ІНФОРМАТИКА для 9 класу


ReadLn(A[i]); end;

Min:= A[1];

For i := 2 to N do

If Min > A[i] then Min := A[i];

Writeln(‘ Найменший елемент масиву – ‘, Min); Write(‘ Його індекси: ‘);

For i := 1 to N do if Min = A[i] then begin

KMin := kMin+1 ; Write ( i:3);

End;

Writeln;

Writeln(‘ Найменший елемент зустрічається в масиві ‘, kMin, ‘ разів’); end.

Як бачимо з прикладу 7.8.3, пошук мінімального елемента навіть спро — щено: не запам’ятовуємо його індекс, оскільки припускаємо, що їх може бути декілька. Зате у другій частині порівнюємо всі елементи масиву зі знайденим мінімальним і рахуємо кількість таких випадків та виводимо на екран індекси всіх мінімальних елементів (для того щоб вони були розділені, виділяємо на їх виведення 3 символи, оскільки найбільшим індексом у цих прикладах ми взяли 20).

На етапі тестування програми доцільно зменшити розмірність масиву до 5 елементів або використати генератор випадкових чисел. Тоді верхня частина програми (формування масиву) виглядатиме так:

………. begin randomize;

WriteLn (‘Елементи масиву’); for i := 1 to N do

Begin

A[i]:=random (10)+1; // “+1” використано для того, щоб виключити нульові елементи

Write(A[i]:3); end;

Writeln;

Min:= A[1];

……….

Інші рядки програми такі ж самі, як у прикладі 7.8.3.

Перевіряємо себе

Користувач уводить одновимірний масив, що складається з 5 елементів. Знайти елемент масиву з максимальним значенням і його номер. Результат вивести на екран. image

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Користувач уводить одновимірний масив, що складається з 5 елементів. Знайти елемент масиву з мінімальним значенням і його номер. Результат вивести на екран. image

Дано одновимірний масив, що складається з 10 елементів, які вводить користувач. Вивести масив на екран у рядок. Знайти елемент масиву з мак — симальним значенням і його номер. Результат вивести на екран у рядок. image

Дано масив із 10 елементів. Скласти програму, яка дає відповідь на запитання, чи є в масиві більше одного елемента, що дорівнює мінімальному. Відповідь виводиться у формі “так” або “ні”. image

Користувач уводить одновимірний цілочисловий масив, що складається з 8 елементів. Знайти елемент масиву зі значенням, що дорівнює кількості елементів масиву, і його номер. Результат вивести на екран. image Передбачити відповідь “Елемент не знайдено”. image Передбачити відповідь “Елемент не знайдено” й уведення користувачем кількості елементів масиву. image

 

Виконуємо

Опишіть усі дії, що виконуються у прикладі 7.8.3. image

Знайдіть середнє значення елементів заданого масиву розміру N. Пере — творіть вхідний масив, віднімаючи від кожного елемента отримане середнє значення. Виведіть на екран початковий і кінцевий масиви і отримане середнє значення. image

Визначте середнє значення елементів масиву розміру N. Знайдіть індекс елемента масиву, найбільш близького до отриманого середнього значення. image

Напишіть програму пошуку середнього арифметичного максимального та мінімального елементів одновимірного масиву. image

Припустивши, що одновимірний масив – результати вимірювань деякої величини, знайдіть середню абсолютну та відносну похибки. image

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

image

Напишіть програму, в якій будуть уведені оцінки декількох учнів із теми “Програмування” у вигляді відокремлених одновимірних масивів. Визначте середню успішність кожного учня, найменшу та

Найбільшу оцінку кожного учня з теми. image

image

Напишіть програму пошуку мінімального та максимального еле — ментів одновимірного масиву з визначенням кількості таких еле — ментів та їх індексами. image

7.9. Упорядкування елементів

Упорядкуванням об’єктів називається розміщення цих об’єктів за зрос — танням або спаданням відповідно до визначеного лінійного відношення порядку, наприклад, як “≤” для чисел. При розв’язуванні задачі упоряд — кування, як правило, вимагається мінімальне використання допоміжної пам’яті, що вказує на недопустимість використання допоміжних масивів.

Методи впорядкування можна поділити на прямі та вдосконалені.

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]