ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК


Визначення TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol…
last update: Ноябрь 16, 2018
Визначення Комп’ютера
last update: Ноябрь 16, 2018
Визначення Безперервна освіта – комплексна система освіти, яка об'єднує довузівську підготовку (школи, коледжі), вищу і післядипломну освіту, включаючи курсове…
last update: Ноябрь 16, 2018
Визначення .dll. Бібліотечна система – систематизована сукупність електронного каталогу та електронних документів, які об'єднані…
last update: Ноябрь 16, 2018
Визначення Блоки навчальних дисциплін – це довільне об’єднання дисциплін за графіком навчального процесу у локальних…
last update: Ноябрь 16, 2018
Визначення Вводу-виводу: програмований ввід-вивід, ввід-вивід з перериванням та прямий доступ до пам’яті. Веб = web – префікс, що визначає приналежність терміну…
last update: Ноябрь 16, 2018
Визначення Веб-документ – текстовий файл із розширенням
last update: Ноябрь 16, 2018