ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Розгляньте шаблони бюлетенів, які пропонує програма.

Оберіть шаблон, який найбільш вдало відповідатиме темі бюлетеня.

Відкрийте шаблон обраного бюлетеня.

Використовуючи меню Макет сторінки, змініть колірну схему бюлетеня.

Використовуючи меню Макет сторінки, змініть шрифти заголовка і тексту бюлетеня.

Використовуючи меню Макет сторінки, змініть тло бюлетеня.

Збережіть створений документ.

Перегляньте бюлетень за допомогою меню Вигляд.

За потреби коригування поверніться до меню Макет сторінки

Та виконайте необхідні дії (змініть колір, шрифти тощо).

Збережіть створений документ.

 

Содержание

Тема Проектування і створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження

Мета Навчитися створювати комп’ютерну публікацію для подання результатів дослідження

 

Практична робота № 11

 

Завдання. Створити комп’ютерну публікацію (бюлетень) на декілька сторінок на тему: “Програмні засоби, призначені для створення публікацій”.

Використовуючи інформацію, викладену на рис. 6.1, необхідно ство — рити бюлетень, у якому на кожній окремій сторінці подати розширену анотацію до програмного засобу.

Перегляньте рис. 6.1 цього розділу.

Доберіть із таблиці три програмних засоби, які ви хотіли б дослідити, описати й викласти опис у бюлетені.

Скориставшись Інтернетом, доберіть інформацію про кожен обраний програмний засіб.

Для збереження інформації створіть файл з іменем “Програмні засоби, призначені для створення публікацій: інформація для користувача”.

У файл відповідно занесіть дібрану по кожному засобу текстову та графічну інформацію.

Проаналізуйте інформацію та оцініть програмні засоби за критеріями: призначення, доступність, функціональність, особливості, ціна, під якими операційними системами працює. Розташуйте отримані дані в таблиці.

Порівняйте програмні засоби за вказаними критеріями.

Створіть відповідну порівняльну діаграму. Не забувайте зберігати створений файл.

Відкрийте програму MS Publisher, за допомогою якої створите буклет “Програмні засоби, призначені для створення публікацій: інфор — мація для користувача”.

У меню Файл → Створити оберіть групу Популярні та клацніть

Буклети.

Дослідіть шаблони бюлетенів, які пропонує програма.

Оберіть шаблон, що передбачає три складання.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Відкрийте шаблон обраного бюлетеня.

У відповідні поля вставте інформацію із текстового файла, створе — ного раніше. Інформація має бути реферативною, а цитування виконайте відповідно до вимог, викладених у п. 1.3. “Інтелектуальна власність і авторське право. Етичні та правові норми при створенні й використанні інформаційних ресурсів”.

Використовуючи меню Макет сторінки, змініть при потребі колірну схему бюлетеня.

Використовуючи меню Макет сторінки, змініть при потребі шрифти заголовка і тексту бюлетеня.

Використовуючи меню Макет сторінки, змініть при потребі тло бюлетеня.

Збережіть створений документ.

 

image

СЛОВНИЧОК

Друковані публікації – книги, брошури, журнали, газети, бюлетені, буклети, листівки тощо, виконані поліграфічним способом.

Електронні публікації – документи (книги, брошури, журнали, газети, бюлетені, буклети, листівки тощо), що розповсюджуються з використан — ням електронних носіїв даних (компакт-дисків, дискет, флеш-носіїв тощо) або комп’ютерних мереж.

Макети – шаблони публікації одного типу (одного змісту, призначення), які відрізняються між собою лише кольоровим чи шрифтовим оформленням об’єктів.

Написи – об’єкти-контейнери, в яких містяться тексти, текстові поля.

Публікація – оприлюднення повідомлень (новин, розпоряджень, указів, наукових досягнень, літературних творів тощо).

Тираж, або наклад – виготовлення певної кількості примірників публікації.

Шаблон – порожня форма документа (можливо – з коментарями про те, як заповнювати кожне поле).

image

7. Програмування. Основи візуального, подійного і об’єктно орієнтованого програмування

(на прикладі середовища lazarus)

7. Програмування. Основи візуального, подійного і об’єктно орієнтованого програмування

(на прикладі середовища lazarus)

 

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Програмування як подання алгоритму в формі, доступній для виконання його комп’ютером.

 

Для того щоб комп’ютер міг виконувати потрібні нам задачі, ним має керувати програма, автором якої є людина – програміст. Комп’ютер вико — нуватиме вказівки програміста за умови, що їх буде подано мовою про — грамування. В основу кожної програми покладено алгоритм виконання завдання.

Алгоритм – опис послідовності дій, виконання яких має наслідком наперед передбачений результат.

Комп’ютерна програма – набір інструкцій, який описує послідовність дій для розв’язання певної задачі або класу задач, інакше кажучи, – це алгоритм, описаний мовою програмування.

Мова програмування – система позначень, за допомогою яких можна точно описати алгоритм для виконання його комп’ютером. Мова програ — мування, як і будь-яка інша мова, має свій алфавіт.

Алфавіт мови програмування Паскаль складається з літер, десят — кових і шістнадцяткових цифр та спеціальних символів.

Як літери використовуються великі й малі літери латинського алфавіту: a b c d e f g h і j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

І знак підкреслення _.

Як десяткові цифри: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Шістнадцяткові цифри позначаються десятковими цифрами і літерами від A до F (або від a до f).

Під час написання програм застосовуються спеціальні символи:

+ плюс

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]