ІНФОРМАТИКА для 9 класу


171171 171 240982 240982

Література

Назва програми: reading. pas / reading. cpp

Щоб не отримати чергову двійку з літератури, Петрик має виконати домашнє завдання: вибрати з хрестоматії два різних твори загальним обсягом s сторінок і прочитати їх. Знаючи обсяг кожного з n творів, що є в хрестоматії, допоможіть хлопчикові з’ясувати, скільки він має варіантів вибору.

Вхідні дані. У першому рядку вхідного файла вказано натуральні числа s та n, не менші за 2. У другому рядку записано n натуральних чисел – обсяг (кількість сторінок) відповідних творів із хрестоматії. Усі числа у вхідному файлі (включно з числами s і n) не перевищують 200 000.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Вихідні дані. У вихідний файл виведіть єдине число – кількість спосо — бів вибрати з хрестоматії пару творів загальним обсягом рівно s сторінок. Відомо, що ця кількість не перевищує 109.

 

 

Вхідний файл

Reading. in

Вихідний файл

Reading. out

4 5 4
2 2 3 2 1
10 3
6 2 10

Пояснення до прикладів. У першому прикладі Петрик може вибрати один із чотирьох варіантів: прочитати перший і другий твори з хрестома — тії; або перший і четвертий; або другий і четвертий; або третій і п’ятий. У другому прикладі жодні два твори не дають у сумі рівно 10 сторінок.

Фізкультура

Назва програми: pe. pas / pe. cpp

На уроці фізкультури учні вишукувалися в шеренгу у зручному для них порядку. Конче потрібно, однак, щоб усі стояли за зростом – у порядку від найвищого учня до найнижчого. Для цього вчитель може один або кілька разів зробити таке: назвати ім’я якогось учня і попросити його перейти в кінець шеренги. За яку найменшу кількість подібних дій учителеві вдасться впорядкувати шеренгу потрібним чином? Зріст кожного з n учнів відомий. Якщо кілька з них однакового зросту, то між собою такі учні в кінцевому розташуванні можуть стояти в довільному порядку (на вибір учителя). За бажанням учитель може переставляти одного й того самого учня кілька разів.

Вхідні дані. У першому рядку вхідного файла вказано натуральне число n, не менше 2 і не більше 200 000. У другому рядку записано n натураль — них чисел, що не перевищують 2109, – зріст кожного з n учнів у порядку, в якому вони стоять у шерензі на початку уроку.

Вихідні дані. У вихідний файл виведіть єдине число – найменшу кіль — кість переставлянь, які доведеться зробити вчителеві, щоб упорядкувати шеренгу за незбільшенням зросту учнів.

 

 

Вхідний файл

Pe. in

Вихідний файл

Pe. out

7 3
126 145 141 134 130 141 134
3
173 172 169

Пояснення до прикладів. У першому прикладі вчитель може діяти так: спочатку переставити в кінець шеренги першого з двох учнів зростом 134, далі переставити учня зростом 130, а потім – 126. Швидше ніж за три дії впорядкувати шеренгу вчителеві не вдасться. У другому прикладі учні відразу стоять у потрібному порядку. Переставляти нікого не треба.

Математика

Назва програми: math. pas / math. cpp

Щоб заробити чергові дванадцять балів з математики, Петрик має розв’язати багато однотипних задач на переливання. Типова задача з Петрикового підручника має такий вигляд.

Є три порожні посудини місткістю a, b і c літрів. За одну операцію можна виконати одну з трьох дій. Повністю заповнити одну з посудин

Водою з джерела. До операції посудина може бути або порожньою, або вже частково наповненою. Кількість води у джерелі не обмежена. Вилити з однієї з посудин усю воду, що в ній міститься. До операції посудина не обов’язково має бути повністю заповненою.

Перелити з однієї посудини в іншу рівно стільки води, щоб або посудина, куди переливають воду, повністю заповнилася, або, якщо води для цього не досить, посудина, звідки переливають воду, спорожніла.

Операції кожного з трьох типів можна виконувати як завгодно багато разів. Треба з’ясувати, за яку найменшу кількість операцій і чи можна взагалі “відміряти” n літрів, тобто зробити так, щоб принаймні в одній посудині опинилося рівно n літрів води.

Вхідні дані. У першому рядку вхідного файла записано три натуральних числа a, b і c, а у другому рядку – натуральне число n. Усі чотири числа не перевищують 100.

Вихідні дані. У вихідний файл виведіть єдине число – найменшу кіль — кість операцій, які потрібно провести з посудинами, щоб в одній із них опинилося рівно n літрів води. Якщо цього досягти неможливо, виведіть число 0.

Подібні трикутники (назва програми: similar.*)

Якось на уроці геометрії учень дізнався, що два трикутники подібні тоді й лише тоді, коли три сторони одного з них пропорційні трьом сторонам іншого. Допоможіть учневі з домашнім завданням: визначте, чи подібні два заданих трикутники.

Вхідні дані. У вхідному файлі вказано шість натуральних чисел: пер — ших три – довжини сторін першого трикутника, наступних три – довжини сторін другого трикутника. Усі числа менше 1000. Відомо, що з відрізків заданих довжин справді можна скласти трикутники.

Вихідні дані. У вихідний файл виведіть число 1, якщо задані трикутники подібні; в іншому разі виведіть 0.

Приклади

 

Вхідний файл similar. in

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]Уроки помогут изучить структуры компиляторов Паскаль abc, FreePascal, TurboPascal онлайн
FAQ is built by WPcustoms