ІНФОРМАТИКА для 9 класу


image

Надамо об’єкту Button1 властивість “Клацніть мишею”. Виділяємо об’єкт, у вікні інспектора вибираємо Caption, уводимо нове значення вла — стивості й натискаємо клавішу Enter. Цей текст одразу з’явиться всередині кнопки (рис. 7.18).

Нехай потрібно, щоб після клацання цієї кно — пки замість фрази “Клацніть мишею” з’явилося слово “Гаразд”. Для цього у вікні інспектора

Рис. 7.18. Кнопка

З назвою у вікні

Об’єктів обираємо кнопку Button1 і вибираємо подію OnClick (опрацювання клацання миші) та

Двічі клацаємо поле праворуч від назви OnClick. У вікні редактора тексту з’явиться текст:

Procedure TForm1:Button1 Click (Sender: TObject); begin

End;

Це фрагмент програмного коду (процедури) опрацювання події Click (клацання мишею). Команди, розташовані між словами begin і end, вико — нуватимуться як результат події.

Установимо курсор у рядок між словами begin і end та введемо Button1.

Caption :=‘Гаразд’. Процедура набуде вигляду: procedure TForm1:Button1 Click (Sender: TObject); begin

Button1.Caption :=‘Гаразд’; end;

Ця команда означає: присвоїти властивості Caption об’єкта Button1 значення Гаразд. Збережемо створену програму за допомогою команди Проект → Зберегти проект.

Виконуємо компіляцію і запускаємо програму на виконання.

Це можна зробити різними способами: за допомогою команди Вико — нати → Компілювати, Виконати → Виконати, кнопки Виконати на панелі інструментів або натиснувши клавішу F9.

image

У результаті виконаних дій у папці проекту буде створений exe-файл, а у вікні Повідомлення буде виведений протокол

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Створення проекту.

Якщо в програмі будуть виявлені помилки, то про них висвітляться повідомлення також у цьому вікні. Після виконання програми форма набуде вигляду, як на рис. 7.19.

На цьому створення проекту завершується.

Після будь-яких змін у проекті потрібно виконати команду Проект→Зберегти проект.

Рис. 7.19. Результат виконання програми

Перевіряємо себе

За допомогою якої команди створюється проект? image

Для чого створюється папка під час розроблення проекту? image

Поясніть, як надати значення властивостям форми. image

Як можна змінити місце розташування кнопки на формі? image

Якими способами можна виконати компіляцію і запуск програми? image

 

Яку роль виконує форма в розробленні проекту?

Для чого призначене вікно редактора тексту?

Яка інформація виводиться у вікні повідомлення?

Назвіть основні файли, які зберігаються в папці проекту. image

Як можна надати значення новим властивостям кнопки? image

Як призначаються події для об’єктів, розташованих на формі? image

Що відбувається за командою Button2.Caption:=‘Вітаю!’; image

Виконуємо

image

Розмістіть на формі об’єкти Button1, Edit1, Label1 із властивостями, зображеними на рис. 7.20. image

Для об’єктів, зображених на рис. 7.20, розробіть код, за допомогою якого після натиснення кнопки Buttоn1 у полі Edit1 з’явиться текст, уведений у поле Label1. image

Рис. 7.20. Форма з об’єктами для встановлення їх властивостей

Розмістіть на формі об’єкти Button1, Button2 і Edit1. Розробіть проект, який реалізує таке завдання: після клацання кнопки Button1 у текстовому полі з’являється слово Вітаю, а після клацання кнопки Button2 поле стає порожнім. image

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

image

 

Виберіть потрібні компоненти і розробіть форму для проекту, в результаті виконання якого об’єкти

Матимуть властивості, зображені на рис. 7.21. image

Рис. 7.21. Форма з об’єктами для розроблення програмного коду

image

Розмістіть на формі об’єкти Button1 і Edit1. Надайте цим об’єктам властивості, зображені на рис. 7.22. Якщо натиснути на кнопку “Змінити текст”, у текстовому полі з’явиться текст, уве-

Дений користувачем у текстове поле. Розробіть проект, що реалізує це завдання. image

Рис. 7.22. Форма з двома об’єктами для розроблення програмного коду

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]