ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Назвіть проблеми, які з’являються разом зі спамом. image

image

Розкажіть як здійснюється фішинг. Опишіть його можливі на — слідки. image

image

image

Проаналізуйте браузер, який ви використовуєте вдома, та опишіть засоби, призначені для безпеки роботи. image

Детально розгляньте протокол HTTPS, проаналізуйте та визначте, як він працює, кому рекомендується для використання і що потрібно, щоб підключити до сайту HTTPS. image

Розкрийте механізм використання Cookies. image

image

Доповніть правила безпечного зберігання даних, наведені в цьому розділі. image

 

Дослідіть процес створення резервної копії операційної системи. Опишіть його. image

 

Дослідіть процес створення резервної копії логічного диска (розділу). Опишіть його. image

 

Содержание

Тема Налаштування параметрів безпеки в середовищі браузера

Мета Ознайомитися із засобами для захисту безпеки під час перегляду веб-сторінок

 

Практична робота № 4

 

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Завдання: ознайомитися з процедурою налаштування засобів без — пеки.

У більшості браузерів передбачені спеціальні засоби для захисту безпеки під час перегляду веб-сторінок. Розглядатимемо ці засоби на прикладі налаштування поширеного браузера Google Chrome.

Для того щоб змінити налаштування Google Chrome, слід виконати такі дії.

Натиснути на значок Безпека браузера (піктограма у вигляді гайкового ключа на панелі інструментів браузера).

Вибрати Параметри (Налаштування на Mac і Linux, Налаштування на Chrome OS).

Перейти на вкладку Розширені. Відкриється список налаштувань, які можна змінювати. Уважно ознайомтеся з ними:

А) захист від фішингу та шкідливих програм – цей параметр у розділі “Кон — фіденційність” включено за замовчуванням; якщо він включений, Google Chrome показує попередження, якщо відкривається сайт, що підозрюється у фішингу або розповсюдженні шкідливого програмного забезпечення;

Б) налаштування та сертифікати SSL – управління налаштуваннями та сертифікатами SSL здійснюється в розділі “Безпека”;

В) налаштування веб-вмісту – натисніть Налаштування вмісту в розділі “Конфіденційність”, щоб налаштувати дозволи для файлів cookie,

Зображень, javascript, модулів, спливаючих вікон та повідомлення про місцерозташування; за замовчуванням усе, окрім спливаючих вікон, дозволено.

Виконайте налаштування за вказівкою вчителя.

image

СЛОВНИЧОК

Cookie – у комп’ютерній термінології поняття, яке використовується для назви текстових або двійкових даних, отриманих від сайту на веб-сервері, які зберігаються у клієнта, тобто браузера, а потім надсилаються на той же сайт, якщо сайт повторно відвідують.

HTTPS (Hypertext Transport Protocol Secure) – протокол, який забез — печує конфіденційність обміну даними між сайтом і призначеним для користувача пристроєм.

Web-браузери – програмні засоби для роботи з гіпертекстовими докумен — тами World Wide Web.

Автентифікація – перевірка достовірності пред’явленого користувачем ідентифікатора.

Адміністративні засоби – правила користування інформацією, здатні доповнити законодавчі норми там, де це потрібно організації; вони, здебільшого, передбачають застосування інших видів захисту (техніч — ного, програмного) і тільки в такому разі забезпечують досить надійний захист.

Атака – намагання реалізувати інформаційну загрозу.

Джерела загрози – потенційні зловмисники, природні або техногенні впливи, що можуть порушити цілісність, конфіденційність або взагалі знищити інформацію.

Засоби фізичного (технічного) захисту інформації – різного роду механічні, електро — або електронно-механічні пристрої, а також споруди і матеріали, призначені для захисту від несанкціонованого доступу та викрадення інформації, запобігання її втрат у результаті порушення дієздатності компонентів комп’ютерної системи, стихійних лих, саботажу, диверсій тощо.

Зловмисник – особа, яка починає спробу атаки.

Інтранет – комп’ютерна мережа, призначена для управління інформацією всередині компанії або приватної домашньої мережі.

