ІНФОРМАТИКА для 9 класу


TButton – командна кнопка;

TLabel – поле для розміщення однорядкових написів; TEdit – однорядковий текстовий редактор;

TMemo – багаторядковий текстовий редактор;

TScrollBar – лінійка прокручування; TGroupBox – група елементів;

TPanel – панель для об’єднання декількох компонентів; TActionList – список дій.

image Компоненти, вставлені в форму, і сама форма є Об’єктами.

Об’єкти мають певні властивості (атрибути). Їх значення можна

Вибирати з фіксованого набору, а також розробляти. Повний перелік властивостей форми і компонентів міститься в інспекторі об’єктів на вкладці Властивості.

Кожен об’єкт (форма, кнопка, вікно тощо) утворює свій клас, тобто класи форми, кнопки, панелі тощо. Змінюючи форму кнопки, ми породжуємо екземпляр об’єкта.

У табл. 7.1 показано основні властивості форми, більшість із яких може бути також властивостями інших компонентів.

Таблиця 7.1

Основні властивості форми

 

Властивість Опис властивості
Caption Заголовок форми
Color Колір заливки форми
Cursor Тип курсора, що з’являється на формі
Enabled Доступність. Якщо значення цієї властивості True – форма реагує на подію, якщо False – не реагує. За замовчуванням форма завжди має значення True
Font Тип, колір і розмір шрифту в об’єктах (не в заголовку форми)
Height Висота вікна (в пікселях)
Left Горизонтальна координата (Х) лівого краю компонента відносно екрана (у пікселях)
Name Містить ім’я компонента, за яким програма здійснює звернення до нього. Кожному компоненту автоматично присвоюються імена, наприклад, Form1, Button1. Зміню — вати їх не рекомендується
Position Положення вікна на екрані; poDesigned – після запуску застосунку форма в фіксованому положенні; poDefault – форма може перебувати в довільному місці; poScreenCen — ter – у центрі екрана
Top Вертикальна координата (Y) лівого верхнього кута форми відносно екрана (у пікселях)
Visible Визначає, чи буде компонент відображатися на екрані. Якщо ця властивість має значення True – компонент відо — бражається, якщо False – компонента не видно
Width Ширина об’єкта (у пікселях)
Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Форма, а також інші об’єкти можуть реагувати на події, тобто мають у своєму складі програмний код, який опрацьовує певну команду корис — тувача (переміщення миші, натиснення на її клавіші, натиснення клавіш клавіатури тощо). Перелік можливих подій міститься в Інспекторі об’єктів на вкладці Події. Подія виникає, наприклад, у разі клацання на об’єкті клавішею миші, переміщення по об’єкту вказівника миші. Завдання про — граміста полягає у розробленні програмного коду, який описує реакцію об’єкта на ту чи іншу подію.

image Середовище візуального програмування Lazarus реалізує об’єктно-о — рієнтоване програмування (ООП), а також дає змогу створювати

Процедури опрацювання подій.

image ООП – це методика розроблення програм, яка ґрунтується на понят — тях Об’єкт, Метод І Клас.

Головна ідея ООП полягає в об’єднанні даних, з якими працює про — грамний код, і процедур їх опрацювання у єдине ціле. Як уже зазначалося, кожний об’єкт має ім’я і властивості. Наприклад, об’єкт “циліндр” може мати такі властивості: радіус основи, висоту, об’єм, колір.

image Опрацювання даних і подій (“поведінки” об’єкта та його взаємодія з іншими об’єктами) описуються подібно до підпрограм процедурних

Мов програмування, ці підпрограми називаються Методами.

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]