ІНФОРМАТИКА для 9 класу


[4,2] [4,3] [4,4] [4,5] 5 [5,1] [5,2] [5,3] [5,4] [5,5]

 

9.1. Двовимірні масиви; компоненти для введення – виведення значень елементів двовимірного масиву

9.1. Двовимірні масиви; компоненти для введення – виведення значень елементів двовимірного масиву

 

Наведемо синтаксис оголошення двовимірного масиву (матриці):

<ім’я матриці>:аrrау[<нижній індекс рядка>..<верхній індекс рядка>,<- нижній індекс стовпця>..<верхній індекс стовпця>] of <тип елементів>;

У цьому оголошенні array, of — зарезервовані слова, <тип елементів> – будь-який тип, крім файлового, <нижній індекс рядка> і <верхній індекс рядка>— константи, що визначають межі діапазону допустимих значень

Індексу рядка, а <нижній індекс стовпця> та <верхній індекс стовпця> — константи, що визначають межі діапазону допустимих значень індексу стовпця.

Зазначимо, що тип двовимірного масиву, як і будь-який тип даних користувача, можна оголосити також у розділі type окремо від оголошення змінної матричного типу. Кількість рядків і стовпців можна вказувати при описі масиву, однак краще це зробити в розділі опису констант. Тоді при потребі змінити розмірність масиву це можна зробити, змінивши лише значення цих констант.

Const n=5;m=5;

Type Masiv=array[1..n,1..m] of integer; var a:Masiv;

B:array[1..n,1..n] of real;

C:array[1..4,1..3] of char; d:array[byte,1..2] of integer;

Доступ до елементів матриці здійснюється операцією індексування [n, m] за двома індексами, які визначають номер рядка та номер стовпця елемента. Синтаксис операції індексування такий:

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

<ім’я масиву>[<номер рядка>,<номер стовпця>].

Наприклад: a[1,5]; b[3,3]; c[4,3]; d[124,2].

Природне зображення багатовимірного масиву має суттєво відрізнятися від його зображення в оперативній пам’яті, адже оперативна пам’ять має лінійну структуру. Спочатку в послідовних комірках записуються всі елементи першого рядка, потім у подальших послідовних комірках запису — ються елементи другого рядка і т. д., поки не буде вичерпано всі елементи. Розмір оперативної пам’яті визначається при оголошенні багатовимірного масиву і не змінюється під час роботи з ним.

А11,а12,а13, а14, а15, а21,а22, а23, а24, а25, а31, …а55

Наведемо перелік базових операцій над матрицями та їх елементами:

Введення і виведення матриць;

Створення нової матриці за заданим алгоритмом;

Пошук елементів матриці за певним критерієм;

Визначення, чи задовольняють матриця або окремі її елементи певну властивість;

Виконання певних операцій над компонентами матриць (перестав — лення рядків і стовпців, множення матриць тощо).

Опрацювання всіх елементів деякої матриці найлегше здійснити шля — хом її обходом за рядками та стовпцями. Тобто спочатку опрацьовуються всі елементи першого рядка (стовпця), потім – усі елементи другого рядка (стовпця) і т. д. Найпростішим методом реалізації такого обходу є викори — стання вкладених циклів for.

Уведення матриці є простою операцією:

Var

A:array[1..5,1..5] of integer; i, j:integer;

Begin

For i:=1 to 5 do for j:=1 to 5 do readln(a[i, j]); end.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Можна також згенерувати масив, використовуючи генератор випадкових чисел із діапазону [K, L]:

Var

A:array[1..5,1..5] of integer; i, j:integer;

Begin

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]