ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Редактор тексту забезпечує роботу з шаблонами. Як відомо, шаблон – це конструкція мови програмування, яка полегшує уведення програмного коду. Налаштування шаблонів виконується у вікні Кодові шаблони (рис. 7.9), яке відкривається за допомогою команди Інструменти – Кодові шаблони… У цьому вікні подано перелік шаблонів, які може викликати користувач. Для того щоб викликати, наприклад, шаблон begin end; , потрібно клацнути на ньому кнопкою миші, увімкнути прапорець пробіл і натиснути кнопку Гаразд. Тепер після введення символу b і натиснення клавіші пробіл автоматично з’являтиметься шаблон begin end;

Користувач може додавати нові шаблони, вилучати непотрібні, реда — гувати існуючі, використовуючи прапорці, кнопки та інші елементи вікна. Ці операції виконуються аналогічно відповідним операціям у середовищі текстового редактора.

Перевіряємо себе

Для чого призначене середовище Lazarus? image

Як можна запустити середовище Lazarus? image

Які операції можна виконувати над вікнами середовища Lazarus? image

Як переносяться компоненти палітри компонентів середовища Lazarus на форму? image

Для чого призначена форма? image

Як можна викликати вікно форми на передній план? image

Назвіть основні компоненти середовища Lazarus. image

Які вікна має середовище Lazarus? image

Із яких частин складається головне вікно середовища Lazarus? image

Для чого призначена палітра компонентів середовища Lazarus? image

Для чого призначена панель інструментів головного вікна середовища Lazarus? image

Для чого призначений редактор тексту середовища Lazarus? image

Для чого призначений інспектор об’єктів? image

Поясніть сутність простих і складних властивостей. image

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Як налаштовується вікно форми? image

Як можна змінити шрифт у вікні редактора тексту? image

Для чого призначені шаблони? image

Виконуємо

Запустіть середовище Lazarus. Відкрийте вікно форми. Змініть розміри та місце розташування вікна форми. image

Розмістіть вікна середовища Lazarus так, як вам сподобається. image

image

Перенесіть на форму компоненти TButton і TEdit. Змініть їх роз — міри та місце розташування. Встановіть їх колір і назви. image

image

image

Надайте формі назву Початок і потрібний колір. Використовуючи вікно для налаштування форми, встановіть інші властивості

Форми.

image

Послідовно поставте курсор миші на всіх кнопках панелі інстру — ментів. З’ясуйте призначення кожної з них. image

6.

Них.

 

У групі Standard послідовно поставте курсор миші на всіх компо — нентах палітри компонентів. З’ясуйте призначення основних із

7.2. Основи візуального програмування в середовищі Lazarus

Візуальне програмування. Об’єкти та їх властивості. Класи і методи. Об’єктно-орієнтоване програмування. Подвійне програ — мування.

 

Основною структурною одиницею програмування в середовищі Lazarus є компонент (об’єкт) – мітки, кнопки, поля-списки, текстові поля та інші, які вибираються з палітри компонентів середовища і вставляються у форму.

image Середовище Lazarus містить компоненти, що є об’єктами й можуть бути використані для оформлення графічного інтерфейсу програм-

Ного засобу.

image Найчастіше застосовуються компоненти групи Standard, яка містить стандартні елементи інтерфейсу. На початковому етапі

Вивчення основ візуального програмування використовуються компоненти саме цієї групи.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Інколи використовуються також компоненти групи Additional, яка містить додаткові компоненти для роботи з діалоговими вікнами.

image Найуживанішими компонентами групи Standard є такі:

TMainMenu – меню програми;

TPopupMenu – локальне меню, що викликається за допомогою правої клавіші миші;

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]