Інформаційна загроза – потенційна можливість певним чином порушити інформаційну безпеку, чи ступінь імовірності виникнення такого явища (події), наслідком якого можуть бути небажані впливи на інформацію.

Комп’ютерний вірус – певна сукупність виконуваного коду, яка може створювати свої копії (що не обов’язково збігаються з оригіналом) і вмі — щувати їх у файли, системні області комп’ютерів, комп’ютерні мережі; невелика програма, яка, потрапляючи в комп’ютер, спричинює небажані чи шкідливі дії.

Правові засоби захисту – чинні закони, укази та інші нормативні акти, які регламентують правила користування інформацією і відповідальність за їх порушення, захищають авторські права та регулюють інші питання використання комп’ютерних систем.

Резервне копіювання даних – створення копій важливої інформації, що є на персональному комп’ютері, для збереження її в інших сховищах даних (флеш-накопичувач, жорсткий диск, DVD-диск, хмарний сервіс тощо).

Спам – небажана кореспонденція.

Фішинг – спроба обманом отримати особисту інформацію користувача.

 

image

4. СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

4. СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Поняття персонального навчального середовища. Використання Інтернет-середовищ для створення та публікації документів (тек — стових, графічних, презентацій тощо). Опитування з використанням онлайн-форм. Організація та планування колективної діяльності. Вико — ристання офісних веб-програм для створення спільних документів. Син — хронізація даних. Створення і використання спільних електронних закла — док. Канали новин. Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів.

Використання онлайн-систем конструювання сайтів. Поняття мови розмітки гіпертексту.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

 

4.1. Якість освіти та інформаційні технології

Середовище, в якому працюють учителі та учні в школі, називають навчальним.

image Навчальне середовище (НС) – система, складові якої сприяють досягненню мети навчання, а саме – високої якості освіти.

Складові НС:

Інтелектуальна частина – зміст, навчальні технології та методики навчання, які застосовують учителі;

Предметна частина – навчальні приміщення, засоби навчання, тех — нічні засоби, підручники, посібники тощо.

Активне впровадження ІТ у навчально-виховний процес породжує нову форму навчального середовища – інформаційно-освітнє середовище.

image Інформаційно-освітнє середовище – частина навчального середо — вища, складниками якого є апаратні, програмні, методичні, інфор-

Маційні електронні ресурси, Інтернет-ресурси.

Створення інформаційно-освітнього середовища зумовлене неперервним включенням інформаційних технологій у діяльність учителів та учнів, мотивацією учнів до саморозвитку, пошуком і впровадженням учителем інноваційних засобів організації навчальної діяльності.

Складові інформаційно-освітнього середовища: навчальні матеріали, бази даних, електронні освітні ресурси (підручники, посібники, словники, довідники, сайти, блоги тощо), засоби діагностики та контролю навчання тощо.

Учень використовує інформаційно-освітнє середовище для збереження матеріалу для навчання (підручників, посібників, словників, домашніх завдань, тестів тощо), задач, завдань для самостійного та групового вико — нання, а також для власної організаційної роботи (створення календаря, щоденника, записника тощо).

Інформаційно-освітнє середовище може бути загальним – призначене для спільного користування або персональним – створене для особистого, персонального користування.

image Персональне навчальне середовище – сукупність начальних (інте — лектуальних, матеріальних, технічних) ресурсів, які використову-

Ються для організації особистої діяльності, навчання та самонавчання; за допомогою яких створюються необхідні умови діяльності, навчання та самонавчання.

До персонального навчального середовища кожного учня уже включено навчальне середовище школи, електронні ресурси Інтернет-мережі, власні інформаційні матеріали та інші складники, використання яких необхідне для підвищення якості навчальної діяльності. Персональне навчальне середовище можна змінювати й доповнювати самостійно.

