ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Виконати читання даних із файла  

ReadLn (файлова змінна, список змінних) Виконати читання даних із файла до кінця рядка.

Після читання даних покажчик позиції вказує на позицію наступного рядка файла  

SeekEof (файлова змінна) Функція повертає значення True, якщо покаж — чик позиції вказує на кінець файла або файл порожній; в іншому випадку функція повертає значення False  

SeekEoln (файлова змінна) Функція повертає значення True, якщо покаж — чик позиції вказує на кінець рядка файла; в іншому випадку функція повертає значення False Write (файлова змінна, список значень) Виконати записування до текстового файла вказаних значень. Після записування покаж — чик позиції вказує на кінець файла  

WriteLn (файлова змінна, список значень) Виконати записування до текстового файлу вказаних значень і ознаки кінця рядка Eoln. Після записування покажчик позиції вказує на кінець файла

Під час роботи з типізованими файлами можна здійснювати як послі — довний, так і прямий доступ до даних файла. Використовуючи прямий доступ, слід пам’ятати, що позиції даних у типізованому файлі завжди нумеруються, починаючи з нуля.

Читання даних із типізованого файла виконується тільки за процедурою Read, а записування – лише за процедурою Write. При цьому читати або записувати можна тільки значення змінної такого ж типу, як і тип даних типізованого файла.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Процедури і функції для роботи з типізованими файлами

 

 

Read (файлова змінна; список змінних)

Читати дані з файла.

Після читання даного до змінної покажчик позиції вказуватиме на позицію наступного даного. Після читання останнього даного покажчик позиції вказуватиме на кінець файла (при цьому Eof(f)= True). Якщо покажчик позиції вказує на кінець файла, то виконання процедури Read призведе до

Виникнення помилки і припинення виконання програми

 

Write (файлова змінна; список змінних або констант)

Записати значення змінних або констант до файла.

Якщо покажчик позиції вказує на позицію даного, то під час записування дане файла замінюється значенням змінної або константи і покажчик позиції вказуватиме на позицію наступного даного.

Якщо покажчик позиції файлу вказує на кінець файла (при цьому Eoff)=True), то вико — нання процедури Write призведе до розши — рення файла

FilePos (файлова змінна)

: LongInt;

Визначити значення покажчика позиції у файлі
FileSize (файлова змінна) Визначити розмір файла (кількість даних у файлі, при рахуванні від одиниці)
 

Seek (файлова змінна;

N: LongInt)

Надати покажчику позиції у файлі значення змінної N (при рахуванні від нуля) – покажчик позиції вказуватиме на позицію даного з номе — ром N + 1.
 

Truncate (файлова змінна)

Вилучити з файла всі дані, розміщені після даного, на позицію якого вказує покажчик позиції. Після вилучення даних покажчик позиції вказуватиме на кінець файла (при цьому Eof(f )= True)

Приклад

Задача “Табори”. Обмеження на час: 1 с.

Обмеження на пам’ять: 32 МБ Вхідний файл: camps. in Вихідний файл: camps. out Програма: camps.*

Група альпіністів планує піднятися на вершину гори стежкою, з якої нікуди звернути. Розташування на маршруті однозначно визначено від — даллю від старту. Телевізійна компанія, яка профінансувала сходження, обумовила, що під час сходження група розіб’є n різних таборів для ночівлі та відпочинку, де відбудеться відеознімання буднів альпіністів.

Завдання. Визначити, скількома способами можна встановити n табо — рів для ночівлі та відпочинку за умови, що s – довжина стежки, s1, s2, …, sn – відстані від старту до точок розташування таборів (у певних одиницях вимірювання довжини) можна подати різними натуральними числами, 0<s1<s2< … <sn<s.

Вхідні дані. Вхідний файл містить у вказаному порядку два натуральні

Числа: s – довжина стежки; n – кількість таборів, n<s<200 000.

Вихідні дані. Вихідний файл має містити одне натуральне число – шукану кількість способів розташування таборів. Відомо, що кількість цифр десяткового запису цієї кількості не перевищує 45 000.

Приклади

 

Camps. in Camps. out
32 1
3 1 2

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]Уроки помогут изучить структуры компиляторов Паскаль abc, FreePascal, TurboPascal онлайн
FAQ is built by WPcustoms