ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Рис. 12.7. Інтерфейс створеного засобами СКБД Access програмного засобу для ведення щоденника погоди

image Запит – об’єкт СКБД, головне призначення якого – отримати з однієї або декількох таблиць бази даних потрібні дані у зручній формі.

Для формування запиту використовується спеціальна мова, але для користувача найчастіше створюється графічний інтерфейс.

Перевіряємо себе

Які об’єкти СКБД ви вже знаєте? image

Скільки таблиць даних, на вашу думку, використовується у ІС (рис. 12.6)? image

image

Дані якого типу переважають? image

image

Де зберігаються дані СКБД і в якій формі?

image

Як реалізуються запити у готових СКБД, з якими ви щойно ознайомилися? image

Виконуємо

1. Викличте ІС (рис. 12.6) і спробуйте сформувати в ній декілька запитів для пошуку оздоровчого закладу, в якому ви б хотіли провести канікули. image

12.4. Створення таблиць бази даних

Для того щоб створити БД, потрібно створити модель предметної області – виокремити й описати об’єкти, класи об’єктів, які належать цій області, виокремити й описати як атрибути їх властивості. Це означає, що спочатку слід проаналізувати предметну область і виокремити об’єкти, які передбачається описувати, обліковувати й використовувати. У предметній області “бібліотека” – це книги, стелажі, на яких вони розміщуються, типи художніх творів, галузі науки; у предметній області “кулінарія” – страви, їх рецептури та способи приготування.

Далі слід виконати групування об’єктів у класи. Цьому завжди має передувати визначення сукупності властивостей (атрибутів), за значеннями яких об’єкт має бути зарахованим до певного класу. Наприклад, об’єкт “морське судно” може бути зарахованим до класу “вітрильник”, якщо влас — тивість “основний рушій” має значення “вітрило”, але не “гребний гвинт”. Нехай предметна галузь – це якась фірма, що обслуговує житлові будинки. Інформаційна система має забезпечувати даними її працівників, зокрема, який майстер обслуговує квартири будинку і скільки, на який підставах йому слід нараховувати заробітну платню тощо. Предметну галузь назвемо ЖИТЛОВИЙ_КОМПЛЕКС, а його об’єктами спершу будуть працівник, будинок, квартира. Подібно до того, як ми аналізували відношення ПРИВАТНИЙ_АВТОМОБІЛЬ(виробник, модель, рік випуску, державний номерний знак, власник(прізвище, ім’я, по батькові)) (див. п. 12.2), спробуємо проаналізувати об’єкти предметної галузі ЖИТЛО-

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

ВИЙ_КОМПЛЕКС.

Мешканців житлового комплексу цікавитимуть насамперед такі питання: хто і як їх обслуговуватиме, скільки вони мають сплачувати за це, як залучити до роботи найбільш досвідчених працівників. Одразу бачимо, що можна виокремити два класи: “Хто обслуговує” і “Що обслуговується”. Назвемо їх Майстри і Будівлі.

Майстри – наймані працівники, що безпосередньо обслуговуватимуть обладнання будівель, яке не вимагає залучення спеціалізованих служб. Тому одиницею обслуговування обираємо квартиру або будівлю, якщо це особняк. Припускаємо, що тих, хто обслуговуватиме житло, – майстрів, ідентифікуватимемо за прізвищем, іменем, по батькові, вважаючи, що

Повних тезок не буде, називаючи цю властивість “ПІБ”. Задля отримання додаткових даних уводимо властивість “рік народження”. Оперативність пошуку майстра забезпечуватиме властивість “телефон”, значенням якої має бути номер мобільного телефону особи. Для того щоб залучити до роботи найбільш досвідчених працівників, використаємо дві взаємозв’язані властивості “стаж” і “ставка”. Отримаємо відношення МАЙСТРИ(ПІБ, рік народження, телефон, стаж, ставка).

Відповідь на запитання: “Що обслуговується і ким?” шукатимемо у відношенні БУДІВЛІ(адреса, рік, квартир, ПІБ). Модель предметної галузі відображатимемо двома відношеннями. Записи, що відповідатимуть екземплярам об´єктів класів МАЙСТРИ і БУДІВЛІ, розміщуватимуться в двох таблицях у вигляді значень атрибутів, які розташовуватимуться у рядках.

image Таблиця – це об’єкт РБД, у якому зберігаються дані.

Створення й модифікація структури таблиці

Для того щоб підготувати таблицю до заповнення даними, спершу потрібно описати її структуру, тобто виконати дії, які виконуються у роз — ділах var і type програми мовою Паскаль.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

На наступному етапі таблиці заповнюються даними. У першій таблиці зберігаються основні дані про працівників житлового комплексу, а в дру — гій – основні дані про будівлі. Ключовим полем у таблиці Майстри є поле ПІБ, а в таблиці Будівлі – Адреса. Зв’язок між таблицями здійснюється через поле ПІБ, що є в обох таблицях.

Створення структури таблиці

Найбільше можливостей для створення таблиць надає режим Кон — структор. Для створення нової таблиці слід на вкладці Створити натис — нути кнопку Конструктор таблиць. На екрані з’явиться форма конструк — тора таблиць, зображена на рис. 12.8 (див. також рис. 12.4), у комірки стовпця Ім’я поля слід увести назви атрибутів відношення. Таким чином ми іменуємо комірки рядка таблиці, які відповідають полям запису, що зберігатиме значення атрибутів відношення й ідентифікуватиме екземп — ляр об’єкта. За замовчуванням для поля встановлюється тип Текст. Для вибору потрібного значення слід натиснути ліву клавішу миші на комірці стовпця Тип даних того рядка, значення якого змінюватимемо.

На рис. 12.8 показано, що активізовано поле ПІБ. На вкладці Загальні

Відображено властивості обраного поля (які теж можна змінювати).

Для того щоб змінити тип поля, слід викликати меню Тип даних, яке з’являється після активізації комірки Тип даних рядка і натиснення лівої клавіші миші на відповідній кнопці (рис. 12.8 – кнопка меню Тип даних).

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Оскільки можливі способи подання даних у таблиці (формат подання) залежать від типу даних, то в СКБД передбачено можливість визначити властивості полів запису.

image

Рис. 12.8. Таблиця Майстри, викликана у засобі Конструктор таблиць

image

Нехай потрібно визначити властивості поля рік (рік уведення в екс — плуатацію будівлі). Це має бути або текст довжиною чотири символи, що складатиметься лише з цифр, або ціле число, обмежене

Знизу значенням “Рік уведення в експлуатацію будівлі, найстарішої в населеному пункті”, а зверху – значенням числового подання року, в якому відбувається оцінювання. Натискаємо ліву клавішу миші на імені певного поля, наприклад, на імені рік, потім при відкритій вкладці Загальні на назві Розмір поля. Праворуч з’явиться кно — пка меню (рис. 12.9). Відкриваємо це меню. Обираємо властивість Ціле число. Так само визначаються власти — вості всіх числових полів.

Інші властивості (формат поля, маска введення й т. ін.) можна також змінювати.

Аналогічно визначаються властивості полів для інших

Рис. 12.9. Список типів даних

Типів даних.

image

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]