ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Як зберегти в пам’яті комп’ютера початковий (вхідний) і сформований під час перетворень (перестановок) масиви? image

Виконуємо

Напишіть програму знаходження середнього арифметичного елементів масиву. image

Напишіть програму, в якій користувач міг би вибрати спосіб виведення одновимірного масиву з 10 елементів на екран у рядок, або в стовпець. image

Напишіть програму знаходження середнього геометричного елементів масиву. image

Вхідний масив містить лише значення 0 та 1. Створіть програму, яка може визначити кількість нулів і одиниць у масиві;© поміняти 0 та 1 місцями, не застосовуючи оператор розгалуження. image

Дано масив, що складається з натуральних чисел. Визначте елементи масиву, що діляться на 5 і не діляться на 2. image

image

image

Дано масив, що складається з натуральних чисел, який формується за допомогою генератора випадкових чисел.

Перевірте істинність твердження про те, що кількість парних елементів масиву перевищує кількість непарних після 10 разів запуску програми. image

Содержание

7.8. Алгоритми опрацювання значень елементів одновимірних масивів. Пошук заданого елемента, пошук мінімального або максимального значення

7.8. Алгоритми опрацювання значень елементів одновимірних масивів. Пошук заданого елемента, пошук мінімального або максимального значення

 

Опрацювання розміщених у масиві даних здебільшого зводиться до однієї з таких операцій – пошук номера (значення індексу) елемента масиву за відомим значенням елемента (або виконання певної умови щодо його значення), пошук мінімального або максимального значення серед

Значень елементів масиву, виконання певних дій над елементами масиву, значення, або індекси яких відповідають наперед указаним умовам.

Пошук мінімального (або максимального) елемента масиву розпочи — нається з припущення, що перший елемент масиву є мінімальним (або максимальним) і запам’ятовується цей елемент та його індекс. Решта елементів порівнюється із запам’ятованим елементом, і якщо знаходиться елемент менший (або більший) за запам’ятований, то запам’ятовуються уже цей елемент та його індекс і порівняння продовжується до останнього елемента.

Приклад 7.8.1. Знайти найбільший елемент масиву дійсних чисел. const N = 20;

Var A : array [1..N] of Real; Max : Real;

I, NMax : Integer; begin

WriteLn (‘Уведіть елементи масиву’); for i := 1 to N do

Begin Write(‘A[‘,i,’]=‘);

ReadLn(A[i]); end;

Max:= A[1];

NMax:= 1;

For i := 2 to N do if Max < A[i] then begin

Max := A[i]; NMax:= i; end;

Writeln(‘ Найбільший елемент масиву – ‘, Max); Writeln(‘ Його індекс – ‘, NMax);

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

End.

Приклад 7.8.2. Знайти найменший елемент масиву дійсних чисел. const N = 20;

Var A : array [1..N] of Real; Min : Real;

I, NMin : Integer; begin

WriteLn (‘Уведіть елементи масиву’); for i := 1 to N do

Begin Write(‘A[‘,i,’]=‘);

ReadLn(A[i]); end;

Min:= A[1];

NMin:= 1;

For i := 2 to N do if Min > A[i] then begin

Min := A[i]; NMin:= i; end;

Writeln(‘ Найменший елемент масиву – ‘, Min); Writeln(‘ Його індекс – ‘, NMin);

End.

Уважно розглянувши ці дві програми, помітимо, що вони дуже подібні.

Відмінності спостерігаємо у назвах змінних і в умові:

If Max < A[i];

If Min > A[i].

 

Наступні дії також подібні: змінним, які ми оголосили для зберігання мінімального та максимального елементів і їх індексів, при кожному вико — нанні умови надаватимуться нові значення. На екран виводяться уже мінімальний та максимальний елементи з індексами. Якщо користувач хоче бачити хід виконання програми, то виведення результатів (Min, NMin, Max, NMax) слід здійснити в тілі циклу. Однак зауважмо, що це слід робити лише на етапі тестування програми або коли програма працює з помилками. Якщо ж на етапі пошуку мінімального чи максимального елемента не фіксувались їх індекси, або ж таких елементів декілька (що дуже часто трапляється у великих масивах), то після того як знайдено значення еле — мента (мінімального чи максимального), слід визначити кількість таких

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Елементів.

Приклад 7.8.3. Знайти найменший елемент масиву дійсних чисел. Визначити, скільки разів він трапляється у масиві. Вивести на екран усі індекси мінімальних елементів.

Const N = 20;

Var A : array [1..N] of Real; Min : Real;

I, NMin, KMin : Integer; begin

WriteLn (‘Уведіть елементи масиву’); for i := 1 to N do

Begin Write(‘A[‘,i,’]=‘);

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]