ІНФОРМАТИКА для 9 класу


image Клас – це сукупність об’єктів, яким властиві однакові або подібні способи подання даних і методи їх опрацювання.

Умовно клас можна розглядати як певний шаблон, із якого можна виготовити скільки завгодно об’єктів одного типу. Тому часто кажуть, що клас – це шаблон об’єкта, а об’єкт – екземпляр класу.

image Подійне програмування – програмування, в якому зміна виконання програми залежить від певних дій користувача (наприклад, клацання

Клавішею миші), повідомлень від інших програм, повідомлень, що надійшли з мережі, тощо.

Для цього в коді програми на кожну подію передбачається відповідний

Обробник подій.

Програму в середовищі Lazarus називають проектом. Проект об’єднує декілька файлів, із яких в процесі трансляції створюється єдиний файл, що виконується.

image Мінімальний склад файлів проекту такий:

Файл опису проекту (.lpi); файл проекту (.lpr); файл ресурсів (.lrs);

Модуль форми (.lfm); програмний модуль (.pas).

image У результаті компіляції з файлів проекту створюється єдиний файл, що виконується, з розширенням Exe.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Ім’я файла збігається з іменем проекту. Користувач розробляє програм — ний модуль, усі інші додаються до проекту автоматично.

image

Програмний модуль має таку загальну структуру:

Unit ім’я модуля; //заголовок модуля

Interface. //розділ опису (список модулів, типів, констант, змінних, процедур і функцій)

Implementation //розділ коду програми

End. //кінець модуля

image Розділ опису має таку загальну структуру:

Interface

Uses список_модулів; type список_типів; const список_констант; var список_змінних;

Procedure ім’я_процедури;

Function ім’я_функції;

Заголовок модуля починається ключовим словом unit, за ним – ім’я модуля і крапка з комою. Розділ опису починається ключовим словом interface. Тут описуються компоненти програмного коду: типи, класи, процедури і функції. Розділ implementation містить програмний код опрацювання даних, який розробляє користувач.

image Середовище Lazarus Забезпечує розроблення також звичайних кон — сольних програм.

Консольна програма має таку структуру:

Program ім’я програми;

Uses modul1, modul2, …, modulN;

Const опис констант;

Type опис типів;

Var опис змінних;

Begin // оператори (тіло програми) оператор_1;

Оператор_2;

… оператор_N;

End //кінець програми

 

Тіло програми починається ключовим словом begin. Оператори в мові Pascal відокремлюються один від одного крапкою з комою. Тіло програми закінчується словом end.

Перевіряємо себе

У чому полягає сутність концепції візуального програмування в середо — вищі Lazarus? image

Що називають об’єктом у середовищі Lazarus? image

Наведіть приклад об’єкта середовища Lazarus та його властивостей. image

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Чи може користувач визначити нестандартні властивості об’єкта? image

Що називають проектом у середовищі Lazarus? image

Яким ключовим словом починається розділ опису? image

Яким ключовим словом починається програмний код опрацювання даних? image

Назвіть основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування. image

У чому полягає основна ідея об’єктно-орієнтованого програмування? image

Поясніть основні особливості об’єктно-орієнтованого програмування. image

Що в об’єктно-орієнтованому програмуванні називають класом? image

У чому полягає сутність подійного програмування? image

Яке розширення мають файли, які розробляє користувач? image

Які основні файли входять до складу проекту? image

Яку загальну структуру має програмний модуль? image

Яку загальну структуру має розділ опису? image

Назвіть основні компоненти розділу опису. image

Яку загальну структуру має консольна програма? image

Виконуємо

image

Розмістіть на формі з назвою Нова форма об’єкти Label1, Button1 і Edit1. Розмістіть їх так, як зображено на рис. 7.10. Зверніть увагу, що розміри об’єктів Button1 і Edit1 змінені. image

Рис. 7.10. Приклад розміщення об’єктів на формі

Встановіть заголовок форми Початок. Розмістіть на формі об’єкти Button1, Button2 і Button3. Змініть місце їх розташування та розміри. Вилучіть всі об’єкти з форми.

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]