ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Найпростішим способом є безпосереднє введення даних із клавіатури в комірки відкритої таблиці в режимі Таблиця. Розглянемо цей спосіб на прикладі введення даних у таблицю Учні бази даних Школа. Відкриваємо цю базу даних, потім таблицю Учні. Обираємо потрібну комірку таблиці й з клавіатури вводимо значення. Після цього встановлюємо курсор на наступне поле цього ж рядка і вводимо значення. У разі коректного заповне — ння всіх полів запису новий рядок створюється автоматично. Завершивши вводити всі дані (див. табл. Майстри в п. 12.4), зберігаємо таблицю, для чого на панелі швидкого доступу натискаємо кнопку Зберегти.

image Якщо неправильно встановлено ключові поля, здійснено спробу змінити поле, значення якого встановлюються незалежно від корис-

Тувача (індексне поле, зокрема), ввести недозволений тип даних, уведення буде заблоковане.

Якщо виникає така ситуація, то на екран видається відповідне пові — домлення. Необхідно перевірити правильність встановлення індексів, ключових полів і правильність типів даних, які вводяться. Наприклад, якщо в таблиці Учні в поле Прізвище спробувати ввести тип даних число або намагатися змінити вміст поля Ідентифікатор, уведення даних забло — кується, про що буде виведено повідомлення (рис. 12.17).

image

Рис. 12.17. Уведення та редагування даних у таблиці

Дані можна вводити в таблицю, обираючи значення поля зі списку значень, створеного за допомогою Майстра підстановок. Перевагою такого введення є безпомилковість уведених даних, однак запропонований перелік даних не завжди задовольняє потреби користувача. Дані можна вводити також із використанням встановленої для поля маски. Наприклад, для поля Телефон номери телефонів можна вводити кількома групами, наприклад, за маскою 000-00-00, а для поля Номер квитка – за маскою 0000-0000. Використання Маски введення підвищує надійність уведення та опрацювання, оскільки не допускається введення непередбачуваних символів.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Упорядкування (сортування) даних

image Рядки таблиці можна упорядковувати по будь-яких полях, крім полів типу MEMO, OLE і Гіперпосилання.

Упорядковувати (сортувати) можна за різними ознаками, наприклад, за алфавітом, за датою, у порядку зростання або зменшення значень, причому сортувати можна як по одному, так і по кількох полях. За замовчуванням під час відкриття таблиці рядки впорядковуються за значенням ключового

Поля. Якщо ключове поле не визначене, рядки виводяться в тому порядку, в якому вони вводилися в таблицю.

У Access 2007–2010 чинні такі правила сортування.

Під час сортування в порядку зростання рядки, в полі яких міститься порожнє значення, розміщуються першими.

Числа, які містяться в текстових полях, сортуються як рядки символів, а не числові значення.

У разі збереження таблиці порядок сортування рядків не порушується.

 

image

Рис. 12.18. Сортування даних

(за зростанням значення поля рік народження)

Для сортування потрібно виокремити у відкритій таблиці будь-які комірки стовпців, за якими здійснюватиметься сортування (для цього слід натиснути на цих комірках клавішу миші), відкрити на панелі інструмен — тів вкладку Основне, і в групі Сортування й фільтр вибрати порядок сортування за зменшенням або за збільшенням (від А до Я або від Я до А). Після цього таблиця буде впорядкована. Виконайте, наприклад, сорту — вання таблиці Майстри по різних полях. Виконавши сортування в порядку зростання значень поля Рік народження, отримаєте таблицю, зображену на рис. 12.18.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Для скасування сортування слід натиснути кнопку Очистити все сортування у групі Сортування і фільтр.

Фільтрування даних

Фільтрування – відбір у таблиці рядків, які містять певне значення у вибраних полях.

Фільтрування в таблиці СКБД Access 2007–2010 майже не відрізняється від фільтрування у ЕТ Excel. Наприклад, якщо виконати фільтрування в таблиці Будівлі за Значенням поля рік, Що дорівнює 2010, то будуть відібрані й виведені на екран дві будівлі по вулиці Вишневій, побудовані 2010 р.

Виокремлено три способи фільтрування.

Фільтр за виділенням – дає змогу відібрати записи, які містять певне значення у вибраному полі (виконується за допомогою команд кнопки Виділення).

Простий фільтр – забезпечує вибір записів за значеннями декількох полів (викликається і формується командами меню Додатково).

Розширений фільтр – слугує для створення складних фільтрів, умови відбору яких складніші від умов, що використовуються двома попередніми. Спосіб фільтрування даних, як і всі дії, виконавцем яких є програм-

Но-керований автомат, залежить від їх типу. Тому й формування фільтрів для полів запису, що мають різні типи, відрізняється (рис. 12.19).

image

Рис. 12.19. Фільтрування даних

Для скасування дії фільтра слід або вибрати фільтр Виділити все в основному меню для поля, або подати команду Видалення фільтра з … , або у відповідному підменю меню Сортування і фільтр подати команду Очистити всі фільтри.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Операції з таблицями

Основні операції з таблицями – перейменування, копіювання, вилу — чення. Для перейменування таблиці потрібно в області переходів натис — нути праву клавішу миші на її назві, у меню, що відкриється, виконати команду Перейменувати. Далі ввести нове ім’я таблиці. Система Access автоматично змінює всі посилання на таблицю, що забезпечує нормальне функціонування бази даних.

image

Рис. 12.20. Вилучення таблиці у СКБД Access

Вилучення таблиці СКБД Access виконується у вікні списку таблиць.

Таблиця на цей час має бути закрита.

image Після вилучення таблиці всі дані, які в ній містилися, та імена полів теж вилучаються скрізь, де вони використовувалися, тому може

Знадобитися редагування формул, запитів тощо, про що система виводить попередження (рис. 12.20).

Перевіряємо себе

Як можна змінити дані в комірках таблиці? image

Якими способами можна вводити дані в таблицю? image

Як виконується введення даних з клавіатури в таблицю? image

По яких полях не можна виконувати упорядкування даних у табли — цях? image

Які основні операції можна виконувати над вмістом таблиць? image Над таблицями? image

У якій послідовності впорядковуються дані в таблицях за замовчуван — ням? image

Яких правил слід дотримуватися під час упорядкування даних у табли — цях? image

Які основні правила застосовуються під час упорядкування даних у таблицях у Access 2007–2010? image

image

9. image Що відбувається під час фільтрування даних у таблицях?

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)
[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]