ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Для полів, у яких вказується додаткова інформація, встановлюється тип МЕМО. Від текстового типу він відрізняється тим, що має велику довжину (до 64 кілобайт), і зазвичай значення такого типу не

Опрацьовуються вбудованими функціями СКБД.

Для кожного поля таблиці в стовпці Опис можна ввести його опис, тобто призначення й особливості поля. Це рекомендується робити, наприклад, для пояснення полів, назви яких вказані англійською мовою, та для пояс — нення призначення певного поля. Наприклад, для поля Стаж можна додати пояснення “враховується загальний стаж”.

Створену структуру таблиці Майстри слід зберегти. Для цього на панелі швидкого доступу натискаємо кнопку Зберегти. З’явиться вікно Зберегти як, у поле якого вводимо значення Майстри і натискаємо кнопку ОК. На попередження Первинний ключ не визначено – “Ні”, оскільки наше завдання – створити таблицю (рис. 12.10).

image

Рис. 12.10. Варіант встановлення типу поля

Таблицю буде збережено, і в області переходів з’явиться її ім’я. Після цього можна закрити таблицю, натиснувши кнопку Закрити “Майстри”. Після закриття таблиці Майстри можна вийти з системи Access або вико — нати модифікацію структури таблиці.

Модифікація структури таблиці

image Під модифікацією таблиці розуміється додавання, перейменування та видалення полів.

Модифікувати структуру таблиці можна як безпосередньо після її введення, так і після наповнення даними. Нехай задля обґрунтування оплати праці потрібно враховувати рівень кваліфікації фахівця, що визначається його розрядом. Щоб зберігати значення атрибута Розряд

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Об’єктів класу МАЙСТЕР, потрібно в таблицю Майстри додати стовпець з іменем Розряд.

Відкриваємо базу даних житл_компл, а потім таблицю Майстри. Від — криваємо вкладку Робота з таблицями, звертаємо увагу на те, що стали доступними команди для роботи з таблицями (групи команд Поля і стовпці, Тип даних і форматування та ін.).

Додаємо перед стовпцем Стаж новий стовпець з ім’ям Розряд. Для цього виокремлюємо ім’я поля Стаж, після чого у групі Поля і стовпці натискаємо кнопку Вставити. Або викликаємо натисненням правої клавіші миші та подаємо команду Вставити поле. У таблиці з’явиться нове поле з назвою Поле1 (рис. 12.11). Перейменовуємо Поле1 на Розряд і зберігаємо таблицю з новим полем.

image

Рис. 12.11. Вставлення поля, редагування назви поля таблиці

Редагування назви поля, наприклад, зміну назви поля Розряд на Кваліфікаційний рівень виконуємо так само, як і перейменовуючи Поле1 на Розряд.

Визначення ключових полів

Нагадаємо, що ключ однозначно визначає кожний запис у таблиці. Ключ може складатися зі значень одного або декількох полів. Ці поля використовуються для швидкого пошуку та зв’язку даних різних таблиць за допомогою запитів, форм і звітів. У системі Access використовується три типи ключів: лічильник, простий ключ (містить одне поле) і складний ключ (декілька полів). Лічильник присвоює кожному запису порядковий номер. Для створення ключа типу лічильник потрібно визначити його тип як Лічильник.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Встановлення простого ключа розглянемо на прикладі поля ПІБ Таблиці Майстри. Завантажуємо СКБД Access і відкриваємо базу даних житл_комп або zhitl_kompl. accdb ( Http://vlapinsky. at. ua/tmpls/?a=fm;n=1;f=infor_deep_9# , QR-код на рис. 12.12). Відкриваємо таблицю Майстри і переходимо в режим Конструктора.

image

Рис. 12.12. Встановлення ключового поля

Натискаємо праву клавішу миші на імені поля ПІБ, відкриваємо кон — текстну вкладку Табличні знаряддя і в групі Знаряддя натискаємо кнопку Ключове поле. Це поле стане ключовим і біля нього з’явиться значок у вигляді жовтого ключа (рис. 12.12). Зберігаємо зміни в таблиці й закриваємо її.

Створення індексів

Система Access підтримує прості індекси (по одному полю) і складні індекси (по кількох полях).

image Індексувати можна всі поля, крім полів типу MEMO, OLE і Гіпер — посилання.

Індексування ключового поля система здійснює автоматично. Розгля — немо порядок створення індексів на прикладі поля Стаж таблиці Майстри. У базі даних житл_компл (zhitl_kompl. accdb) відкриваємо таблицю Майстри, переходимо в режим Конструктора і натискаємо праву клавішу

Миші на імені поля Стаж.

Відкриваємо вкладку Загальні, яка міститься в області Властивості поля, натискаємо клавішу миші на рядку імені Індексовано, а потім – кнопку зі стрілкою, яка з’явилася вкінці поля. На екрані з’явиться вікно, (рис. 12.13).

image

Рис. 12.13. Встановлення індексування поля

У відкритому списку вибираємо варіант Так (Повторення дозволені), тому що однаковий стаж можуть мати декілька працівників. На цьому створення простого індексу завершено. Збережіть зроблені зміни, закрийте таблицю і Access.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Перевіряємо себе

Які дії виконуються в процесі створення таблиць? image

Які є способи створення таблиць у СКБД Access? image

image

Чому створюючи таблиці доцільно використовувати режим Кон — структора? image

3. З якою метою встановлюється ключове поле? image

Які типи ключових полів використовуються в СКБД Access?

У якій послідовності встановлюється простий ключ у СКБД Access? image

image

Яким чином можна змінити тип даних поля таблиці?

Як встановити довжину текстового поля? image

image

9. image У яких випадках доцільно здійснювати опис поля таблиці?

10. Як здійснюється збереження і закриття таблиці? image

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]