ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Виконуємо

image

Уведіть самостійно структуру таблиці Будівлі. Як ключове вста — новіть поле Адреса. Індексування виконайте по полю Адреса, причому встановіть варіант Так(Без повторень), тому що будинки не можуть

image

Мати однакові адреси. image

image

Завантажте базу даних школа (http://vlapinsky. at. ua/ infor_deep_9/shkola. accdb). Визначте типи полів таблиць Учні і Класи. Якого типу можуть бути значення поля

Клас? image

12.5. Зв’язки між таблицями

Працювати одночасно з даними різних таблиць можна лише в тому випадку, якщо ці таблиці мають між собою зв’язки. Нагадаємо, що най — поширенішими зв’язками двох таблиць є зв’язки типу один – до одного й один – до багатьох. Зв’язок між таблицями встановлюється за допомогою ключа головної й зовнішнього ключа підлеглої таблиці.

СКБД Access автоматично встановлює зв’язки між таблицями, якщо правильно визначено ключове поле в головній таблиці, а в підлеглій таблиці є його ім’я з однаковим типом даних. Здебільшого зв’язки необхідно встановлювати “вручну”. Така потреба виникає й у випадках встановлення додаткових зв’язків.

На вкладці Знаряддя бази даних у групі Відобразити або при — ховати натискаємо кнопку Зв’язки. На екрані з’явиться порожнє вікно Зв’язки, а в меню – вкладка Знаряддя для зв’язків. Відкриваємо цю вкладку (якщо вона не відкрита) і в групі Зв’язок натискаємо кнопку Відо — бразити таблицю. З’явиться вікно Відображення таблиці (рис. 12.14). Це вікно може відкриватися разом із вікном Зв’язки.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

image

Рис. 12.14. Вибір таблиці

У цьому вікні відкриваємо вкладку Таблиці (якщо вона не відкрита), натискаємо клавішу миші на імені головної таблиці Майстри і потім – кнопку Додати. У вікні Зв’язки з’явиться назва цієї таблиці з переліком полів. Аналогічні дії виконуємо для таблиці Будівлі. Закриваємо вікно Відображення таблиці, для чого натискаємо на кнопку Закрити.

Для встановлення зв’язку між таблицями натискаємо ліву клавішу миші на імені поля ПІБ таблиці Майстри і, не відпускаючи клавішу,

image

Наводимо курсор на ім’я поля ПІБ таблиці Будівлі. Після цього відпускаємо клавішу. З’явиться вікно Редагування зв’язків (рис. 12.15). Встановлюємо пра — порець Забезпечення цілісно — сті даних.

Переконуємося, що імена зв’язаних полів вибрані так, як заплановано (інакше потрібно встановити зв’язок повторно), і

Рис. 12.15. Встановлення зв’язків

Натискаємо в цьому вікні кно — пку Створити. У вікні Зв’язки

Встановиться зв’язок між таблицями (рис. 12.16.) Після цього слід зберегти встановлений зв’язок, а потім можна закрити вікно Зв’язки.

image

Рис. 12.16. Послідовність редагування (встановлення) зв’язку між таблицями

Якщо тепер завантажити повторно базу даних житл_компл і відкрити вікно Зв’язки, то побачимо, що таблиці зв’язані між собою по полю ПІБ.

Для вилучення зв’язку між таблицями потрібно на лінії зв’язку натиснути праву клавішу миші та з контекстного меню подати команду Видалити.

Редагування зв’язків, що вже існують, здійснюється так (див. рис. 12.15): відкривається вкладка Знаряддя для зв’язків і в групі Знаряддя натиска — ється кнопка Змінити зв’язки. Вибираються об’єкти (таблиці) й поля, за

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Якими встановлюється зв’язок. Потім для збереження змін натискається кнопка Зберегти, а для виходу з режиму роботи зі схемою даних – кнопка Закрити “Зв’язки”.

Перевіряємо себе

За допомогою яких полів можна зв’язувати таблиці? image

У якій послідовності здійснюється зв’язування таблиць? image

image

3. image Як здійснюється додавання до схеми даних нового об’єкта?

4. У якій послідовності здійснюється редагування зв’язків між табли — цями? image

Виконуємо

image

Створіть БД ПРИВАТНІ_АВТОМОБІЛІ, в якій буде дві таблиці для відносин “АВТОМОБІЛЬ(Виробник, Модель, Рік випуску, Державний номерний знак, Ідентифікаційний код власника)” і “ВЛАС-

НИК(Ідентифікаційний код, Прізвище, Ім’я, По батькові)”. Встановити зв’язок між ними. image

12.6. Робота з даними в таблицях

Робота з даними в таблицях у системі Access 2010 передбачає крім уве — дення даних їх перегляд, пошук і заміну, упорядкування, фільтрування.

Уведення даних

Дані можна ввести в таблицю різними способами. Часто для цього вико — ристовується об’єкт СКБД Форма, як це ви бачили на прикладі створеного засобами СКБД Access програмного засобу для ведення щоденника погоди.

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]