ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Рис. 7.24. Вигляд форми в процесі надання властивостей об’єктам

Таблиця 7.3

Властивості об’єкта Button

 

Назва властивості Позначення Значення
Текст на кнопці Caption Обчислити
 

Шрифт

 

Font

Назва Times New Roman
Стиль Жирний
Розмір 12

Для об’єкта Button1 створимо обробник подій OnClick. Для цього виділяємо цей об’єкт, у вікні інспектора об’єктів вибираємо рядок ОnClick і двічі клацаємо лівою клавішею миші праворуч від цієї назви.

На передньому плані має бути вікно редактора тексту, а курсор встановлено між словами begin і end.

Для цього вводимо такий програмний код: procedure TForm. Button1Click (Sender:TObject); var

V1, v2: integer; t: real;

Begin

V1:=StrToInt (Edit1.Text); v2:=StrToInt (Edit2.Text); t=140/(v1+v2);

Label4.Caption:=‘зустрінуться через – ‘+FloatToStr(t); end;

Що означає кожний рядок показаного вище програмного коду.

Рядок 1 – заголовок програми.

Рядок 2 – початок розділу оголошення змінних, які використовувати — муться в програмі.

Рядок 3 – оголошуються змінні v1 і v2 цілого типу (integer). У змінній v1 зберігатиметься швидкість руху велосипедистів із Києва, а у змінній v2 – з Переяслава Хмельницького.

Рядок 4 – оголошується змінна t – час, через який зустрінуться вело — сипедисти.

Рядок 5 – словом begin починається блок обчислення і виведення часу зустрічі.

Рядок 6 – командою в цьому рядку виконуються складні дії, з якими ознайомимося пізніше. Спрощено будемо вважати, що команда цього рядка присвоює число в полі Edit1 змінній v1. Фактично за допомогою цієї

Команди властивість Text об’єкта Edit1 присвоюється змінній v1.

Рядок 7 – властивість Text об’єкта Edit2 присвоюється змінній v2 (інакше кажучи, число з поля Edit2 присвоюється змінній v2).

Рядок 8 – обчислюється значення часу зустрічі й присвоюється змінній t. Рядок 9 – обчислене значення виводиться в поле Label4.

Рядок 10 – кінець блоку програми.

Виконаємо компіляцію. Для цього виконуємо команду Викона — ти→Компілювати. У наведеному вище коді у восьмому рядку ми навмисне припустилися синтаксичної помилки (восьмий рядок – у присвоюванні значення змінній відсутній символ двокрапка “ : ”), щоб звернути увагу на те, що за наявності синтаксичних помилок компіляція не може бути виконана. Тоді генерується повідомлення про помилку (рис. 7.25).

 

image

Рис. 7.25. Повідомлення про синтаксичну помилку

У програмному коді рядок, у якому допущено помилку, виокремлено іншим кольором. Виправляємо помилку і ще раз компілюємо програму. На цей раз компіляція завершується успішно, про що висвічується відпо — відне повідомлення.

image

Запускаємо програму на виконання за допомогою команди Виконати → Виконати. Потім натискаємо на кно — пку обчислити. Отримаємо результат, зображений на рис. 7.26.

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів