ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Випадкове ціле число зі значенням від 0 до N можна згенерувати також за допомогою функції random (N). На початку виконуваного блока слід записати виклик процедури randomize (вона забезпечить іншу послідовність випадкових чисел під час кожного виконання програми).

Содержание

Приклад 7.6.3

Var а: array [1..100] of integer; i: integer;

Begin

Randomize;

For i:= 1 to 100 do a[i]:= random (1000); //згенерує масив зі 100 елементів, значення яких будуть у діапазоні від 0 до 999

For i := 1 to 100 do write (a[i]:5); //вказання через “:” кількості знаків, що виділяються для виведення значення елемента масиву на екран (5), дає змогу візуально розділити елементи масиву

Readln;

End.

 

Створити масив із перших 100 цілих чисел і обчислити суму всіх його елементів можна так:

… s:=0;

For i:=1 to 100 do begin

A[i]:=i;

S:=s+a[i] end; writeln(s);

image Функція sizeof, застосована до імені масиву або імені масивного типу, повертає кількість байтів, що відводиться під масив.

У Паскалі передавати значення між змінними різних типів не можна, тому слід опрацьовувати кожний елемент масиву окремо. Якщо ж масиви однакового типу і розміру, тоді можна передати значення простим при — своюванням. Наприклад:

A2:=a1;

Перевіряємо себе

Чим відрізняються індекс елемента масиву та елемент масиву? Чи можуть вони збігатися за значеннями? image

Як здійснюється звернення до певного елемента масиву? image

Який розмір пам’яті займатимуть 2 масиви типів real та integer по 10 елементів у кожному? image

Чи може змінна, що використовується у програмі для доступу до елементів цілочислового масиву, мати тип real? А якщо до індексів елементів такого ж масиву? image

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

У яких випадках для опрацювання елементів масиву використовують команду циклу for, а у яких while або repeat? image

 

Виконуємо

1. Виведіть на екран елементи одновимірного масиву, щоб між ними був знак “;” та пробіл? image

2. image Для кожного рядка коду в прикладі 7.6.1 опишіть відповідну дію. image

Як за допомогою генератора випадкових чисел отримати елементи в діапазоні від 10 до 25? Напишіть програмний код. image

Сформуйте одновимірний масив 10 елементів, що складається з “0” та “1”. Вважаючи масив двійковою формою запису числа, переведіть його у десяткову форму. image

Чи можна з використанням генератора випадкових чисел отримати від’ємні елементи? Дійсні значення з дробовою частиною? Продемонструйте це на прикладах. image

image

Утворіть два одновимірних масиви (X, Y), причому потрібно, щоб у масиві X містились цілі значення аргументів функції y=х2 в діапа-

Зоні від -10 до +10, а в масиві Y – значення функції. image

image

Проведіть спостереження за температурою упродовж дня, фіксуючи результати щогодини, та внесіть дані спостережень у масив відпо-

Відного типу. Знайдіть середнє значення температури. image

7.7. Уведення – виведення значень елементів одновимірного масиву (на прикладах засобів середовищ Free Pascal і Lazarus)

7.7. Уведення – виведення значень елементів одновимірного масиву (на прикладах засобів середовищ Free Pascal і Lazarus)

 

Створимо програму, в якій виконується введення елементів масиву дійсних чисел з клавіатури. Потім робиться копіювання елементів у інший масив, але вже цілочислового типу, і цей масив виводиться на екран.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Приклад 7.7.1

Program console_laz; // Програма копіює елементи масиву Arr1 у еле — менти масиву Arr2.

{$mode objfpc}{$H+}

{$AppType CONSOLE}

Uses SysUtils;

Var Arr1: array[0..6] of real; // Перший масив (звідки копіюємо) Arr2: array[0..6] of integer; // Другий масив (куди копіюємо)

I: integer;

Begin

For i:=0 to 6 do begin

Write(Format(‘Arr1[%d]=‘,[i])); // Запрошуємо до введення і-го елемента масиву Arr1

Readln(Arr1[i]); // Читаємо елементи масиву Arr1

End;

For i:=0 to 6 do // Копіюємо елементи масиву Arr1 у елементи Arr2 Arr2[i]:=Round(Arr1[i]); // Оскільки елементи Arr2 – цілі числа, округ-

Люємо Writeln(‘======================‘);

Writeln; // Пропускаємо рядок

For i:=0 to 6 do // Виводимо елементи масиву на екран writeln(Format(‘Arr2[%d]=%d’,[i, Arr2[i]])); // Зверніть увагу на викори-

Стання функції Format

Readln; // Чекаємо натиснення клавіші

End.

Перевіряємо себе

Як вивести елементи одновимірного масиву в рядок? image

Як вивести елементи одновимірного масиву у стовпець? image

Як вивести на екран лише ті елементи одновимірного масиву, що відпо — відають заданому критерію? image

Як організувати введення елементів масиву з клавіатури, щоб користувач бачив, який саме елемент масиву (за номером) він має ввести? image

Як зі статичного масиву чисел видалити певні елементи і не показувати “0”, що залишились на їх місцях? image

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]