Для підвищення мобільності й доступності персонального навчального середовища рекомендується включати Інтернет-середовища, зокрема, хмарні обчислення (англ. cloud computing) – хмарні технології (їх ще називають хмарами). Формат хмарних технологій означає, що матері — али зберігаються в центрі оброблення даних, а не на персональному комп’ютері – це забезпечує користувачеві чи групі користувачів доступ до документів та інших матеріалів через будь-який браузер із будь-якого пристрою (комп’ютера, планшета, телефону та ін.), де є можливість виходу в Інтернет.

image Хмарні технології (ХТ) – технології надання через Інтернет обчис — лювальних ресурсів: від прикладних програм до центрів оброблення

Даних.

image Хмара – місце в Інтернеті, де можна зберігати різні дані, в тому числі світлини, музику, документи, відео (взагалі будь-які файли),

Отримуючи до них доступ з комп’ютера, телефону, телевізора або іншого пристрою, підключеного до Інтернету.

4.2. Використання Інтернет-середовищ для створення та публікації документів

(текстових, графічних, презентацій тощо)

4.2. Використання Інтернет-середовищ для створення та публікації документів

(текстових, графічних, презентацій тощо)

 

Розглянемо докладніше особливості Інтернет-середовищ – хмарних технологій. Здебільшого вони пропонують пакети: IAAS – інфраструктура як послуга – застосування хмарної інфраструктури для самостійного управ — ління ресурсами, мережами (операційні системи, платформи і прикладне програмне забезпечення); SAAS (англ. Software as a service) – програмне забезпечення як послуга; PAAS (англ. Platform as a Service) – платформа як послуга – бізнес-модель, призначена для надання більш широких хмарних обчислень, де користувач отримує доступ до використання усієї інформаційно-технологічної платформи.

image

Компанія, яка розробляє і розповсюджує продукцію та послуги під особистою торговою маркою у хмарі, називається Вендор (англ.

Vendor – продавець).

Популярність хмарних технологій для побудови персонального навчаль — ного середовища можна пояснити так:

Відкривають вільний доступ до програмного забезпечення (різних версій та розробників) із будь-якого місцезнаходження;

Не потребують великих матеріальних затрат;

Не вимагають наявності необхідної ІКТ-інфраструктури в особистому (платному) користуванні.

Основні переваги використання хмарних технологій:

Значне зменшення матеріальних витрат на оновлення програмного й технічного забезпечення;

Доступність сучасних версій програмного забезпечення;

Зменшення потреби в спеціалізованому обладнанні навчальних аудиторій;

On-line управління навчанням;

Дистанційне створення та поновлення бази навчальних матеріалів кількома користувачами з можливістю on-line синхронізації роботи;

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Дистанційне користування базою навчальних матеріалів;

Забезпечення неперервних on-line взаємозв’язків учасників навчання (чати, повідомлення, веб-семінари, веб-збори тощо);

Відсутність реклами;

Антивірусний захист;

Сервіси різного призначення. Найбільш відомі вендори:

Amazon. com – Amazon web services (AWS) пропонує широкий асорти — мент продуктів – від онлайн-сховищ та інструментів оброблення даних до програмного й технічного забезпечення, яке потрібне іншим компаніям, щоб пропонувати свої хмарні сервіси:

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) – передавання та збереження даних, процесорний час, розширення кожного конкретного сервера тощо;

SIMPLEDB – сервіс бази даних із простим інтерфейсом;

Simple Storage Service (S3) – зберігання великих обсягів даних;

CloudFront – розподілена мережа зберігання і доставки контенту;

Elastic MapReduce – система оброблення та аналізу великих обсягів даних.

Microsoft Windows:

Live SkyDrive (віднедавна – OneDrive) – передавання, збереження даних, спільний доступ користувачів;

Office 365 – містить веб-версії офісних додатків (Word, Excel і PowerPoint);

Azure Services Platform – платформа для збереження даних і викори — стання з веб-додатками на серверах, що містяться в дата-центрі Microsoft, тощо.

Dropbox – популярний файлообмінник і синхронізатор файлів, кросплатформений клієнт (Windows, Mac і Linux та ін.). Допомагає заванта — жити файли на сервер Dropbox, які можна зробити доступними для інших осіб, синхронізувати файли на локальному комп’ютері з он-лайн сховищем.

