ІНФОРМАТИКА для 9 класу


На змаганнях із програмування застосовують мови програмування родини С, родини мови Паскаль та деякі інші. Змагання проводяться із використанням лише консольного режиму, тобто текст програми вводиться з клавіатури, без використання засобів візуального середовища програ — мування. Правильність роботи програми перевіряється пересиланням коду програми на спеціалізований сервер, програмне забезпечення якого запускає програму, тестує її та фіксує результати учасника (чи програма пройшла транслювання, тестове завдання якого рівня виконане безпо — милково і за який час).

Олімпіадні задачі та їх розв’язування мають певні особливості, частину з яких опишемо далі.

Для введення і виведення даних використовуються файли (на олімпі — адах із програмування – завжди). У мовах програмування розрізняють два види файлів: текстові й типізовані. У текстових файлах записується і зчитується лише текст (для цього в тексті програми оголошуються текстові змінні), а у типізованих можуть бути записані як прості (напри — клад, Integer, Real), так і структуровані (наприклад, Record) типи даних (для зчитування і запису даних у такі файли використовуються змінні відповідних типів).

Для опису текстової файлової змінної використовується тип Text: var f: Text;

Опис типізованої файлової змінної здійснюється так:

Type TDataFile = file of ТипДаних; varf: TDataFile;

Для роботи з ними можна використати такі процедури (функції):

Assign (файлова змінна, ім’я файла);

Встановити зв’язок між фізичним і логічним фай — лами. Ім’я файла – це константа або ідентифікатор константи чи змінної типу String, значенням яких має бути ім’я фізичного файла, вказане відповідно до правил операційної системи

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Наприклад, Assign (f, ‘letter. txt’);

 

Reset (файлова змінна); Відкрити існуючий файл.

При відкриванні покажчик позиції вказує на початок файла

 

Rewrite (фай — лова змінна);

Створити й відкрити новий файл.

Якщо файл із вказаним іменем існує, то він вилу — чається і на його місці створюється новий порожній файл. При відкриванні покажчик позиції вказує на початок файла

 

Close (файлова змінна);

Закрити файл.

При закриванні покажчик позиції вказує на кінець файла й відбувається записування до файла ознаки кінця файла

Eof (файлова змінна) : Boolean Функція повертає значення True, якщо покажчик позиції вказує на кінець файла або файл порожній; в іншому випадку функція повертає значення False
ChDir(S: String); Змінити поточний каталог (папку).
MkDir(S: String); Створити каталог (папку).
RmDir(S: String); Вилучити порожній каталог (папку).
 

GetDir(D : Byte; var S: String);

Визначити повний шлях до поточного каталогу (папки).

Змінній S надається повний шлях до поточного ката — логу (папки) для вказаного жорсткого диска D; змінна D може набувати значень: 0 – поточний диск, 1 – диск A: , 2 – диск B: , 3 – диск C: і т. д.

Erase (файлова змінна); Вилучити закритий файл
Rename (фай — лова змінна); Перейменувати закритий файл

У текстових файлах крім ознаки кінця файла Eof використовується також ознака кінця рядка Eoln.

Для роботи з деяким фізичним файлом слід дотримуватись таких правил:

Спочатку встановити зв’язок між ним і файловою змінною (логічним пристроєм), через які здійснюватиметься доступ до цього фізичного файла;

Відкрити існуючий файл або створити новий (якщо це потрібно);

Виконати операції читання або запису до файла;

Закрити файл.

Особливості текстового файла

Перетворення числових даних на групу символів під час записування значень до файла і перетворення символів, які є числами, на числове

Значення під час виконання операції читання до змінних відповідних числових типів здійснюється автоматично.

Текстові файли не мають прямого доступу.

Дозволяється записувати до текстового файла і читати з текстового файла лише значення змінних числових, символьних і рядкових типів.

Наявність ознаки кінця рядка.

Тільки в роботі з текстовими файлами дозволяється використовувати процедури ReadLn і WriteLn для читання з текстового файла і запису до нього відповідно.

Процедури і функції для роботи з текстовими файлами

 

Append (файлова змінна) Відкрити існуючий файл для доповнення даних до файла. Під час відкривання покаж — чик позиції вказує на кінець файла
Read (файлова змінна, список змінних)

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]Уроки помогут изучить структуры компиляторов Паскаль abc, FreePascal, TurboPascal онлайн
FAQ is built by WPcustoms