ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Вихідний файл similar. out 2 3 4 4 6 8

3 5 3 50 30 30

11 3 9 4 3 5 1

1

0

Содержание

Пояснення до прикладів. У першому прикладі трикутники подібні, бо їхні сторони пропорційні: 2_4=3:6=4:8. У другому прикладі сторони також пропорційні, хоч і не в такому порядку, у якому задані у вхідному файлі: 3_30=5 :50=3:30. У третьому прикладі трикутники не подібні, адже, незалежно від порядку, їх сторони не пропорційні.

Дивовижний острів (назва програми: island.*)

Якось на уроці географії учень почув про незвичайний острів, що має форму круга: посередині острова височіє скеля, а населення живе у хижах уздовж периметра острова і через прямовисність скелі може пересуватися від хижі до хижі також виключно по периметру. Для зручності вважати — мемо, що периметр острова розбито на кілька однакових частин, які умовно назвемо секторами, і з однієї такої частини в сусідню можна перейти рівно за хвилину. У деяких секторах розташовано по хижі (але не більш ніж одна хижа в секторі). Визначте, за який час можна подолати відстань між парою найвіддаленіших хиж на острові.

Вхідні дані. У першому рядку вхідного файла вказано два натураль — них числа n та h – кількість секторів і хиж на острові відповідно. Відомо, що 2<h<n<500 000. Сектори занумеровано числами від 1 до n у такому порядку, в якому вони йдуть на острові (при цьому сектори з номерами 1 і n замикають коло і також є сусідніми). У другому рядку в порядку зростання вказано номери секторів, у яких є хижі.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Вихідні дані. У вихідний файл виведіть єдине число – відстань між двома найвіддаленішими хижами острова, тобто час у хвилинах, за який можна дійти від однієї з цих хиж до іншої.

Приклади

 

 

Вхідний файл island. in Вихідний файл island. out
100 4
3 7 19 20 17
22 4
3 7 19 20 10

Пояснення до прикладів. У першому прикладі найвіддаленішими є перша й остання хижі, тож відповідь така: 20–3=17. У другому прикладі перша й остання хижі вже не є найвіддаленішими, адже між ними можна пройти за 5 хв (таким чином: сектор 3 – сектор 2 – сектор 1 – сектор 22 – сектор 21 – сектор 20). Найвіддаленішими натомість є хижі в секторах 7 і 19: обравши оптимальний напрямок руху, дійти від однієї з них до іншої можна лише за 10 хв.

Арифметичні прогресії (назва програми: progress.*)

Якось на уроці алгебри учень довідався, що арифметичною прогресією називають послідовність чисел, у якій різниця між кожними двома сусід — німи членами однакова. Щоб учні краще засвоїли матеріал, учитель взяв деякі дві арифметичні прогресії, кожна з яких складається з n натуральних чисел, перемішав між собою всі 2n чисел (вони виявилися попарно різними) і написав утворену послідовність на дошці. Допоможіть учневі виконати

Завдання: відновити із заданого набору чисел дві початкові арифметичні прогресії. Вхідні дані гарантують, що для цього є рівно один спосіб.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Вхідні дані. У першому рядку вхідного файла вказано натуральне число n – кількість членів кожної з двох арифметичних прогресій, 3<n<100000. У другому рядку записано 2n різних натуральних чисел, менших за 109, – перемішані елементи обох прогресій.

Вихідні дані. У перший рядок вихідного файла виведіть усі члени першої арифметичної прогресії в порядку зростання, а в другий рядок – усі члени другої арифметичної прогресії в порядку зростання. Прогресії виведіть у такому порядку, щоб перше число в першому рядку було меншим за перше число у другому рядку.

Приклад

 

Вхідний файл

Progress. in

Вихідний файл

Progress. out

4

7 9 23 3 16 15

11 2

2 9 16 23

3 7 11 15

Пояснення до прикладу. Виведені у вихідний файл послідовності є арифметичними прогресіями, бо 9–2=16–9=23–16 і 7–3=11–7=15–11.

Міжпланетна подорож (назва програми: journey.*)

Якось після важкого дня у школі з уроками астрономії, фізики та економіки у голові учня все переплуталося, і йому наснився дивний сон. У віддаленому майбутньому люди заселяють n планет, між якими пересу — ваються за допомогою телепортації. Для зручності планети занумеровано числами від 1 до n. Процес телепортації обслуговує m різних компаній, і вони конкурують між собою. Тому телепортуватися можна не між будь-якою парою планет, а лише між тими, які обслуговує одна й та сама компанія. На щастя, одну й ту саму планету може обслуговувати відразу кілька різних компаній. Відомо, що з кожної планети можна переміститися на будь-яку іншу якщо не за одну, то, принаймні, за декілька послідовних телепортацій. З’ясуйте, за яку найменшу кількість послідовних телепор — тацій можна переміститися з планети 1 на планету n.

Вхідні дані. У першому рядку вхідного файла записано два натуральні числа n і m – кількість планет і компаній відповідно; n>3, m>2, а добуток цих двох чисел не перевищує мільйон. Кожен із наступних n рядків містить по m цифр, не розділених пробілом, і задає інформацію про відповідну планету (у першому з цих рядків – інформація про планету 1, в остан — ньому – про планету n): якщо цифра на позиції k в рядку – одиниця, то компанія під номером k обслуговує цю планету; якщо ж цифра нуль, то не обслуговує. Кожна компанія обслуговує хоча б дві планети.

Вихідні дані. У вихідний файл виведіть єдине число – найменшу кіль — кість послідовних телепортацій, необхідних, щоб з планети 1 дістатися на планету n.

Приклад

 

 

Вхідний файл journey. in Вихідний файл journey. out
4 2 2
01
01
11
10

Пояснення до прикладу. Першу планету обслуговує тільки друга компанія, тому з неї можна потрапити на другу і третю планети, але не на четверту. Зате за дві телепортації – з транзитом через третю планету – з першої на четверту потрапити можна.

Додатковiматерiалирозм? щено

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]