Google – Google Drive – призначений для хмарного зберігання файлів користувача, інтеграції з іншими інструментами, редагування офісних документів (текстових форматів, електронних таблиць тощо).

Аналізуючи можливості вендорів, можна обрати найдоцільніший для створення персонального навчального середовища. У виборі ХТ для побу — дови персонального навчального середовища та використання Інтернет-се — редовищ для створення й публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо) бажано дотримуватися таких етапів:

Виконати аналіз ХТ, обґрунтувати їх доцільність і корисність у досягненні мети персонального навчального середовища.

Оцінити якість відібраних ХТ, їх доступність, зрозумілість, а також умови використання, описані вендором.

Виконати порівняння та оцінювання характеристик і можливостей ХТ, їх значення для передбачуваних робіт.

Оцінити можливості ХТ впливу на підсилення передбачуваної вами діяльності.

Оцінити рівень безпечного користування ХТ.

Розробити структуру системи ХТ, яка передбачає інтеграцію хмарних сервісів різного призначення.

Разом з учителем та однокласниками дослідіть у класі хмарні технології та хмари, обговоріть, які з них можна було б використовувати для спільної роботи: зберігання і створення навчальних матеріалів (підручників, посіб — ників, довідників, словників тощо), календар подій, домашніх завдань, презентацій, відео, фотографій; проведення обговорення, коментарі й виконання іншої роботи в команді.

Оберіть ХТ і хмари, які учитель, за вашим спільним рішенням, вико — ристає для створення групового інформаційно-освітнього середовища та надасть доступ до нього кожному з вас. На рис. 4.1 показано як можна створити таке середовище в Google Drive. Процедура включає створення акаунта, однак якщо він у вас уже є, то крок 3 відкриє список створених на вашому комп’ютері акаунтів. Оберете свій і зайдете, розпочавши процедуру із входу в Диск. Якщо акаунта немає, доведеться здійснити процедуру його створення, подібну до реєстраційних процесів, які вам доводилось проходити, реєструючись на інших ресурсах.

Пригадаємо, що Google Drive призначений для створення, зберігання та синхронізації файлів, доступ до яких можна давати іншим користувачам.

Таке онлайн-сховище матеріалів є безпечним і доступним для роботи в будь-який час і з будь-якого пристрою: ноутбука, планшета чи телефону.

image

Рис. 4.1. Процедура створення інформаційно-освітнього середовища

Учитель, створивши його, надасть доступ до нього кожному учневі, а надалі викладатиме там навчальні матеріали. Відтепер їх не потрібно

Копіювати, розмножувати й розсилати – вони завжди у вільному доступі. У створеному середовищі ви зможете їх обговорювати в групі, залишати коментарі та додавати власні розробки.

Будь-хто з учнів, за прикладом учителя, також може створити пер — сональне інформаційно-освітнє середовище, яке використовуватиме як електронне портфоліо.

image Портфóліо (італ. Portafoglio – портфель) – збірка виконаних робіт і напрацювань особи або групи осіб.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Портфоліо – це спосіб фіксування, накопичення, оцінювання і самооці — нювання особистих досягнень за певний проміжок часу. Портфоліо може бути створене як на папері, так і в електронному вигляді. Електронне портфоліо може бути доступним лише для певного кола осіб або для всього світу – для користувачів Інтернету.

4.3. Опитування з використанням онлайн-форм

Віднедавна кожен користувач Інтернету має змогу створювати власні форми для опитування. Наприклад, це можна робити за допомогою Google Форм, Sky Drive, QUIZLET, PROPROFS, KAHOOT!, CLASSMARKER, та

Інших ресурсів.

На рис. 4.2 показано вікно Інтернет-ресурсу Eas ТestМaker. Дослідіть разом із учителем та однокласниками його опції, спробуйте визначити чи можна створити опитувальник щодо вибору майбутньої професії учнями 9-го класу.

image

Рис. 4.2. Вікно Еasy ТestМaker – створення форми для опитування (Https://www. easytestmaker. com/)

Наявність ABBYY Aligner Online – спеціалізованого веб-сервісу для швидкого вирівнювання паралельних текстів невеликого обсягу – кожний користувач може зберегти до 50 рядків вирівняного тексту в формат RTF або в базу Translation Memory безкоштовно.

