогою конструктора

image Елементи керування в Access поділяються на три групи.

Елементи керування, що приєднуються. Джерелом даних для них є поле запису або запиту. Значення можуть бути текстовими, числовими, логічними, датами, рисунками, діаграмами.

Вільні елементи керування. Вони використовуються для виведення на екран додаткових відомостей, ліній, прямокутників, пояснень і рисунків.

Елементи керування, що обчислюються. Джерелом даних таких елементів є результат обчислення певного виразу, а не поле запису.

Форма, створена за допомогою Конструктора форм, найчастіше містить такі розділи: заголовок форми, верхній колонтитул, область даних, нижній колонтитул, примітка форми.

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]