ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Рис. 6.9. Вікно Друк

image Файли, створенні програмою MS Publisher, мають стандартне роз — ширення.Pub.

Перевіряємо себе

1. image Які видавничі системи вам відомі? Назвіть їх. image

Опишіть призначення публікацій. image

Що можна виконувати за використання MS Publisher? image

Назвіть основні етапи підготовки публікації. image

На якому етапі підготовки публікації розробляють або вибирають її шаблон? image

Як змінити розмір та орієнтацію сторінки? image

Чим відрізняється режим Автозаповнення від режиму перетікання тексту? image

Як зв’язати два текстових поля? image

З якою метою використовують Напрямні розмітки? image

Чим відрізняється буклет від інших публікацій? image

 

Виконуємо

image

Створіть порівняльну схему відмінностей між друкованими та елек — тронними публікаціями. image

 

Опишіть особливості п’яти публікацій, шаблони яких містить MS Publisher 2010. Створіть у Microsoft Word таблицю, подібну до рис. 5.1. image

 

Опишіть Microsoft Word як видавничу систему. image

4.image Дослідіть і опишіть процес створення публікації у Microsoft Word. image

Содержание

Тема Створення буклета з використанням шаблону

Мета Навчитися створювати буклет

 

Практична робота № 9

Завдання. Створити буклет, який містить інформацію про рідний край (ваше місто чи село, школу).

image

Буклет – публікація, розміщена на одному аркуші з двобічним друком, що згинається навпіл або на три частини. Інформація в буклеті розташована так, щоб певна частина інформації не пере — ривалася на згині.

На титульній сторінці розміщується заголовок буклета (дані про видавця, девіз, емблема, номер і дата випуску). На титульній сторінці може бути розміщено своєрідний зміст буклета. На заключній сторінці буклета містяться дані про редакторів і дизайнерів, службова інформація (наклад, реквізити друкарні тощо).

На кожній сторінці може бути декілька статей. Матеріал статей роз — ташовується в кілька колонок. Кожна колонка – текстове поле (блок). Текстові поля однієї колонки можуть бути зв’язані між собою (тобто текст може починатися в одній колонці, а закінчуватись в іншій). У колонках можуть розміщуватись графічні блоки (рис. 6.10).

Буклети можна створювати на основі шаблонів. Текстові поля можна наповнювати, набираючи в них відповідний текст, а можна скористатись буфером обміну і перенести текст з іншого документа. Форматування текстового поля виконується аналогічно до форматування текстів у інших програмних продуктах MS Office. Якщо частина тексту не поміщається у вказане текстове поле, то під полем буде виведено відповідну позначку.

Необхідно або вилучити частину тексту, або зменшити розмір шрифту, або зв’язати текстове поле з іншим, щоб текст, який не вмістився, перейшов до неї (див. рис. 6.4 і 6.8).

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

image

Рис. 6.10. Буклет “Наша школа”, створений у системі верстки MS Publisher 2010

Підготуйте і збережіть в окремій папці зображення (фото й рисунки), які плануєте використати в буклеті.

Відкрийте програму MS Publisher.

У меню Файл → Створити оберіть групу Популярні та клацніть

Буклети.

Дослідіть шаблони буклетів, які пропонує програма.

Оберіть шаблон, який найбільш вдало відповідатиме темі буклета.

Відкрийте шаблон обраного буклета.

Вставте текстову інформацію у відповідні поля шаблону (заголовок, основний текст тощо).

Вставте зображення у відповідні поля шаблону.

Збережіть створений документ.

Перегляньте створений буклет, використовуючи меню Вигляд.

 

Тема Створення бюлетеня з використанням

Практична робота № 10

Шаблону і стилів оформлення

Мета Навчитися створювати бюлетень з використанням шаблону

Завдання. Створити бюлетень, який містить інформацію про земля — ків – воїнів-патріотів.

Підготуйте і збережіть в окремій папці зображення (фото й рисунки), які плануєте використати в буклеті.

Відкрийте програму MS Publisher.

У меню Файл → Створити оберіть групу Популярні.

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]