ABBYY Aligner знаходить відповідні за змістом сегменти в тексті ори — гіналу та в перекладених текстах 10 європейськими мовами, в тому числі англійською, німецькою, французькою, іспанською, італійською, польською, португальською, турецькою, українською.

Програми перекладу

image Програми перекладу забезпечують повний цикл перекладу всього документа: введення початкового тексту, переклад іншою мовою,

Редагування, форматування й збереження перекладеного тексту. Прикла-

Дом програм перекладу є програма машинного перекладу Language Master (LM). Програма є додатком до операційних систем, таких як Ms Windows, і може бути інтегрована в комплект програм Microsoft Office, зокрема, у програму Microsoft Word.

При цьому Microsoft Word набуває нових функціональних можливостей перекладу документів, а LM – розширених засобів редагування й форма — тування перекладених текстів. Переваги програми LM – компактність і простий інтерфейс. Особливості програми LM:

Забезпечується переклад документів з англійської, російської та української мов у будь-якому напрямі;

Є конвертор текстових файлів із формату DOS у формат Windows;

Забезпечується перевірка орфографії для всього тексту або виділеного фрагмента будь-якою із трьох мов. Відкоректований текст зберігається в буфері обміну для подальшої заміни;

Є можливість підключати до програми додаткові словники з економіки та інформатики;

Забезпечується динамічне відстеження напряму перекладу (мови оригіналу і перекладу);

Програма перекладає окремі слова, виділений фрагмент тексту або весь текст, а також файл або групи файлів у пакетному режимі;

Забезпечується збереження під час перекладу в середовищі Microsoft Word параметрів форматування оригіналу й розташування малюнків, графіків, таблиць та інших об’єктів, вигляду оригіналу;

Забезпечується повноцінне використання можливостей Microsoft Word щодо редагування, форматування та перевірки орфографії.

Система машинного перекладу LM складається з двох компонентів: незалежного програмного модуля і модуля розширення Microsoft Word.

Незалежний програмний модуль взаємодіє з будь-якими актив — ними додатками Windows, у яких можлива робота з текстом і реалізовані

Функції роботи з буфером обміну (наприклад, текстовими редакторами, програмами розпізнавання текстів, браузерами).

Щоб перекласти слово, фрагмент або весь документ, потрібно: виокре — мити їх → у контекстному меню незалежного програмного модуля обрати пункт Переклад → після визначення й підтвердження напряму перекладу та тематики документа здійснюється переклад.

Результат перекладу зберігається в буфері обміну і відображається в

Спеціальному вікні.

Перекладаючи фрагмент, слід мати на увазі, що LM:

Перекладає текст як зв’язані речення з урахуванням усіх граматичних особливостей обох мов;

Слова, що з різних причин не перекладено (помилки в оригіналі, відсутність у словниках), позначаються у вікні перекладу тексту червоним кольором;

Слова, що з різних причин не перекладено (помилки в оригіналі, відсутність у словниках), можна додати до списку неперекладених слів;

Під час перекладу слова у вікні перекладу тексту відображаються виділене слово і всі значення його перекладу, а в буфері обміну зберіга — ється слово оригіналу;

Для перекладу файлів або групи файлів їх слід заздалегідь виокремити у вікні програми перегляду файлової системи.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Для перекладу файлів або групи файлів, що містяться в окремій папці (будуть перекладені всі текстові файли, що є в ній): виділити папку → запустити режим перекладу з контекстного меню LM → програма автоматично вибирає тільки текстові файли формату Windows або DOS із будь-яким розширенням.

