ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Після останніх змін зберігаємо про — ект за допомогою команд Проект → Зберегти проект. Закрити проект можна за допомогою команди Проект → Закрити проект, а відкрити – за допо-

Могою команди Проект → Відкрити проект….

Рис. 7.26. Виконання програми

Перевіряємо себе

За допомогою якої властивості формі надається назва? image

Для чого слугує властивість Height? image

Для чого слугує компонент TEdit? image

Для чого слугує компонент TLabel? image

Як обирається назва шрифту об’єктів у формі? image

Як реагує середовище Lazarus на синтаксичні помилки? image

Пояснити сутність команди v1:=StrToint(Edit1.Text);. image

Пояснити сутність команди t:=140/(v1+v2). image

Виконуємо

Визначте необхідні для створення інтерфейсу об’єкти проекту для обчис — лення площі прямокутника. image

Створіть проект для обчислення значення виразу: y = a + b. image

image

Відомі катети прямокутного трикутника. Розробіть проект для обчислення його площі. image

image

Сторінка тексту містить 26 рядків, у кожному – 65 символів. Кожен символ (і пробіли теж) кодується одним байтом. Розробіть проект обчислення обсягу пам’яті, необхідної для збереження 50 сторінок тексту. image

image

Розробіть проект для перетворення значення маси в кілограмах на пуди і фунти (1 кг дорівнює 1/16 пуда; 1 кг дорівнює 2,5 фунта). image

image

image

Проаналізуйте об’єкти, зображені на рис. 7.27. Сформулюйте умову задачі, яку можна реалізу-

Вати за допомогою цього інтерфейсу. Що слід додати на форму? Розробіть проект, що реалізує розв’язання сфор — мульованої задачі. image

Рис. 7.27. Форма з інтерфейсом

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

image

На формі розмістіть компоненти Button1 і Edit1. Після натиснення на кнопку Button1 у текстовому полі має з’явитися повідомлення: “Вас

Вітає Lazarus”.

Запустити на виконання середовище Lazarus. Створити у ньому проект. Створити папку з іменем Robota_1.

Надати формі ім’я Форма_1.

Надати значення таким властивостям форми: розміри форми: Height – 200, Width – 300;

Колір форми (властивість Color) – виберіть самостійно.

Розмістити на формі об’єкт Button1. Змінити властивість Caption. Увести, наприклад, Натиснути. Інші властивості об’єкта вибрати самостійно.

Розмістити на формі компонент Edit1. Самостійно визначити необхідні значення його властивостей і надати їх.

Перейти у вікно інспектора об’єктів і виділити рядок Button1. На вкладці Подія вибрати рядок ОnClick і двічі клацнути клавішею миші праворуч від цієї назви. У редакторі тексту з’явиться заголовок для введення команди, що реагує на натиснення кнопки.

У редакторі тексту ввести команду Edit1.Text:=‘Вас вітає Lazarus’; .

Зберегти, відкомпілювати і виконати проект.

image

Переконатися, що отриманий результат аналогічний поданому на рис. 7.28. image

Закрити проект. Відкрити й виконати проект ще раз. Переконатися, що програма виконується правильно. Закрити проект. image

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]