ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Напишіть програму вставляння відсортованого рядка у відсортований рядок. image

Змоделюйте алгоритм упорядкування тексту. image

Напишіть програму впорядкування тексту, що міститься у масивах рядків. image

Тема Класичні алгоритми для роботи з рядками та їх реалізація у вигляді програм

Мета Навчитися кодувати мовою Паскаль алгоритми опрацювання масивів рядкових величин

 

Практична робота № 14

Завдання.

Скласти програму кодування даних зі зміщенням на n символів (Код Цезаря).

Скласти программу, яка у рядок символів на задану позицію вставляє нове слово.

Ввести прізвище ім’я та по батькові. Зробити перестановку та заміну в тексті: ініціали, прізвище.

 

Тема Розроблення алгоритмів опрацювання сим — вольних і рядкових величин, їх реалізація у вигляді програм

Мета Навчитися кодувати мовою Паскаль алго — ритми опрацювання символьних і рядкових величин

 

Практична робота № 15

 

Завдання.

Написати програму для перевірки симетричності тексту в рядку (по словах) і вивести на екран дзеркальні слова (наприклад, “потоп”, “дід”).

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Знайти i надрукувати найдовше слово тексту.

Визначити, скільки разів у тексті трапляється слово, введене корис — тувачем з клавіатури.

9. ПРОГРАМУВАННЯ. ДВОВИМІРНІ МАСИВИ

9. ПРОГРАМУВАННЯ. ДВОВИМІРНІ МАСИВИ

 

Найпростіший двовимірний масив, або ж матриця – шахова дошка. Хід білого пішака e2-e4 означає, що він перемістився з однієї клі — тинку на іншу, і вміст клітинки e4 набув значення “білий пішак”.

Координати клітинок шахової дошки є індексами двовимірного масиву, значеннями елементів якого можуть бути назви фігур або значення “нічого”. Двовимірні масиви можна уявляти також як таблицю MS Excel, кожна клітинка якої теж має дві координати (індекси), наприклад, D5, H7 (рис. 9. 1).

 

image image

Рис. 9.1. Приклади двовимірних масивів

Ось так виглядає двовимірний масив розмірністю 5*5:

 

Напрям зміни першого індексу

Напрям зміни першого індексу

 

Напрям зміни другого індексу

 

Стовпці

Рядки

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

1 [1,1] [1,2] [1,3] [1,4] [1,5]
2 [2,1] [2,2] [2,3] [2,4] [2,5]
3 [3,1] [3,2] [3,3] [3,4] [3,5]
4 [4,1]

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]Уроки помогут изучить структуры компиляторов Паскаль abc, FreePascal, TurboPascal онлайн
FAQ is built by WPcustoms