Особливості перекладу файлів складного формату за використання

Текстового редактора Microsoft Word:

Переклад файлів здійснюється без відображення у будь-якому вікні;

Динаміка роботи з кожним файлом відображається на панелі задач у вигляді відсотка перекладеного обсягу тексту;

Після завершення роботи на екрані з’являється підсумкове вікно зі списком перекладених файлів;

Результат перекладу заноситься у файл із назвою, аналогічною пер — винному файлу, з доданим за замовчуванням знаком ~;

Переклад файлів здійснюється у фоновому режимі, тому можна про — довжувати роботу з іншими програмами.

Програма LM має засіб перевірки тексту на наявність орфографічних помилок.

Перевірка орфографії, як і переклад, проводиться над фрагментом тексту, який потрібно скопіювати в буфер обміну.

Для запуску перевірки орфографії необхідно: фрагмент тексту ско — піювати в буфер обміну → вибрати відповідний пункт у контекстному меню незалежного програмного модуля → слово з помилкою можна відре — дагувати безпосередньо у вікні або використати функціональні кнопки. Якщо слово написане правильно, але його немає у словнику, його можна занести у словник. При цьому виконується операція Породження слово — форм. Здебільшого словоформи генеруються коректно вже під час видачі діалогового вікна, і користувач лише підтверджує правильність операції.

Модуль розширення Microsoft Word підключається автоматично і забезпечує спільну роботу текстового редактора Word із програмою LM. Під час запуску Microsoft Word у головному меню з’являються додат-

Ковий пункт Майстер і додаткова панель інструментів LM.

Коли здійснюється переклад, вікно програми ділиться на дві частини: у верхній міститься текст оригіналу, а в нижній відображається його переклад. Модуль розширення LM у середовищі Microsoft Word дає змогу здійснювати переклад окремих слів, переклад усього документа зі збере — женням параметрів форматування і розташування малюнків, графіків, таблиць та інших об’єктів, перевірку орфографії, роботу зі словниками, а також конвертацію текстів DOS у Windows.

image Під час перекладу відбувається автоматичне визначення мови

Документа, а користувачеві надається можливість задати напрям

Перекладу й уточнити тематику документа.

image Працюючи з програмами перекладу, слід пам’ятати, що оскільки ці програми поки що недосконалі, автоматичний програмний переклад

Дає змогу зрозуміти, про що йдеться в оригіналі, проте перекладений текст вимагає редагування.

Перевіряємо себе

Які засоби автоматизації перекладу вам відомі? image

Який засіб називають електронним словником? image

У яких випадках доцільно використовувати програми автоматизованого перекладу? image

Які типи програм автоматизованого перекладу існують? У чому полягає різниця між ними? image

Які можливості забезпечує програма Language Master? image

image

Із яких етапів складається процес перекладу документа в програмі PROMT? image

Які можливості забезпечує система машинного перекладу Language Master? image

image

Із яких незалежних модулів складається програма Language Master? image

Які функції вони виконують? image

Чи можна покладатися на переклад, здійснений програмами автомати — зованого перекладу? Чому? image

 

Виконуємо

Опишіть призначення програм – електронних словників. image

Опишіть призначення програм-перекладачів. image

image

Створіть порівняльну схему переваг електронних словників, які ви використовуєте в школі, над друкованими. image

 

Опишіть особливості програм-перекладачів, які ви використо — вуєте з мережі Інтернет. image

Який електронний словник найбільш ефективний для вас? Поясніть чому. image

 

Опишіть нові функції, які отримує Microsoft Word, якщо до нього інтегрується програма-перекладач. image

Тема Використання програм автоматизованого перекладу текстів

Мета Ознайомитися з програмними засобами пере — кладу, набути практичнмх навичок їх вико — ристання

 

7. image Дослідіть та опишіть процес перекладу групи файлів. image

Практична робота № 8

 

Завдання

Створити таблицю розміром 4 стовпці на 5 рядків.

Позначити назвами стовпців типи програм: електронні словники, програми перекладу, їх особливості, їх недоліки (визначені вами).

 

Електронні словники

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]Уроки помогут изучить структуры компиляторов Паскаль abc, FreePascal, TurboPascal онлайн
FAQ is built by WPcustoms