ІНФОРМАТИКА для 9 класу


image

Якого типу дані можуть міститися в полі, що відповідає власти — вості, значення якої можна виміряти? image

Які основні типи даних використовують у СКБД Access? image

Що відображається у полі запису? image

 

Які властивості мають мати значення поля, що є ключовим первинного ключа?

image

image

Чим є значення атрибутів відношення (для об’єктів image і в таблиці БД), що відображають їх значення? image

image

8. image Чому значення атрибутів мають бути простими (атомарними)? Як можна назвати поля запису в термінах електронної таблиці

(ЕТ)?

9. Які типи мови програмування, що її ви вивчали, відповідають основним типам СКБД Access? image

10.Що таке кортеж? image Чи можна вважати кортежем заповнену даними частину рядка ЕТ? image Заповнену формулами? image

image

Які складові таблиці реляційної бази даних можна порівняти з командами розділу var програми мовою Паскаль? Поясніть чому

І що вони мають спільного. image

image

Що називається ключем відношення? image Чому можуть існувати прості й складені ключі? image Наведіть приклади. image

Що може бути ключем відношення УЧНІ(ПІБ, Дата народження, Клас, Домашній телефон). Який тип може мати значення ключа?

 

Виконуємо

image

image

Опишіть відношення “ПТАХИ” так, щоб можна було розріз — нити солов’я й горобця, виокремити страуса, індика, курку,

Перепілку, качку, чайку, пелікана тощо. Для опису обирати такі атрибути, значення яких подаються просто й коротко (літає, не літає; плаває, свій — ський, дикий; середня маса (у кг); співочий птах тощо). image

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

image

image

У відношенні АВТОМОБІЛІ(Виробник, Модель, Рік випуску, Державний номерний знак, Ідентифікаційний код власника)

Є два ключі. Який (які) з них доцільно використовувати для зв’язування з таблицею, що докладно описує автомобіль? (Підказка: кожний автомо — біль в Україні має унікальний державний номерний знак, а кожний сучасний автомобіль має унікальний ідентифікаційний код виробника автомобіля). image

12.3. Робота з готовою базою даних

Найпростішою реалізацією БД є однотаблична. Незважаючи на всі недоліки такого подання даних, її досить часто застосовують для створення ІС для обмеженого кола користувачів, розв’язання вузькоспеціальних проблем.

Вивчаючи електронні таблиці, ви вже отримали певний досвід вико — ристання засобів пошуку та розширеного пошуку даних, поданих у формі таблиці. Оскільки в СКБД поле запису завжди має наперед визначений формат, то застосування пошуку з використанням фільтрів є ще простішим і надійнішим, ніж у ЕТ. Але цей спосіб пошуку застосовують переважно для налаштування і первинного наповнення даними (рис. 12.5).

Основні засоби інтерфейсу кожної сучасної інформаційної системи (СКБД не є винятком) зазвичай містяться на формі або декількох формах (подібних до тих, з якими ви працювали, ознайомлюючись із середовищем програмування Lazarus). Це можуть бути списки, меню, поля введення даних тощо (рис. 12.6).

image

Форма – об’єкт СКБД, призначений для керування БД (створення інтерфейсу користувача).

image

Рис. 12.5. Засоби СКБД для пошуку, впорядкування та редагування у таблиці

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

image

Рис. 12.6. Інтерфейс простої сучасної інформаційної системи (http://drdz. mlsp. gov. ua)

Сучасні СКБД, навіть без підключення додаткових засобів програ — мування, можуть забезпечити інтерфейси, які можна використати для створення програмних засобів для навчання і розваг (рис. 12.7).

Інколи інтерфейс СКБД будується у вигляді меню із назвами екземп — лярів об’єктів або значеннями кількох атрибутів об’єкта (рис. 12.7). Спіль — ним для всіх можливих інтерфейсів СКБД є те, що ним забезпечується формування запиту до БД.

image Запит – формулювання інформаційної потреби користувачем деякої бази даних або інформаційної системи, наприклад пошукової.

Дані можна отримати й безпосередньо з таблиць, застосувавши, наприк — лад, фільтрацію. Але запит як об’єкт СКБД забезпечує зручну форму подання даних. Найголовніше, запит можна зберігати. Створивши його, можна користуватися ним багаторазово, незважаючи на те що дані в таблицях можуть бути оновлені.

image Електронні таблиці такої можливості не надають.

image

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]