ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Напишіть програму для обчислення площі кола з використанням вка — зівника та динамічної змінної. image

image

Який тип даних потрібно застосувати до змінної, у яку потрапить результат обчислення кількості зернин, що їх падишах повинен був заплатити своєму підданому за винахід шахів? Як ще можна розв’язати цю

Задачу, не застосовуючи досить великі числа? image

image

Напишіть програму, що включатиме користувацькі типи даних і розв’язуватиме задачу знаходження середнього арифметичного

П’яти чисел, із яких 3 – цілі, а 2 – дійсні. image

7.6. Табличні величини; одновимірні масиви

Табличні величини. Масиви. Опрацювання масивів. Уведення і виведення масивів у середовищі Lazarus.

 

Навчаючись працювати з електронними таблицями (ЕТ), ви вже опра — цьовували блоки комірок. Програма мовою Паскаль також може опрацьо — вувати велику кількість однотипних даних. Для цього використовують таку структуру (тип) даних як масив. Застосовується лише одне ім’я змінної, пов’язаної з ними, а звернення до конкретного значення відбувається за індексом (номером) елемента масиву. Дії над елементами масиву здійснюються використанням імені масиву і значення індексу елемента.

image Масив є іменованою послідовністю елементів (комірок, груп комірок) пам’яті, в яких зберігаються однотипні дані.

Для різних масивів типи даних можуть відрізнятися. Наприклад, один масив може складатися з чисел типу integer, а інший – із чисел типу real. Масиви бувають статичні або динамічні. Кількість елементів у статич — них масивах не змінюється під час виконання програми, а в динамічних

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Масивах може змінюватися.

Елементи масиву нумеруються за порядком, але необов’язково почи — наючи з одиниці (хоча мовою програмування Паскаль найчастіше саме з неї). Порядковий номер елемента масиву називається індексом цього елемента.

image Індекс елемента масиву не є його значенням. Значенням є дані, що зберігаються в масиві, а індекси тільки вказують на них.

Схематично одновимірний масив можна подати в такому вигляді:

image

 

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image

 

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image

image

 

Звертатися до елемента масиву потрібно за його номером.

A[4]=56 або A[i]=56 (якщо i = 4)

Для змінної, що містить значення індексу, можна використати будь-який перелічувальний тип. Індексувати можна як константами і змінними, так і виразами, результат обчислення яких дає значення перелічувального типу. Межі зміни індексів можуть задаватися за допомогою раніше оголоше-

Них констант. Наприклад:

Const N = 20;

Type TMas = array[1..N] of integer;

Var A : TMas;

 

Або ж можна в розділі опису змінних указати всі атрибути масиву:

Var A : array[1..20] of integer;

Цей спосіб значно простіший і рекомендований на початкових етапах оволодіння програмуванням.

image Звернення до певного елемента масиву здійснюється за іменем змін — ної масиву та індексем елемента в квадратних дужках.

Тип масиву слід заздалегідь оголошувати в розділі опису типів або змінних. Масив можна описати кількома способами.

Приклад 7.6.1

Const n = 200;

Type

Months = (jan, feb, mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct, nov, dec);

Years = 1900..2100;

People = array[years] of longint;

Var

Payment: array[1..n] of real; growth: array[months] of real; hum: people;

Notes: array[1..n] of string;

Щоб опрацювати всі елементи масиву, застосовують команду циклу for (якщо масив статичний) чи while або repeat (якщо масив динамічний). Елементам описаних масивів можна надати значення так: a[1]:=15.1; b[2]:=3; с[1]:=‘a’; c[2]:=‘b’ у тексті програми. Також можна задати значення

Елементів масиву з клавіатури.

Приклад 7.6.2

Var book: array [1..11] of char; i: integer;

Begin

For i := 1 to 11 do read (book [i]); for i := 1 to 11 do write (book [i]:3); readln;

End.

 

У прикладі 7.6.2 виокремлюється область пам’яті під масив з 11 сим — волів. Їх індекси від 1 до 11. Під час виконання програми користувач уводить 11 будь-яких символів (наприклад, ‘q’, ‘w’, ‘e’, ‘2’, ‘t’, ‘9’, ‘u’, ‘I’, ‘I’, ‘o’, ‘p’), які записуються в елементи масиву. Значення змінної i в циклі for використовується для зміни індексів елементів масиву. Другий цикл for відповідає за виведення елементів масиву на екран за допомогою оператора write поелементно.

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]